Novinky
 • 12. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu. Dne 10.10.2017 nás opustil prof. Jaromír Janoušek, čestný člen ČMPS, pedagog katedry psychologie FF UK, autor řady publikací z oblasti sociální psychologie, zejména však laskavý člověk s odborným přehledem, jež je již vzácný.
  Rozloučení se koná 31. 10. 2017 ve 14.20 hod. na Olšanech.
 • 20. 09.
  90. let Psychologické společnosti: registrace na sympozium 20. 10. 2017 je zde :-) Těšíme se na Vás.
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 01. 09.
  Web pro Evropský semestr psychologie 2017 je již aktivní:-)
 • 29. 08.
  Sborník z Psychologických dnů 2016: Možnosti a hranice psychologie je dostupný zde.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí.
 • 01. 08.
  Úvod k novému Etickému kodexu psychologické profese a jeho plné znění naleznete zde.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 27. 07.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie , letáček najdete zde.
 • 10. 07.
  Výcvik v biodynamické psychoterapii od ledna 2018, vstupní workshop 14. - 17. 9. 2017, více informací zde nebo na vycviky.cz.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
Konference - kongresy - sympozia

2. pražská konference věnovaná odkazu Otto Fenichela

Psychická změna: jedinec - instituce - společnost

20. - 22. 10. 2017
Nosticův palác, Praha
fenichelspragueconference.com/


Sociálně psychologický výcvik (SPV) pro 21. století

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně ve spolupráci s Asociací trenérů sociálně psychologického výcviku ČR a Českou asociací psychologie práce a organizace pořádají u příležitosti významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. konferenci SPV.

Konference bude zaměřena na moderní trendy v oblasti sociálně psychologického výcviku, na bohaté zkušenosti s jeho aplikací a na současné možnosti využití.

Datum konání: 19. 10. 2017
Místo: Vysoká škola aplikované psychologie, Terezín.

Termíny
Aktivní účast: do 30. 4. 2017 oznámení o tématu plánovaného příspěvku, do 15. 8 2017 zaslání abstraktu.
Pasivní účast: přihlášky do 31. 8. 2017.

Kontakt: stasenkova@vsaps.cz
Bližší informace o konferenci naleznete od 1. dubna 2017 na webových stránkách www.vsaps.cz.


PRO ZDRAVOU RODINU: Co potřebuje současná česká rodina, aby byla zdravá

Konference je pořádána k příležitosti 45. jubilea zahájení činnosti Poradny pro rodinu v Olomouci a tím i zahájení systémového a odborného vztahového a rodinného poradenství v olomouckém regionu.
Poradnou prošlo profesně mnoho významných psychologických osobností, jako třeba PhDr. Agnesa Mrázková, doc. PhDr. Jan Papica, doc. PhDr. Vladimír Řehan, PhDr. Svatopluk Morávek, PhDr. Ivan Mrázek, Mgr. Lubomír Smékal a mnozí další.

Proč jsme zvolili takové téma? Nabyli jsme dojmu, že je dnes mnoho pozornosti zaměřeno na to, co je v rodině nezdravé. A to až tak, že to vypadá (zejména v médiích), že nezdravá rodina a problematické vztahy jsou „normou“.
My však cítíme, že je třeba obrátit pozornost k tomu, co je a má být zdravé a prospěšné, prostě „zdravě normální“. Že zdravá rodina i vztahy jsou stále ještě majorita.

Termín: 28. listopadu 2017
Místo: Olomouc, Velký zasedací sál Magistrátu města Olomouc, Hynaisova 10

Vstup bez poplatků!

Odkazy:
Webové stránky konference:
prozdravourodinu.eu/

Facebooková stránka konference:
prozdravourodinu/


PhD existence

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zdá se vám, že práce psychologa – vědce, praktika, studenta – nikdy nekončí? Přijďte se o své zkušenosti podělit na konferenci „PhD existence: česko-slovenskou konferenci (nejen) pro doktorandy a o doktorandech“!

Aktuální 8. ročník s podtitulem „Nekonečno v psychologii“ se uskuteční v olomouckém Konviktu v termínu 31. 1. – 1. 2. 2018.

Srdečně jsou zváni jak pravidelní návštěvníci, tak noví hosté z řad odborné veřejnosti i studentů z ČR i zahraničí. A na co se můžete těšit? Plejáda témat je nekonečná, od příspěvků reflektujících nové poznatky v oblasti psychodiagnostiky, psychologického testování, rizikového chování a jeho prevence přes aktuální výzkumy z oblasti pedagogické a školní psychologie až po průřezová témata napříč vesmírem společenských věd.

Vlastní příspěvky ve formě přednášky, posteru nebo workshopu můžete přihlašovat na tomto odkazu až do 2. 1. 2018 (bohužel, čekat do nekonečna nelze).
Registrace pro pasivní účastníky je však otevřená až do naplnění kapacity konference. Sborníky z předchozích ročníků konference byly úspěšně indexovány v systému WoS a také letos chceme v této tradici pokračovat.
Budeme se s vámi těšit na viděnou.
Lucie Viktorová a Jaroslava Suchá za programový výbor
Katedra psychologie FF UP


Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Srdečně Vás zveme na další ročník konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
KDY a KDE: Olomouc, Univerzita Palackého, Konvikt, 29. – 30. ledna 2018
O ČEM: „Až bude naše tělo bez duše i ducha“ – poznávání vnitřního světa. Tradiční setkání lidí z výzkumu, laiků i praktiků.

Za organizační výbor zve Aleš Neusar
http://qak.upol.cz
https://www.facebook.com/QAKonference

Organizátor konference:
Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc
& další partneři konference