Novinky
 • 24. 03.
  Termín registrace na 15. ECP do Amsterodamu se blíží. Členové ČMPS mají slevu na poplatku. O potvrzení členství si napište na adresu cmps@ecn.cz.
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 07. 03.
  O výcviku v terapii zaměřené na attachment se dozvíte ZDE.
 • 24. 02.
  Právě vychází poslední číslo 10. ročníku E-psychologie, letáček naleznete zde.
 • 30. 01.
  Členská registrace na konferenci AIFREF 2017 je již spuštěna.
 • 05. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie.
 • 02. 01.
  Dobrou životní rovnováhu v novém roce 2017!
 • 26. 12.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 20. 12.
  V těchto dnech dostávají naši členové Čtvrtl. zpravodaj ČMPS, číslo je to skorojubilejní a tak nabízíme obsah všem zájemcům ZDE.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
 • 12. 11.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
Konference - kongresy - sympozia

8. mezinárodní konference psychomotoriky

Ve dnech 4. - 6. 4. 2017 proběhne v Ústí nad Labem na Katedře psychologie PF UJEP
tradiční 8. mezinárodní konference psychomotoriky:
Pohybová aktivita a duševní zdraví.

Více informací na www.psychomot.cz

Konference je zařazena do kontinuálního vzdělávání klinických psychologů (12 kreditů).


„JAK ZAŽÍT A PŘEŽÍT SKUPINU“

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii - skupinová sekce
pořádá 2. jarní skupinové dny: „JAK ZAŽÍT A PŘEŽÍT SKUPINU“ s tématem

O čem skupiny mlčí?

Konference se uskuteční v Praze 21. - 23. dubna 2017
Místo konání: Evangelická teologická fakulta UK, Černá 9, Praha 1

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).
Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, vyslechnout přednášku a panelovou diskusi.
Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester.

Cena: 1900 Kč, studenti 1500 Kč (do 31. 1.); 2300 Kč, studenti 1900 Kč (od 1. 2.)
Veškeré další informace laskavě sledujte na www.cspap.cz/zazitskupinu
E-mail: zazitskupinu@cspap.cz
Za organizační výbor: PhDr. Mabel Rodriguez, PhD., Mgr. Daniela Saifrtová


XVII. kongres AIFREF - „Kvalita života dnešního dítěte“

Mezinárodní organizace AIFREF pořádá ve dnech 18. - 20. května 2017 v Praze XVII. mezinárodní kongres na téma „Kvalita života dnešního dítěte“.

AIFREF se dlouhodobě zaměřuje na posilování kvality rodiny v rovině prevence, intervence i výzkumu, vydává vlastní odborný časopis « La Revue internationale de l’éducation familiale » a vytváří mezinárodní síť center « Le RICE», « Réseau International des Cités de l’Education ».

Kongres se bude konat pod záštitou katedry psychologie FF UK, ČMPS a Unie PA. Podstatná část programu bude tlumočena paralelně v češtině, angličtině a francouzštině.
Místo konání: Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1

Kongresu se zúčastní přibližně 200 zahraničních kolegů – pediatrů, psychiatrů, psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, sociologů, převaha z nich jsou výzkumníci, učitelé na univerzitách, či pracovníci v oblastech přímo pečujících o děti. Kongres bychom rádi otevřeli také českým odborníkům, kolegům, výchovným poradcům na školách, studentům a dalším. Pozornost bude upřena především na zdravé děti, vyrůstající v běžných rodinách, na otázky týkající se jejich každodenního života, podmínky pro jejich zdravý vývoj, na problémy, které ovlivňují kvalitu prožívání jejich dětství.

Témata kongresu:

 • Dítě v současných rodinných vztazích
 • Dítě a proměny výchovných institucí
 • Dítě v ohrožení
 • Dítě a jeho kulturní a ekologické prostředí
Registrace a zaslání abstraktu je možné na stránkách konference: www.aifref2017prague.cz

Uzávěrka registrace: 31. březen 2017
Termín zaplacení poplatku: 15. duben 2017

Členská registrace pro členy ČMPS a členy dalších asociací UPA ČR
Členové ČMPS a členové asociací sdružených v UPA ČR mohou hradit registrační poplatek prostřednictvím ČMPS (pouze bankovním převodem, č.ú. 105758715/0300, VS platby 52017, do poznámky uveďte vždy plné jméno a zkratku asociace).

Členská registrace bude probíhat prostřednictvím formuláře (viz ZDE). Informace k platbám a k členství naleznete ve formuláři.
Výše registračního poplatku touto cestou činí 2500 Kč na celý třídenní program,
2000 Kč na 2 dny konference nebo ve výši 1000 Kč jen na jeden zvolený den.
Pregraduální studenti denního studia hradí registraci na celý program ve výši 500 Kč (nutné doložit potvrzení o studiu).


1. Česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie

Po 14 ročnících Dnů existenciální analýzy a logoterapie v České republice a 2 ročnících Dnů existenciální analýzy a logoterapie na Slovensku se 3. 6. 2017 uskuteční v Bratislavě

1. Česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie: Bez těla to nejde

Bližší informace naleznete na www.slea.cz.


Sociálně psychologický výcvik (SPV) pro 21. století

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně ve spolupráci s Asociací trenérů sociálně psychologického výcviku ČR a Českou asociací psychologie práce a organizace pořádají u příležitosti významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. konferenci SPV.

Konference bude zaměřena na moderní trendy v oblasti sociálně psychologického výcviku, na bohaté zkušenosti s jeho aplikací a na současné možnosti využití.

Datum konání: 19. 10. 2017 Místo: Vysoká škola aplikované psychologie, Terezín.

Termíny
Aktivní účast: do 30. 4. 2017 oznámení o tématu plánovaného příspěvku, do 15. 8 2017 zaslání abstraktu.
Pasivní účast: přihlášky do 31. 8. 2017.

Kontakt: stasenkova@vsaps.cz
Bližší informace o konferenci naleznete od 1. dubna 2017 na webových stránkách www.vsaps.cz.