Novinky
 • 17. 10.
  Sdělujeme, že období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 08. 10.
  Tématem Mezin. dne duševního zdraví v pondělí 10. října je psychologická první pomoc.
 • 26. 09.
  Vyšlo 2. číslo E-psychologie.
 • 26. 09.
  Grantová podpora pro výzkum a cestovné v oblasti "Human Reproductive Behavior and Population Studies", více zde.
 • 21. 09.
  Oznamujeme smutnou zprávu, že z našeho středu odešel dne 19. září 2016 PhDr. Miloslav Šolc.
 • 20. 09.
  Program Klinicko-psychologického dne v prosinci je otevřen zájemcům o prezentaci tématu, další zde.
 • 13. 09.
  Vzpomínáme - Eva Syřišťová (1928 - 2016), Věra Pokorná (1939 - 2016).
 • 08. 09.
  Návrh stanov, který byl schválen na sněmu ČMPS 8.9.2016.
 • 12. 08.
  Gratulujeme dr. Martině Klicperové ke zvolení do Výkonného výboru IUPsyS :-)
 • 11. 08.
 • 30. 07.
  Na 31. kongresu ICP v Jokohamě byla předána Cena Jiřího Hoskovce profesoru Tatsuo Ishikawovi, který svými vědeckými pracemi naplňuje myšlenky a úsilí pana profesora Hoskovce - "open world, exchange of ideas, freedom of knowledge and the humanistic mission of science".
 • 16. 06.
  Prosíme o nominaci na nové členy etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 18. 05.
  IPIPAPP, s.r.o., otevírá nový výcvik a zve na konferenci.
 • 23. 02.
  S lítostí oznamujeme, že Robert Roe, bývalý prezident EFPA, zemřel 22. února 2016. Patřil k nejlepším osobnostem, které kdy EFPA vedly.
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 22. 06.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Konference - kongresy - sympozia

Denní psychoterapeutické sanatorium DPS „Ondřejov“, s.r.o.

pořádá 4. - 5. listopadu 2016, od 9.00-18.00 hod.

17. ročník Ondřejovské konference Integrativní přístup v terapii psychóz

v Denním psychoterapeutickém sanatoriu „Ondřejov“ Klánova 300/62, Praha 4 – Hodkovičky. Letošní ročník bude na téma:

PSYCHÓZA A SVĚT

Poplatek: do konce září 800 Kč/1 den; 1000 Kč/2 dny;
od začátku října: 1000 Kč/1 den, 1500 Kč/2 dny
Studenti a důchodci mají 50% slevu.

Poplatky zasílejte na účet: 43-8996260297/0100, var. symbol 2016, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
Přihlášky posílejte a další informace žádejte na: konference@ondrejov.cz
Více informací naleznete na: www.ondrejov.cz

Žádáme o akreditaci ČLK, AKP, ČAS, ČAA
Pořádají: MUDr. Martin Jarolímek a kol.


Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si vás dovoluje pozvat na

VI. DOPRAVNĚPSYCHOLOGICKÝ SEMINÁŘ: PSYCHICKÁ ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ

letos s podtitulem: "Starší řidiči"

Kdy: 11. 11. 2016
Kde: Umělecké centrum Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc

Informace o programu ke stažení ZDE. Webové stránky: www.contexo.cz/doprava6


3. Ostravská konference soudních znalců

Konference se zaměřením na problematiku soudního znalectví v oblasti klinické psychologie a příbuzných oborech se bude konat ve dnech 22. – 24. 1. 2017 v Ostravě.

Odborná garance: PhDr. Ludmila Mrkvicová a PhDr. Petr Vavřík
Témata:
Násilí – fenomén dobový a nadčasový, násilí jako objekt znaleckého zkoumání: modely, faktory, kontexty.
Násilí jako proces, násilí jako příběh, násilí v kontextu vztahů a jejich patologie.
Vražda jako definitivní zkáza vztahové vazby.
Násilí v rodině a násilí ve společnosti – nástroje a úkoly znalce.

Uzávěrka přihlášek a plateb: 18. 11. 2016
Kontakt: konference.znalci@gmail.com
Další údaje a přihláška na adrese konferencepsych-znalci.cz/


PhD existence

Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech se bude konat ve dnech
30. - 31. 1. 2017 v Olomouci v Uměleckém centru Konvikt.

Konference je rozdělena do několika tematických okruhů: Zaměříme se na témata jako je počítačové a online testování, závislost na internetu, online hrách či vybraných sítích, nebo monitorování chování zákazníků prostřednictvím virtuálních nástrojů. Nechceme pominout ani možnosti využití virtuální reality v psychoterapii nebo problematiku poskytování psychologického poradenství online a řešit budeme i otázky bezpečnosti citlivých údajů v době „kybernetizace“ – ať už coby potenciální ztrátu soukromí, nebo v podobě „návodů pro vyplnění“ k zavedeným psychodiagnostickým nástrojům.

Termín pro aktivní přihlášení končí 2. 1. 2017.

Pozvánku naleznete ZDE a webovou stránku konference pak na tomto odkazu.