Novinky
 • 23. 04.
  Program konference sekce psychologie zdraví při ČMPS je ke stažení zde.
 • 19. 04.
  Zveme na přednášku nejen o výpovědích pacientů/klientů při vyšetření. Více v pozvánce zde.
 • 01. 04.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 27. 03.
  Koncem dubna 2017 se můžete potkat v Brně s Jimem Holderem. Více zde.
 • 24. 03.
  Termín registrace na 15. ECP do Amsterodamu se blíží. Členové ČMPS mají slevu na poplatku. O potvrzení členství si napište na adresu cmps@ecn.cz.
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 07. 03.
  O výcviku v terapii zaměřené na attachment se dozvíte ZDE.
 • 24. 02.
  Právě vychází poslední číslo 10. ročníku E-psychologie, letáček naleznete zde.
 • 30. 01.
  Členská registrace na konferenci AIFREF 2017 je již spuštěna.
 • 05. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie.
 • 02. 01.
  Dobrou životní rovnováhu v novém roce 2017!
 • 26. 12.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
Konference - kongresy - sympozia

XVII. kongres AIFREF - „Kvalita života dnešního dítěte“

Mezinárodní organizace AIFREF pořádá ve dnech 18. - 20. května 2017 v Praze XVII. mezinárodní kongres na téma „Kvalita života dnešního dítěte“.

AIFREF se dlouhodobě zaměřuje na posilování kvality rodiny v rovině prevence, intervence i výzkumu, vydává vlastní odborný časopis « La Revue internationale de l’éducation familiale » a vytváří mezinárodní síť center « Le RICE», « Réseau International des Cités de l’Education ».

Kongres se bude konat pod záštitou katedry psychologie FF UK, ČMPS a Unie PA. Podstatná část programu bude tlumočena paralelně v češtině, angličtině a francouzštině.
Místo konání: Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1

Kongresu se zúčastní přibližně 200 zahraničních kolegů – pediatrů, psychiatrů, psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, sociologů, převaha z nich jsou výzkumníci, učitelé na univerzitách, či pracovníci v oblastech přímo pečujících o děti. Kongres bychom rádi otevřeli také českým odborníkům, kolegům, výchovným poradcům na školách, studentům a dalším. Pozornost bude upřena především na zdravé děti, vyrůstající v běžných rodinách, na otázky týkající se jejich každodenního života, podmínky pro jejich zdravý vývoj, na problémy, které ovlivňují kvalitu prožívání jejich dětství.

Témata kongresu:

 • Dítě v současných rodinných vztazích
 • Dítě a proměny výchovných institucí
 • Dítě v ohrožení
 • Dítě a jeho kulturní a ekologické prostředí
Registrace a zaslání abstraktu je možné na stránkách konference: www.aifref2017prague.cz

Uzávěrka registrace: 7. května 2017
Termín zaplacení poplatku: 12. května 2017

Členská registrace
Členové ČMPS a členové asociací sdružených v UPA ČR mohou hradit registrační poplatek prostřednictvím ČMPS (pouze bankovním převodem, č.ú. 105758715/0300, VS platby 52017, do poznámky uveďte vždy plné jméno a zkratku asociace).

Členská registrace probíhá prostřednictvím formuláře (viz ZDE). Informace k platbám a k členství naleznete ve formuláři.

V případě Vašeho zájmu o konferenci bez členství v ČMPS napište prosím na adresu cmps@ecn.cz pro další detaily.

Výše registračního poplatku touto cestou činí 2500 Kč na celý třídenní program,
2000 Kč na 2 dny konference nebo ve výši 1000 Kč jen na jeden zvolený den.
Pregraduální studenti denního studia hradí registraci na celý program ve výši 500 Kč (nutné doložit potvrzení o studiu).


1. Česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie

Po 14 ročnících Dnů existenciální analýzy a logoterapie v České republice a 2 ročnících Dnů existenciální analýzy a logoterapie na Slovensku se 3. 6. 2017 uskuteční v Bratislavě

1. Česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie: Bez těla to nejde

Bližší informace naleznete na www.slea.cz.


5th Annual International Weight Stigma Conference (CfA) PLUS International Conference on Eating Disorders

Ve dnech 6. – 7. června 2017 se bude konat v Kongresovém centru v Praze multidisciplinární konference, určená zájemcům z oboru psychologie, medicíny, veřejného zdraví, biomedicínské etiky, pedagogiky, tělesné výchovy a sportu, sociologie, gender studies, mediálních studií, businessu, veřejné a sociální správy, práv, ad.

Konference bude probíhat v anglickém jazyce, další informace jsou k dispozici na stigmaconference.com, případně napište email na stigmaconf@gmail.com.

Konference je “not for profit“ a pokud byste si přáli konferenci podpořit libovolnou finanční částkou, můžete využít následujícího odkazu stigmaconf2017. Příspěvek bude použit jako stipendium pro účastníky, např. studenty.


Sociálně psychologický výcvik (SPV) pro 21. století

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně ve spolupráci s Asociací trenérů sociálně psychologického výcviku ČR a Českou asociací psychologie práce a organizace pořádají u příležitosti významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. konferenci SPV.

Konference bude zaměřena na moderní trendy v oblasti sociálně psychologického výcviku, na bohaté zkušenosti s jeho aplikací a na současné možnosti využití.

Datum konání: 19. 10. 2017 Místo: Vysoká škola aplikované psychologie, Terezín.

Termíny
Aktivní účast: do 30. 4. 2017 oznámení o tématu plánovaného příspěvku, do 15. 8 2017 zaslání abstraktu.
Pasivní účast: přihlášky do 31. 8. 2017.

Kontakt: stasenkova@vsaps.cz
Bližší informace o konferenci naleznete od 1. dubna 2017 na webových stránkách www.vsaps.cz.