Novinky
 • 23. 04.
  Program konference sekce psychologie zdraví při ČMPS je ke stažení zde.
 • 19. 04.
  Zveme na přednášku nejen o výpovědích pacientů/klientů při vyšetření. Více v pozvánce zde.
 • 01. 04.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 27. 03.
  Koncem dubna 2017 se můžete potkat v Brně s Jimem Holderem. Více zde.
 • 24. 03.
  Termín registrace na 15. ECP do Amsterodamu se blíží. Členové ČMPS mají slevu na poplatku. O potvrzení členství si napište na adresu cmps@ecn.cz.
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 07. 03.
  O výcviku v terapii zaměřené na attachment se dozvíte ZDE.
 • 24. 02.
  Právě vychází poslední číslo 10. ročníku E-psychologie, letáček naleznete zde.
 • 30. 01.
  Členská registrace na konferenci AIFREF 2017 je již spuštěna.
 • 05. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie.
 • 02. 01.
  Dobrou životní rovnováhu v novém roce 2017!
 • 26. 12.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Společnost sociální pediatrie ČLS JEP,
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s. (ČMPS)
a Asociace klinických psychologů ČR, z.s. (AKP ČR).

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny jsou uznávány AKP ČR v systému celoživotního vzdělávání v oboru registrovaný klinický psycholog (kategorie "sympozia", zák. č. 96/2004 Sb., navaz. vyhl. 321/2008 Sb.). Potvrzení o účasti s počtem přidělených kreditů jsou vydávána na místě, zpravidla o přestávce, na základě zápisu do prezenční knihy, pokud koordinátor neoznámí jinak.

V květnu a říjnu je potvrzení o účasti pro registrované klinické psychology zpoplatněné částkou 10 Kč. Poplatek není vybírán od členů ČMPS, kteří se prokážou členským průkazem.

Klinicko-psychologické dny jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kdo by chtěl využít Klinicko-psychologický den k prezentaci svých výsledků - ve výzkumu, v praxi - kontaktujte prosím Mgr. Pavla Krále (pavel.kral et uvn.cz) nebo radu ČMPS (cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2017: 13. března, 15. května, 9. října a 11. prosince.
Upozornění: od roku 2016 se Klinicko-psychologický den již nekoná v lednovém termínu.

Programy KPD v roce 2017 budou garantovány těmito odbornými společnostmi:
Psychologická sekce České obezitologické společnosti,
Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP
Asociace klinických psychologů - Etická komise

Programy jednotlivých KPD budou uvedeny na webových stránkách ČMPS a AKP ČR a dále ve Zpravodaji ČMPS.


186. klinicko-psychologický den

se koná v pondělí 13. března 2017 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Multidisciplinarita v diagnostice a léčbě bolesti
Koordinátor: PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D.

 • Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.: Úvod - multidisciplinarita v léčbě bolesti, historie a vývoj algesiologie
 • MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.: Etika v léčbě chronické bolesti
 • MUDr. Jan Lejčko: Léčba opioidy a závislost - rozumíme správně všem pojmům?
 • PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.: Vztah opioidů a kognitivních funkcí u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí
 • Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.: Pomáhá empatie v odhadu cizí nebo vlastní bolesti?
 • PhDr. Petr Knotek, CSc.: Dynamický model psychologických procesů při chronické bolesti
 • MUDr. Dana Vondráčková: Psychika a chronická bolest
 • PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.: Možnosti a limity v psychoterapeutické péči o algické pacienty
 • PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.: KBT v léčbě chronické bolesti


185. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 12. 12. 2016 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Jak vnímat a léčit depresi
Koordinátor: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

 • Marek Preiss: Pozitivní aspekty deprese
 • Michaela Viktorinová: Deprese a neurověda: jak mohou neurovědní poznatky obohatit klinickou praxi?
 • Magda Bartošková a Marcela Ševčíková: Deprese jako možná adaptace
 • Marcela Ševčíková a Magda Bartošková: Jak léčit depresi doma
 • Alena Javůrková: Můžeme použít pozitivní přístup k depresi u pacientů s epilepsií?
 • Jaroslava Raudenská: Deprese a KBT u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí
 • Eva Vondráková: Deprese u nadaných dětí

184. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 10. 10. 2016 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Etika v profesi psychologa
Koordinátor: PhDr. Jana Procházková

 1. Vzdělávání psychologů a etika (PhDr. J. Kotrlová, PhDr. J. Procházková)
 2. Aktuální etické problémy v oblasti dopravní psychologie (PhDr. M. Kořán, CSc.)
 3. Etické aspekty psychologie krizí a katastrof (PhDr. Š. Vymětal, Ph.D.)
 4. Moje setkání s veřejnou prezentací psychologie aneb je už psychologie jen dobrý business (PhDr. Z. Chovancová)
 5. Etika v reálné praxi soudních znalců (PhDr. J. Procházková)
 6. Práce etické komise při ČMPS (PhDr. I. Slavíková)
 7. Etika a poetika (PhDr. H. Junová)

183. klinicko-psychologický den

se konal dne 9. května 2016 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Sexuální experimentování dětí
Koordinátor: Program připravily pracovnice Dětského krizového centra, Praha

 • PhDr. Zora Dušková: Sexuální experimentování
 • Mgr. Petra Hackerová: Kasuistika sexuálního experimentování
 • Mgr. Petra Hackerová: Dopad sexuálního experimentování na rodinu
 • PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. (NAUTIS,z.ú.): Sexuální chování dětí v kontextu zdravého psychického vývoje, tipy pro vychovatele.
 • Mgr. Veronika Andrtová: Legislativní rámec sexuálního experimentování

182. Klinicko-psychologický den

se konal dne 14. března 2016 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Psychologie a obezita
Koordinátorka: PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

 • Čablová Lenka: Obezita a závislost
 • Málková Iva: Jak neprohubnout život
 • Mocová Petra: Psychoterapie obezity - KBT pohled
 • Wagenknecht Martin: Psychoterapie obezity - logoterapeutický pohled
 • Přestávka
 • Slabá Šárka: Doporučení pro psychologické vyšetření před bariatrickým výkonem
 • Král Pavel: Kognitivní funkce u kandidátů bariatrického výkonu
 • Herlesová Jitka: Psychologická podpora při extrémní redukci váhy