Novinky
 • 12. 08.
  Gratulujume dr. Martině Klicperové ke zvolení do Výkonného výboru IUPsyS :-)
 • 11. 08.
 • 30. 07.
  Na 31. kongresu ICP v Jokohamě byla předána Cena Jiřího Hoskovce profesoru Tatsuo Ishikawovi, který svými vědeckými pracemi naplňuje myšlenky a úsilí pana profesora Hoskovce - "open world, exchange of ideas, freedom of knowledge and the humanistic mission of science".
 • 16. 06.
  Prosíme o nominaci na nové členy etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 06. 06.
  Vyšlo 1. letošní číslo E-psychologie, letáček najdete zde.
 • 18. 05.
  IPIPAPP, s.r.o., otevírá nový výcvik a zve na konferenci.
 • 18. 04.
  Spustili jsme web letošního ročníku Psychologických dnů. Těšíme se na Vás :-)
 • 23. 02.
  S lítostí oznamujeme, že Robert Roe, bývalý prezident EFPA, zemřel 22. února 2016. Patřil k nejlepším osobnostem, které kdy EFPA vedly.
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 22. 06.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Kursy - výcviky - semináře

Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák

Termín otevření: červen nebo říjen 2016 v Brně (podle rychlosti naplnění skupiny).
Základní kurz Rorschachovy metody je certifikovaný MZ ČR (84 kreditů), je tedy vhodný zejména pro psychology pracující ve zdravotnictví, ale i pro psychology pracující v oblasti poradenství či personalistiky.

Kurz celkově trvá 2-3 semestry (140 hodin), s obvyklou frekvencí 1 víkend (pátek-sobota)za 6-7 týdnů (celkem 9 setkání) a účastníci pracují s protokoly z vlastní praxe. Cílem programu je prohloubení znalosti testu a kompetence v práci s ním, se zaměřením na principy kvantitativního a kvalitativního zpracování testového materiálu a individualizaci přístupu v sestavovaní klinického nálezu.

Cena jednoho setkání je 1.700,-Kč.
Maximální počet účastníků: 15.
Přihlášky a dotazy týkající se kurzu je možné směrovat na e-mail: anpolak@seznam.cz.


Sebezkušenostní výcvik KVP:

Výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje

Cílem výcviku je dovednost pracovat se zdravým i problémovým třídním kolektivem a vést skupiny osobnostního rozvoje pro děti i dospělé. Je zaměřen na dovednost pracovat nejen formou strukturovanou se standardními kolektivy, ale i na práci formou nestrukturovanou s nemotivovanými a nespolupracujícími nebo spolupráci odmítajícími skupinami. To je potřebné především tam, kde je pobyt ve skupině povinný nebo dokonce nedobrovolný.

Součástí je nácvik dovednosti číst psychodynamiku skupinového dění v procesu teď a tady. Stejně tak jako v ostatních výcvicích účastník prochází procesem osobního růstu. Pracuje na harmonizaci své osobnosti jako na základním nástroji práce se skupinami. Výcvik je vhodný pro psychology, pedagogy, vychovatele, lektory a do této oblasti se orientující pracovníky.. Teoretickým východiskem je směr PCA dle C. R. Rogerse. Pracuje se se Šesti nevyhnutelnými a dostačujícími podmínkami osobnostního růstu, sebeaktualizační tendencí u jednotlivce i skupiny, atd.

Výcvik KVP je akreditován MŠMT. Obsahuje 600 hodin rozvržených do pěti let. Platba 15000 Kč ročně. Zahájení: říjen 2016.
Přihlášky lze zasílat na emailovou adresu h.vrbkova@seznam.cz.
Bližší informace: www.vycvikkvp.cz.