Novinky
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí. Rozloučení se bude konat 4. 9. v 17.h., v domě Náboženské obce českých unitářů, Anenská 5, Praha 1.
 • 01. 08.
  Úvod k novému Etickému kodexu psychologické profese a jeho plné znění naleznete zde.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 27. 07.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie , letáček najdete zde.
 • 10. 07.
  Výcvik v biodynamické psychoterapii od ledna 2018, vstupní workshop 14. - 17. 9. 2017, více informací zde nebo na vycviky.cz.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 03. 05.
  Web pro Evropský semestr psychologie 2017 je již spuštěn :-)
 • 01. 04.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
Konference - kongresy - sympozia

Sociálně psychologický výcvik (SPV) pro 21. století

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně ve spolupráci s Asociací trenérů sociálně psychologického výcviku ČR a Českou asociací psychologie práce a organizace pořádají u příležitosti významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. konferenci SPV.

Konference bude zaměřena na moderní trendy v oblasti sociálně psychologického výcviku, na bohaté zkušenosti s jeho aplikací a na současné možnosti využití.

Datum konání: 19. 10. 2017
Místo: Vysoká škola aplikované psychologie, Terezín.

Termíny
Aktivní účast: do 30. 4. 2017 oznámení o tématu plánovaného příspěvku, do 15. 8 2017 zaslání abstraktu.
Pasivní účast: přihlášky do 31. 8. 2017.

Kontakt: stasenkova@vsaps.cz
Bližší informace o konferenci naleznete od 1. dubna 2017 na webových stránkách www.vsaps.cz.


PRO ZDRAVOU RODINU: Co potřebuje současná česká rodina, aby byla zdravá

Konference je pořádána k příležitosti 45. jubilea zahájení činnosti Poradny pro rodinu v Olomouci a tím i zahájení systémového a odborného vztahového a rodinného poradenství v olomouckém regionu.
Poradnou prošlo profesně mnoho významných psychologických osobností, jako třeba PhDr. Agnesa Mrázková, doc. PhDr. Jan Papica, doc. PhDr. Vladimír Řehan, PhDr. Svatopluk Morávek, PhDr. Ivan Mrázek, Mgr. Lubomír Smékal a mnozí další.

Proč jsme zvolili takové téma? Nabyli jsme dojmu, že je dnes mnoho pozornosti zaměřeno na to, co je v rodině nezdravé. A to až tak, že to vypadá (zejména v médiích), že nezdravá rodina a problematické vztahy jsou „normou“.
My však cítíme, že je třeba obrátit pozornost k tomu, co je a má být zdravé a prospěšné, prostě „zdravě normální“. Že zdravá rodina i vztahy jsou stále ještě majorita.

Termín: 28. listopadu 2017
Místo: Olomouc, Velký zasedací sál Magistrátu města Olomouc, Hynaisova 10

Vstup bez poplatků!

Odkazy:
Webové stránky konference:
prozdravourodinu.eu/

Facebooková stránka konference:
prozdravourodinu/