Novinky
 • 24. 02.
  Právě vychází poslední číslo 10. ročníku E-psychologie.
 • 20. 02.
  Program Klinicko-psychologického dne v březnu najdete zde.
 • 30. 01.
  Členská registrace na konferenci AIFREF 2017 je již spuštěna.
 • 05. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie.
 • 02. 01.
  Dobrou životní rovnováhu v novém roce 2017!
 • 26. 12.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 20. 12.
  V těchto dnech dostávají naši členové Čtvrtl. zpravodaj ČMPS, číslo je to skorojubilejní a tak nabízíme obsah všem zájemcům ZDE.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
 • 24. 11.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 12. 11.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
Konference - kongresy - sympozia

Symposium o skupinové psychoterapii: přístupy, praxe, výcvik

Aktuální informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

S lítostí vám oznamujeme, že
SYMPOSIUM O SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII: PŘÍSTUPY, PRAXE, VÝCVIK
k 50. výročí výcvikového systému SUR a 101. výročí narození Jaroslava Skály
plánované na 6. - 8. března 2017 v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči

SE NEKONÁ !!!

Symposium jsme odvolali pro nízký zájem širšího okruhu odborné veřejnosti. Přihlásil se bohužel jen malý počet kolegyň a kolegů, kteří byli ochotni se zúčastnit, zejména aktivně. Další informace naleznete ZDE.

Těšíme se na příští zdařilejší setkání a přejeme vám vše dobré,

za správní radu SUR PhDr. Věra Rašková, předsedkyně předsedkyně organizačního výboru Symposia

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., 1.místopředseda předseda programového výboru Symposia SUR www.sur.cz


„JAK ZAŽÍT A PŘEŽÍT SKUPINU“

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii - skupinová sekce
pořádá 2. jarní skupinové dny: „JAK ZAŽÍT A PŘEŽÍT SKUPINU“ s tématem

O čem skupiny mlčí?

Konference se uskuteční v Praze 21. - 23. dubna 2017
Místo konání: Evangelická teologická fakulta UK, Černá 9, Praha 1

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).
Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, vyslechnout přednášku a panelovou diskusi.
Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, lékařů a zdravotních sester.

Cena: 1900 Kč, studenti 1500 Kč (do 31. 1.); 2300 Kč, studenti 1900 Kč (od 1. 2.)
Veškeré další informace laskavě sledujte na www.cspap.cz/zazitskupinu
E-mail: zazitskupinu@cspap.cz
Za organizační výbor: PhDr. Mabel Rodriguez, PhD., Mgr. Daniela Saifrtová


XVII. kongres AIFREF - „Kvalita života dnešního dítěte“

Mezinárodní organizace AIFREF pořádá ve dnech 18. - 20. května 2017 v Praze XVII. mezinárodní kongres na téma „Kvalita života dnešního dítěte“.

AIFREF se dlouhodobě zaměřuje na posilování kvality rodiny v rovině prevence, intervence i výzkumu, vydává vlastní odborný časopis « La Revue internationale de l’éducation familiale » a vytváří mezinárodní síť center « Le RICE», « Réseau International des Cités de l’Education ».

Kongres se bude konat pod záštitou katedry psychologie FF UK, ČMPS a Unie PA. Podstatná část programu bude tlumočena paralelně v češtině, angličtině a francouzštině.
Místo konání: Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1

Kongresu se zúčastní přibližně 200 zahraničních kolegů – pediatrů, psychiatrů, psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, sociologů, převaha z nich jsou výzkumníci, učitelé na univerzitách, či pracovníci v oblastech přímo pečujících o děti. Kongres bychom rádi otevřeli také českým odborníkům, kolegům, výchovným poradcům na školách, studentům a dalším. Pozornost bude upřena především na zdravé děti, vyrůstající v běžných rodinách, na otázky týkající se jejich každodenního života, podmínky pro jejich zdravý vývoj, na problémy, které ovlivňují kvalitu prožívání jejich dětství.

Témata kongresu:

 • Dítě v současných rodinných vztazích
 • Dítě a proměny výchovných institucí
 • Dítě v ohrožení
 • Dítě a jeho kulturní a ekologické prostředí
Registrace a zaslání abstraktu je možné na stránkách konference: www.aifref2017prague.cz

Uzávěrka registrace: 31. březen 2017
Termín zaplacení poplatku: 15. duben 2017

Členská registrace pro členy ČMPS a členy dalších asociací UPA ČR
Členové ČMPS a členové asociací sdružených v UPA ČR mohou hradit registrační poplatek prostřednictvím ČMPS (pouze bankovním převodem, č.ú. 105758715/0300, VS platby 52017, do poznámky uveďte vždy plné jméno a zkratku asociace).

Členská registrace bude probíhat prostřednictvím formuláře (viz ZDE). Informace k platbám a k členství naleznete ve formuláři.
Výše registračního poplatku touto cestou činí 2500 Kč na celý třídenní program,
nebo ve výši 1000 Kč jen na jeden zvolený den.
Pregraduální studenti denního studia hradí registraci na celý program ve výši 500 Kč (nutné doložit potvrzení o studiu).