Novinky
 • 25. 08.
  Program Psychologických dnů je téměř kompletní :-)
 • 12. 08.
  Gratulujume dr. Martině Klicperové ke zvolení do Výkonného výboru IUPsyS :-)
 • 11. 08.
 • 30. 07.
  Na 31. kongresu ICP v Jokohamě byla předána Cena Jiřího Hoskovce profesoru Tatsuo Ishikawovi, který svými vědeckými pracemi naplňuje myšlenky a úsilí pana profesora Hoskovce - "open world, exchange of ideas, freedom of knowledge and the humanistic mission of science".
 • 16. 06.
  Prosíme o nominaci na nové členy etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 06. 06.
  Vyšlo 1. letošní číslo E-psychologie, letáček najdete zde.
 • 18. 05.
  IPIPAPP, s.r.o., otevírá nový výcvik a zve na konferenci.
 • 18. 04.
  Spustili jsme web letošního ročníku Psychologických dnů. Těšíme se na Vás :-)
 • 23. 02.
  S lítostí oznamujeme, že Robert Roe, bývalý prezident EFPA, zemřel 22. února 2016. Patřil k nejlepším osobnostem, které kdy EFPA vedly.
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 22. 06.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Konference - kongresy - sympozia

Identita české psychoterapie - 4. konference ČAP, Praha, 28. - 30. 9. 2016

Vážení kolegové, vážené kolegyně,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na další, již čtvrtou a první vícedenní konferenci České asociace pro psychoterapii.
Touto konferencí pokračujeme ve své misi - přátelským způsobem mapovat, definovat a ohraničovat území české psychoterapie. Chceme se podpořit ve společné cestě k odpovědné, vzdělané a kompetentní psychoterapii pohledem do zrcadla evropského kontextu, neurověd, výzkumu a práva. A také se podívat na odraz psychoterapie pohledem veřejného prostoru a těch, s nimiž sdílíme péči o lidské bytí (psychologie, medicína, teologie, filozofie aj.).

Naše pozvání přijali
John Norcross, profesor na University of Scranton, spoluautor vynikající knihy "Psychoterapeutické systémy",
Alfred Pritz, spoluzakladatel a generální sekretář Evropské asociace pro psychoterapii,
František Koukolík, neurolog, vedoucí Laboratoře lidských prionových chorob, člen vědecké rady 3. lékařské fakulty UK v Praze.

Bližší informace & přihláška: podrobné informace naleznete zde.

Jménem konferenčního výboru Jiří Drahota & Zdeněk Macek


VII. česko-slovenská konference o logoterapii na téma Probouzející zážitek

Místo konání: FSS MU, Joštova 10, Brno
Termín konání: 21. 10. 2016
Pořadatelé: IPIPAPP, s.r.o. Olomouc; Slovenský inštitút logoterapie SILOE; Katedra psychologie FSS MU, Brno

Bližší informace o konferenci naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.


3. Studentská vědecká konference – Stárnutí

Ve dnech 21. a 22. října 2016 proběhne na 3. LF UK v Praze již 3. ročník Gerontologické mezioborové studentské vědecké konference Stárnutí (260278/SVV/2016).

K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom studenti, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe, a to z biomedicíny, společenských, technických i dalších věd a oborů; ti, kdo se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti.

Výstupem z konference bude recenzovaný sborník příspěvků indexovaný na Web of Science. Články ve sborníku budou tedy uplatnitelné v RIV jako kategorie výsledku D.

Alzheimer nadační fond vyhlašuje soutěž o tři nejlepší originální příspěvky zpracovávající téma související s Alzheimerovou nemocí či příbuznými tématy, prezentované v rámci konference.

Počet aktivních příspěvků je omezen dobou trvání konference a celkový počet účastníků možnostmi Syllabovy posluchárny, proto se, prosím, registrujte včas. Nejzazší termín pro přihlášení k aktivní účasti je 20. 9. 2016.

Další infornace naleznete na konferenčním webu: konferencestarnuti.cz


Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

si vás dovoluje pozvat na

VI. DOPRAVNĚPSYCHOLOGICKÝ SEMINÁŘ: PSYCHICKÁ ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ

letos s podtitulem: "Starší řidiči"

Kdy: 11. 11. 2016
Kde: Umělecké centrum Konvikt, Univerzitní 3, Olomouc

Informace o programu ke stažení ZDE. Webové stránky: www.contexo.cz/doprava6