Novinky
 • 28. 11.
  Pracovní setkání sekce neuropsychologie při ČMPS se koná 15. 12. 2016 v Praze. Zájemci jsou srdečně zváni. Více ZDE..
 • 27. 11.
  Výroční setkání členů rady ČMPS a vedoucích sekcí se koná 2. 12. 2016. Více zde.
 • 12. 11.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 29. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 27. 10. 2016 zemřel prof. Zdeněk Helus, významný pedagogický psycholog. Rozloučení se konalo 4. 11. v Praze.
 • 17. 10.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 13. 10.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 26. 09.
  Vyšlo 2. číslo E-psychologie.
 • 26. 09.
  Grantová podpora pro výzkum a cestovné v oblasti "Human Reproductive Behavior and Population Studies", více zde.
 • 21. 09.
  Oznamujeme smutnou zprávu, že z našeho středu odešel dne 19. září 2016 PhDr. Miloslav Šolc.
 • 20. 09.
  Program Klinicko-psychologického dne v prosinci je otevřen zájemcům o prezentaci tématu, další zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 08. 09.
  Návrh stanov, který byl schválen na sněmu ČMPS 8.9.2016.
 • 12. 08.
  Gratulujeme dr. Martině Klicperové ke zvolení do Výkonného výboru IUPsyS :-)
 • 11. 08.
 • 30. 07.
  Na 31. kongresu ICP v Jokohamě byla předána Cena Jiřího Hoskovce profesoru Tatsuo Ishikawovi, který svými vědeckými pracemi naplňuje myšlenky a úsilí pana profesora Hoskovce - "open world, exchange of ideas, freedom of knowledge and the humanistic mission of science".
 • 07. 04.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
Konference - kongresy - sympozia

3. Ostravská konference soudních znalců

Konference se zaměřením na problematiku soudního znalectví v oblasti klinické psychologie a příbuzných oborech se bude konat ve dnech 22. – 24. 1. 2017 v Ostravě.

Odborná garance: PhDr. Ludmila Mrkvicová a PhDr. Petr Vavřík
Témata:
Násilí – fenomén dobový a nadčasový, násilí jako objekt znaleckého zkoumání: modely, faktory, kontexty.
Násilí jako proces, násilí jako příběh, násilí v kontextu vztahů a jejich patologie.
Vražda jako definitivní zkáza vztahové vazby.
Násilí v rodině a násilí ve společnosti – nástroje a úkoly znalce.

Uzávěrka přihlášek a plateb: 18. 11. 2016
Kontakt: konference.znalci@gmail.com
Další údaje a přihláška na adrese konferencepsych-znalci.cz/


PhD existence

Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech se bude konat ve dnech
30. - 31. 1. 2017 v Olomouci v Uměleckém centru Konvikt.

Konference je rozdělena do několika tematických okruhů: Zaměříme se na témata jako je počítačové a online testování, závislost na internetu, online hrách či vybraných sítích, nebo monitorování chování zákazníků prostřednictvím virtuálních nástrojů. Nechceme pominout ani možnosti využití virtuální reality v psychoterapii nebo problematiku poskytování psychologického poradenství online a řešit budeme i otázky bezpečnosti citlivých údajů v době „kybernetizace“ – ať už coby potenciální ztrátu soukromí, nebo v podobě „návodů pro vyplnění“ k zavedeným psychodiagnostickým nástrojům.

Termín pro aktivní přihlášení končí 2. 1. 2017.

Pozvánku naleznete ZDE a webovou stránku konference pak na tomto odkazu.