Novinky
 • 20. 06.
  World Refugee Day - June 20. Youtube, APA.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 18. 05.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie , letáček najdete zde.
 • 03. 05.
  Web pro Evropský semestr psychologie 2017 je již spuštěn :-)
 • 01. 04.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 24. 03.
  Termín registrace na 15. ECP do Amsterodamu se blíží. Členové ČMPS mají slevu na poplatku. O potvrzení členství si napište na adresu cmps@ecn.cz.
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
Etická komise ČMPS

Etický kodex ČMPS

Stručné pokyny pro podávání stížností u Etické komise ČMPS (aktualizováno v dubnu 2015)

Statut Etické komise

Jednací řád Etické komise
Verze červen 2015

Metakodex EFPA 2005, česky


Návrh Etického kodexu představený 7. 9. 2016 na Psychologických dnech a doplněný o připomínky (ke stažení ve Wordu ZDE).

Zprávy o činnosti etické komise publikované v Čtvrtl. zpravodaji ČMPS
(anonymizované kauzy ad.):


Novými členy etické komise ČMPS od června 2017 se stávají:
PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. (105 hlasů),
Mgr. Hana Slobodová (66 hlasů),
PhDr. Rudolf Roub (55 hlasů).

Aktuální složení Etické komise: (od listopadu 2015)
 • PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
 • PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Dolníková (do června 2016)
 • PhDr. Václav Holeček, Ph.D.
 • Mgr. Martina Hyžová
 • PhDr. Michal Karlický (do června 2016)
 • Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D. (místopředsedou od ledna 2016)
 • Mgr. Pavel Moravec
 • PhDr. Ivana Slavíková (předsedkyní od ledna 2016)
 • Mgr. Diana Valečková

Na podzim 2015 byli zvoleni čtyři noví členové Etické komise: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D., Mgr. Martina Hyžová, Mgr. Pavel Moravec a Mgr. Diana Valečková.
Svou činnost ukončili doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., PhDr. Alena Koblicová, PhDr. Jana Procházková, Mgr. Michal Šafář, Ph.D. (členem EK do února 2015) a PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.


Na podzim 2014 byli zvoleni další dva členové Etické komise: Mgr. Lenka Dolníková, PhDr. Michal Karlický.


Na podzim 2013 byli zvoleni dva noví členové Etické komise: PhDr. Ivana Slavíková, PhDr. Václav Holeček, Ph.D.


Složení Etické komise od března 2013:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. (předsedkyně), doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (místopředsedkyně), PhDr. Alena Koblicová, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D., PhDr. Jana Procházková, Mgr. Michal Šafář, Ph.D., PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.


V souladu se závěry sněmu ČMPS v Olomouci v září 2010 se konaly na jaře 2011 korespondenční volby nové Etické komise ČMPS.

Výsledky voleb:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr. Petr Goldmann (členem EK do listopadu 2012), PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., PhDr. Alena Koblicová, PhDr. Jana Procházková, Mgr. Michal Šafář, Ph.D., PhDr. Štěpán Vymětal.


Etický kodex EFPA, 1995 (česky)

Meta-Code of Ethics, EFPA (revised in July 2005)