Novinky
 • 18. 05.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie , letáček najdete zde.
 • 03. 05.
  Web pro Evropský semestr psychologie 2017 je již spuštěn :-)
 • 23. 04.
  Program konference sekce psychologie zdraví při ČMPS je ke stažení zde.
 • 01. 04.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 24. 03.
  Termín registrace na 15. ECP do Amsterodamu se blíží. Členové ČMPS mají slevu na poplatku. O potvrzení členství si napište na adresu cmps@ecn.cz.
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 07. 03.
  O výcviku v terapii zaměřené na attachment se dozvíte ZDE.
 • 24. 02.
  Právě vychází poslední číslo 10. ročníku E-psychologie, letáček naleznete zde.
 • 30. 01.
  Členská registrace na konferenci AIFREF 2017 je již spuštěna.
 • 02. 01.
  Dobrou životní rovnováhu v novém roce 2017!
 • 26. 12.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
Konference - kongresy - sympozia

1. Česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie

Po 14 ročnících Dnů existenciální analýzy a logoterapie v České republice a 2 ročnících Dnů existenciální analýzy a logoterapie na Slovensku se 3. 6. 2017 uskuteční v Bratislavě

1. Česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie: Bez těla to nejde

Bližší informace naleznete na www.slea.cz.


5th Annual International Weight Stigma Conference (CfA) PLUS International Conference on Eating Disorders

Ve dnech 6. – 7. června 2017 se bude konat v Kongresovém centru v Praze multidisciplinární konference, určená zájemcům z oboru psychologie, medicíny, veřejného zdraví, biomedicínské etiky, pedagogiky, tělesné výchovy a sportu, sociologie, gender studies, mediálních studií, businessu, veřejné a sociální správy, práv, ad.

Konference bude probíhat v anglickém jazyce, další informace jsou k dispozici na stigmaconference.com, případně napište email na stigmaconf@gmail.com.

Konference je “not for profit“ a pokud byste si přáli konferenci podpořit libovolnou finanční částkou, můžete využít následujícího odkazu stigmaconf2017. Příspěvek bude použit jako stipendium pro účastníky, např. studenty.


PODPORA RODIN S DĚTMI – problémy, návrhy a inspirace

Nadace Sirius zve na jednodenní konferenci, která se koná 14. června 2017 od 9 do 15 hodin v Praze 1, Opletalova 29.

Nadace Sirius zrealizovala v rámci projektu Primární prevence ohrožení rodiny sérii expertních kulatých stolů, s jejichž výstupy chceme seznámit širokou odbornou veřejnost.
Konference je bez poplatku.

Bližší informace a přihlášku naleznete zde.


Sociálně psychologický výcvik (SPV) pro 21. století

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně ve spolupráci s Asociací trenérů sociálně psychologického výcviku ČR a Českou asociací psychologie práce a organizace pořádají u příležitosti významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. konferenci SPV.

Konference bude zaměřena na moderní trendy v oblasti sociálně psychologického výcviku, na bohaté zkušenosti s jeho aplikací a na současné možnosti využití.

Datum konání: 19. 10. 2017
Místo: Vysoká škola aplikované psychologie, Terezín.

Termíny
Aktivní účast: do 30. 4. 2017 oznámení o tématu plánovaného příspěvku, do 15. 8 2017 zaslání abstraktu.
Pasivní účast: přihlášky do 31. 8. 2017.

Kontakt: stasenkova@vsaps.cz
Bližší informace o konferenci naleznete od 1. dubna 2017 na webových stránkách www.vsaps.cz.