Novinky
 • 18. 05.
  IPIPAPP, s.r.o., otevírá nový výcvik a zve na konferenci.
 • 16. 05.
  Termín přihlášek abstraktů na Psychologické dny 2016 byl prodloužen ještě do 27. května.
 • 16. 05.
  Program 23. konference Sekce psychologie zdraví je dostupný ZDE.
 • 18. 04.
  Spustili jsme web letošního ročníku Psychologických dnů. Těšíme se na Vás :-)
 • 23. 02.
  S lítostí oznamujeme, že Robert Roe, bývalý prezident EFPA, zemřel 22. února 2016. Patřil k nejlepším osobnostem, které kdy EFPA vedly.
 • 22. 02.
  4. číslo E-psychologie
  je tu :-)
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 22. 06.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Konference - kongresy - sympozia

Identita české psychoterapie - 4. konference ČAP, Praha, 28. - 30. 9. 2016

Vážení kolegové, vážené kolegyně,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na další, již čtvrtou a první vícedenní konferenci České asociace pro psychoterapii.
Touto konferencí pokračujeme ve své misi - přátelským způsobem mapovat, definovat a ohraničovat území české psychoterapie. Chceme se podpořit ve společné cestě k odpovědné, vzdělané a kompetentní psychoterapii pohledem do zrcadla evropského kontextu, neurověd, výzkumu a práva. A také se podívat na odraz psychoterapie pohledem veřejného prostoru a těch, s nimiž sdílíme péči o lidské bytí (psychologie, medicína, teologie, filozofie aj.).

Naše pozvání přijali
John Norcross, profesor na University of Scranton, spoluautor vynikající knihy "Psychoterapeutické systémy",
Alfred Pritz, spoluzakladatel a generální sekretář Evropské asociace pro psychoterapii,
František Koukolík, neurolog, vedoucí Laboratoře lidských prionových chorob, člen vědecké rady 3. lékařské fakulty UK v Praze.

Bližší informace & přihláška: podrobné informace naleznete zde.

Jménem konferenčního výboru Jiří Drahota & Zdeněk Macek


VII. česko-slovenská konference o logoterapii na téma Probouzející zážitek

Místo konání: FSS MU, Joštova 10, Brno
Termín konání: 21. 10. 2016
Pořadatelé: IPIPAPP, s.r.o. Olomouc; Slovenský inštitút logoterapie SILOE; Katedra psychologie FSS MU, Brno

Bližší informace o konferenci naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.