Novinky
 • 28. 11.
  Pracovní setkání sekce neuropsychologie při ČMPS se koná 15. 12. 2016 v Praze. Zájemci jsou srdečně zváni. Více ZDE..
 • 27. 11.
  Výroční setkání členů rady ČMPS a vedoucích sekcí se koná 2. 12. 2016. Více zde.
 • 12. 11.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 29. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 27. 10. 2016 zemřel prof. Zdeněk Helus, významný pedagogický psycholog. Rozloučení se konalo 4. 11. v Praze.
 • 17. 10.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 13. 10.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 26. 09.
  Vyšlo 2. číslo E-psychologie.
 • 26. 09.
  Grantová podpora pro výzkum a cestovné v oblasti "Human Reproductive Behavior and Population Studies", více zde.
 • 21. 09.
  Oznamujeme smutnou zprávu, že z našeho středu odešel dne 19. září 2016 PhDr. Miloslav Šolc.
 • 20. 09.
  Program Klinicko-psychologického dne v prosinci je otevřen zájemcům o prezentaci tématu, další zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 08. 09.
  Návrh stanov, který byl schválen na sněmu ČMPS 8.9.2016.
 • 12. 08.
  Gratulujeme dr. Martině Klicperové ke zvolení do Výkonného výboru IUPsyS :-)
 • 11. 08.
 • 30. 07.
  Na 31. kongresu ICP v Jokohamě byla předána Cena Jiřího Hoskovce profesoru Tatsuo Ishikawovi, který svými vědeckými pracemi naplňuje myšlenky a úsilí pana profesora Hoskovce - "open world, exchange of ideas, freedom of knowledge and the humanistic mission of science".
 • 07. 04.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádá Společnost sociální pediatrie ČLS JEP, Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) a Asociace klinických psychologů ČR (AKP ČR).

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny jsou uznávány AKP ČR v systému celoživotního vzdělávání v oboru registrovaný klinický psycholog (kategorie "sympozia", zák. č. 96/2004 Sb., navaz. vyhl. 321/2008 Sb.). Potvrzení o účasti s počtem přidělených kreditů jsou vydávána na místě, zpravidla o přestávce, na základě zápisu do prezenční knihy, pokud koordinátor neoznámí jinak.

V květnu a říjnu je potvrzení o účasti pro registrované klinické psychology zpoplatněné částkou 10 Kč. Poplatek není vybírán od členů ČMPS, kteří se prokážou členským průkazem.

Klinicko-psychologické dny jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kdo by chtěl využít Klinicko-psychologický den k prezentaci svých výsledků - ve výzkumu, v praxi - kontaktujte prosím Mgr. Pavla Krále (pavel.kral et uvn.cz) nebo radu ČMPS (cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2016: 14. 3., 9. 5., 10. 10. a 12. 12.

Termíny pro rok 2017: 13. 3., 15. 5., 9. 10. a 11. 12.
Upozornění: od roku 2016 se Klinicko-psychologický den již nekoná v lednovém termínu.


185. klinicko-psychologický den

se koná v pondělí 12. 12. 2016 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Jak vnímat a léčit depresi
Koordinátor: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

 • Marek Preiss: Pozitivní aspekty deprese
 • Michaela Viktorinová: Deprese a neurověda: jak mohou neurovědní poznatky obohatit klinickou praxi?
 • Magda Bartošková a Marcela Ševčíková: Deprese jako možná adaptace
 • Marcela Ševčíková a Magda Bartošková: Jak léčit depresi doma
 • Alena Javůrková: Můžeme použít pozitivní přístup k depresi u pacientů s epilepsií?
 • Jaroslava Raudenská: Deprese a KBT u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí
 • Eva Vondráková: Deprese u nadaných dětí


184. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 10. 10. 2016 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Etika v profesi psychologa
Koordinátor: PhDr. Jana Procházková

 1. Vzdělávání psychologů a etika (PhDr. J. Kotrlová, PhDr. J. Procházková)
 2. Aktuální etické problémy v oblasti dopravní psychologie (PhDr. M. Kořán, CSc.)
 3. Etické aspekty psychologie krizí a katastrof (PhDr. Š. Vymětal, Ph.D.)
 4. Moje setkání s veřejnou prezentací psychologie aneb je už psychologie jen dobrý business (PhDr. Z. Chovancová)
 5. Etika v reálné praxi soudních znalců (PhDr. J. Procházková)
 6. Práce etické komise při ČMPS (PhDr. I. Slavíková)
 7. Etika a poetika (PhDr. H. Junová)

183. klinicko-psychologický den

se konal dne 9. května 2016 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Sexuální experimentování dětí
Koordinátor: Program připravily pracovnice Dětského krizového centra, Praha

 • PhDr. Zora Dušková: Sexuální experimentování
 • Mgr. Petra Hackerová: Kasuistika sexuálního experimentování
 • Mgr. Petra Hackerová: Dopad sexuálního experimentování na rodinu
 • PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. (NAUTIS,z.ú.): Sexuální chování dětí v kontextu zdravého psychického vývoje, tipy pro vychovatele.
 • Mgr. Veronika Andrtová: Legislativní rámec sexuálního experimentování

182. Klinicko-psychologický den

se konal dne 14. března 2016 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Psychologie a obezita
Koordinátorka: PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

 • Čablová Lenka: Obezita a závislost
 • Málková Iva: Jak neprohubnout život
 • Mocová Petra: Psychoterapie obezity - KBT pohled
 • Wagenknecht Martin: Psychoterapie obezity - logoterapeutický pohled
 • Přestávka
 • Slabá Šárka: Doporučení pro psychologické vyšetření před bariatrickým výkonem
 • Král Pavel: Kognitivní funkce u kandidátů bariatrického výkonu
 • Herlesová Jitka: Psychologická podpora při extrémní redukci váhy