Novinky
 • 18. 05.
  IPIPAPP, s.r.o., otevírá nový výcvik a zve na konferenci.
 • 16. 05.
  Termín přihlášek abstraktů na Psychologické dny 2016 byl prodloužen ještě do 27. května.
 • 16. 05.
  Program 23. konference Sekce psychologie zdraví je dostupný ZDE.
 • 18. 04.
  Spustili jsme web letošního ročníku Psychologických dnů. Těšíme se na Vás :-)
 • 23. 02.
  S lítostí oznamujeme, že Robert Roe, bývalý prezident EFPA, zemřel 22. února 2016. Patřil k nejlepším osobnostem, které kdy EFPA vedly.
 • 22. 02.
  4. číslo E-psychologie
  je tu :-)
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 22. 06.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Kursy - výcviky - semináře

Hand test pro dopravní psychology

Určeno pro dopravní psychology, kteří provádí posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.

Popis
Celodenní intenzivní výcvikové setkání, které je zaměřeno na seznámení s administrací, skórováním a interpretací výsledků Hand testu v klinické praxi s ohledem na posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel. Účastníky seznamujeme s evidence-based přístupem a s aktuálními poznatky z oblasti využití této metody, a to konkrétně v oblastech duševních poruch s ohledem na dopravní problematiku. V rámci kurzu prezentujeme protokoly z klinické praxe a demonstrujeme hlavní znaky k řešení diferenciálně diagnostických otázek, demonstrujeme možnosti integrace Hand testu v rámci ostatních psychodiagnostických metod používaných v dopravněpsychologickém vyšetření. Náplň setkání jsme schopni přizpůsobit míře obeznámenosti účastníků s touto metodou, od začátečníků po mírně pokročilé uživatele této metody. Účastníci kurzu obdrží podrobné školící materiály, osvědčení o absolvování a licenci k užívání asistenčního počítačového programu k vyhodnocení této metody. Kurz je spolupořádán Institutem psychologických služeb, s.r.o. a Univerzitou Palackého v Olomouci.

Lektoři kurzu jsou doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., autor monografie Wagnerův Hand test: Aplikace ve výzkumu a praxi a PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., spoluautor Metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření 2015.

Cena kurzu: 3.000,- Kč včetně DPH.
Termín kurzu: 22. 6. 2016.
Místo: Olomouc

Více informací včetně možnosti přihlásit se na kurz je k dispozici na webových stránkách: www.institutps.cz/hand-test-pro-dopravni-psychology


MOVISA VII.

Inspirace - Institut pro transformační systemickou terapii podle Satirové, z.s. otevírá sedmý běh dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v Transformační systemické terapii podle Virginie Satirové zaměřený na rodinnou terapii, vedený zkušenými lektory v Transformační systemické terapii. Výcvik je akreditován jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví.

Uzávěrka 1. kola přihlášek je 27. 3. 2016
Zahájení výcviku: zima 2016

Další informace včetně přihlášky najdete na adrese: www.satirova.cz


ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII

otevírá v září 2016 nový výcvikový běh. Jedná se o pětiletý výcvikový program v psychoterapii akreditovaný pro zdravotnictví.
Na vedení výcviku se budou podílet docenti ČSKIP: PhDr. Ludvík Běťák, PhDr. Dana Dufková,
PhDr. Lucie Vlček Pelková, PhD., PhDr. Jitka Škodová a pozvaní zahraniční docenti z partnerských KIP společností. Bude probíhat v Praze.

Uzávěrka příjmu přihlášek je stanovena na 30. 6. 2016.
Výcvik organizačně zajišťuje PhDr. Leona Dyrehauge. V případě zájmu o zapojení se do výcviku se prosím hlaste na její e-mail: leonadyrehauge@gmail.com

Více informací naleznete na www.cskip.cz.


Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák

Termín otevření: červen nebo říjen 2016 v Brně (podle rychlosti naplnění skupiny).
Základní kurz Rorschachovy metody je certifikovaný MZ ČR (84 kreditů), je tedy vhodný zejména pro psychology pracující ve zdravotnictví, ale i pro psychology pracující v oblasti poradenství či personalistiky.

Kurz celkově trvá 2-3 semestry (140 hodin), s obvyklou frekvencí 1 víkend (pátek-sobota)za 6-7 týdnů (celkem 9 setkání) a účastníci pracují s protokoly z vlastní praxe. Cílem programu je prohloubení znalosti testu a kompetence v práci s ním, se zaměřením na principy kvantitativního a kvalitativního zpracování testového materiálu a individualizaci přístupu v sestavovaní klinického nálezu.

Cena jednoho setkání je 1.700,-Kč.
Maximální počet účastníků: 15.
Přihlášky a dotazy týkající se kurzu je možné směrovat na e-mail: anpolak@seznam.cz.


S.E.N.A., s.r.o. nabízí:

"Učení se vztahům. Transakčně analytický přístup pro pedagogy".

Vše podstatné lze dočíst na:
http://www.sena-praha.cz/specialni-vzdelavaci-aktivity-pro-smer-ta-v-pedagogice-a-vychove/


Terapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

(leden 2017 - červen 2022)

Zahájení: leden 2017
Garant výcviku: PhDr. Martina Kosová
Lektoři: MUDr. Robert Dojčár, Mgr. Ivan Domes, MUDr. Mária Jasenková, PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., PhDr. Vlastimil Sojka

Organizační zajištění: IPIPAPP, s.r.o., Olomouc. Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.


Nabídka kurzů MANSIO - 2016

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
17. 8. 2016 ,(48 hodin)

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích
Termín: 1.setkání: 6. – 9. září 2016, (celkově 250 hodin)

Edukativní rodičovská terapie
Termín: 9. 8. 2016,(51 hodin)

NOVĚ
Edukativní rodičovská terapie - nástroj pro aktivizaci a sanaci rodiny. Pokročilé dovednosti.
18. 10. 2016 (250 hodin). Více na www.mansio.cz.