Novinky
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí. Rozloučení se bude konat 4. 9. v 17.h., v domě Náboženské obce českých unitářů, Anenská 5, Praha 1.
 • 01. 08.
  Úvod k novému Etickému kodexu psychologické profese a jeho plné znění naleznete zde.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 27. 07.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie , letáček najdete zde.
 • 10. 07.
  Výcvik v biodynamické psychoterapii od ledna 2018, vstupní workshop 14. - 17. 9. 2017, více informací zde nebo na vycviky.cz.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 03. 05.
  Web pro Evropský semestr psychologie 2017 je již spuštěn :-)
 • 01. 04.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Společnost sociální pediatrie ČLS JEP,
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s. (ČMPS)
a Asociace klinických psychologů ČR, z.s. (AKP ČR).

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny jsou uznávány AKP ČR v systému celoživotního vzdělávání v oboru registrovaný klinický psycholog (kategorie "sympozia", zák. č. 96/2004 Sb., navaz. vyhl. 321/2008 Sb.). Potvrzení o účasti s počtem přidělených kreditů jsou vydávána na místě, zpravidla o přestávce, na základě zápisu do prezenční knihy, pokud koordinátor neoznámí jinak.

V květnu a říjnu je potvrzení o účasti pro registrované klinické psychology zpoplatněné částkou 10 Kč. Poplatek není vybírán od členů ČMPS, kteří se prokážou členským průkazem.

Klinicko-psychologické dny jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kdo by chtěl využít Klinicko-psychologický den k prezentaci svých výsledků - ve výzkumu, v praxi - kontaktujte prosím Mgr. Pavla Krále (pavel.kral et uvn.cz) nebo radu ČMPS (cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2017: 13. března, 15. května, 9. října a 11. prosince.
Upozornění: od roku 2016 se Klinicko-psychologický den již nekoná v lednovém termínu.

Programy KPD v roce 2017 budou garantovány těmito odbornými společnostmi:
Psychologická sekce České obezitologické společnosti ČLS JEP,
Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP
Asociace klinických psychologů - Etická komise

Programy jednotlivých KPD budou uvedeny na webových stránkách ČMPS a AKP ČR a dále ve Zpravodaji ČMPS.


187. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 15. 5. 2017 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Psychoonkologická péče
Koordinátor: Mgr. Libuše Kalvodová

 • Libuše Kalvodová: Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP se představuje
 • Kristina Tothová: Psychosociální aspekty péče o dětského onkologického pacienta
 • Martin Pospíchal: Mysl, rakovina a imunitní systém
 • Ivona Šporcrová: Formy a možnosti práce klinického psychologa ve velkém onkologickém centru
 • Alexandra Škrobánková: Psychologická péče na Hematoonkologické klinice FN a LF UP Olomouc
 • Pavla Lhotová: Celostní přístup k pacientům se solidními nádory - psycholog v týmu
 • Květa Vachudová, Vlasta Romanová: Jak jsme se narodili - Psychosociální poradna a radioterapeutická klinika FN Plzeň
 • Hana Kynkorová: Kazuistika pacientky v průběhu léčby rakoviny - přiblížení práce psychologa v KOC Liberec


186. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 13. března 2017 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Multidisciplinarita v diagnostice a léčbě bolesti
Koordinátor: PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D.

 • Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.: Úvod - multidisciplinarita v léčbě bolesti, historie a vývoj algesiologie
 • MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.: Etika v léčbě chronické bolesti
 • MUDr. Jan Lejčko: Léčba opioidy a závislost - rozumíme správně všem pojmům?
 • PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.: Vztah opioidů a kognitivních funkcí u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí
 • Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.: Pomáhá empatie v odhadu cizí nebo vlastní bolesti?
 • PhDr. Petr Knotek, CSc.: Dynamický model psychologických procesů při chronické bolesti
 • MUDr. Dana Vondráčková: Psychika a chronická bolest
 • PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.: Možnosti a limity v psychoterapeutické péči o algické pacienty
 • PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.: KBT v léčbě chronické bolesti