Novinky
 • 25. 08.
  Program Psychologických dnů je téměř kompletní :-)
 • 12. 08.
  Gratulujume dr. Martině Klicperové ke zvolení do Výkonného výboru IUPsyS :-)
 • 11. 08.
 • 30. 07.
  Na 31. kongresu ICP v Jokohamě byla předána Cena Jiřího Hoskovce profesoru Tatsuo Ishikawovi, který svými vědeckými pracemi naplňuje myšlenky a úsilí pana profesora Hoskovce - "open world, exchange of ideas, freedom of knowledge and the humanistic mission of science".
 • 16. 06.
  Prosíme o nominaci na nové členy etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 06. 06.
  Vyšlo 1. letošní číslo E-psychologie, letáček najdete zde.
 • 18. 05.
  IPIPAPP, s.r.o., otevírá nový výcvik a zve na konferenci.
 • 18. 04.
  Spustili jsme web letošního ročníku Psychologických dnů. Těšíme se na Vás :-)
 • 23. 02.
  S lítostí oznamujeme, že Robert Roe, bývalý prezident EFPA, zemřel 22. února 2016. Patřil k nejlepším osobnostem, které kdy EFPA vedly.
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 22. 06.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádá Společnost sociální pediatrie ČLS JEP, Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) a Asociace klinických psychologů ČR (AKP ČR).

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny jsou uznávány AKP ČR v systému celoživotního vzdělávání v oboru registrovaný klinický psycholog (kategorie "sympozia", zák. č. 96/2004 Sb., navaz. vyhl. 321/2008 Sb.). Potvrzení o účasti s počtem přidělených kreditů jsou vydávána na místě, zpravidla o přestávce, na základě zápisu do prezenční knihy, pokud koordinátor neoznámí jinak.

V květnu a říjnu je potvrzení o účasti pro registrované klinické psychology zpoplatněné částkou 10 Kč. Poplatek není vybírán od členů ČMPS, kteří se prokážou členským průkazem.

Klinicko-psychologické dny jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kdo by chtěl využít Klinicko-psychologický den k prezentaci svých výsledků - ve výzkumu, v praxi - kontaktujte prosím Mgr. Pavla Krále (pavel.kral et uvn.cz) nebo radu ČMPS (cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2016: 14. 3., 9. 5., 10. 10. a 12. 12.
Upozornění: od roku 2016 se Klinicko-psychologický den již nekoná v lednovém termínu.

Témata pro rok 2016:
Říjen: Etika v profesi psychologa (předběžný název)


183. klinicko-psychologický den

se konal dne 9. května 2016 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Sexuální experimentování dětí
Koordinátor: Program připravily pracovnice Dětského krizového centra, Praha

 • PhDr. Zora Dušková: Sexuální experimentování
 • Mgr. Petra Hackerová: Kasuistika sexuálního experimentování
 • Mgr. Petra Hackerová: Dopad sexuálního experimentování na rodinu
 • PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. (NAUTIS,z.ú.): Sexuální chování dětí v kontextu zdravého psychického vývoje, tipy pro vychovatele.
 • Mgr. Veronika Andrtová: Legislativní rámec sexuálního experimentování

182. Klinicko-psychologický den

se konal dne 14. března 2016 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Psychologie a obezita
Koordinátorka: PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

 • Čablová Lenka: Obezita a závislost
 • Málková Iva: Jak neprohubnout život
 • Mocová Petra: Psychoterapie obezity - KBT pohled
 • Wagenknecht Martin: Psychoterapie obezity - logoterapeutický pohled
 • Přestávka
 • Slabá Šárka: Doporučení pro psychologické vyšetření před bariatrickým výkonem
 • Král Pavel: Kognitivní funkce u kandidátů bariatrického výkonu
 • Herlesová Jitka: Psychologická podpora při extrémní redukci váhy