Novinky
 • 26. 09.
  Vyšlo 2. číslo E-psychologie.
 • 26. 09.
  Grantová podpora pro výzkum a cestovné v oblasti "Human Reproductive Behavior and Population Studies", více zde.
 • 21. 09.
  Oznamujeme smutnou zprávu, že z našeho středu odešel PhDr. Miloslav Šolc. Rozloučení se bude konat v pátek 30. září v 11 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.
 • 20. 09.
  Program Klinicko-psychologického dne v prosinci je otevřen zájemcům o prezentaci tématu, další zde.
 • 13. 09.
  Vzpomínáme - Eva Syřišťová (1928 - 2016), Věra Pokorná (1939 - 2016).
 • 08. 09.
  Návrh stanov, který byl schválen na sněmu ČMPS 8.9.2016.
 • 12. 08.
  Gratulujeme dr. Martině Klicperové ke zvolení do Výkonného výboru IUPsyS :-)
 • 11. 08.
 • 30. 07.
  Na 31. kongresu ICP v Jokohamě byla předána Cena Jiřího Hoskovce profesoru Tatsuo Ishikawovi, který svými vědeckými pracemi naplňuje myšlenky a úsilí pana profesora Hoskovce - "open world, exchange of ideas, freedom of knowledge and the humanistic mission of science".
 • 16. 06.
  Prosíme o nominaci na nové členy etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 18. 05.
  IPIPAPP, s.r.o., otevírá nový výcvik a zve na konferenci.
 • 23. 02.
  S lítostí oznamujeme, že Robert Roe, bývalý prezident EFPA, zemřel 22. února 2016. Patřil k nejlepším osobnostem, které kdy EFPA vedly.
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 22. 06.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Kursy - výcviky - semináře

Kognitivně behaviorální terapie obezity

Společnost STOB pořádá ve dnech 7. - 9. října 2016 (pátek-neděle) výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity.
Zájemci mohou být z řad lékařů, psychologů, nutričních terapeutů a dalších odborníků majících vztah k této problematice. Během víkendu se seznámíte s teoretickými základy KBT a hlavně s metodikou 12 lekcí, kterou můžete aplikovat při práci s obézními jak individuálně, tak skupinově. Obezita je probírána především z aspektu psychologického (motivační připravenost ke změně, jak převést teorii do praxe apod.). Obdržíte manuál pro lektory kursů snižování nadváhy a mnoho dalších praktických pomůcek potřebných k aplikaci tohoto způsobu terapie obezity.

Informace a přihlášku získáte na www.stob.cz, rubrika semináře nebo u PhDr. Ivy Málkové malkova@stob.cz.


Nabídka kurzů MANSIO - 2016

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích
Termín: 1.setkání: 6. – 9. září 2016, (celkově 250 hodin)

NOVĚ
Edukativní rodičovská terapie - nástroj pro aktivizaci a sanaci rodiny. Pokročilé dovednosti.
18. 10. 2016 (250 hodin). Více na www.mansio.cz.


Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák

Termín otevření: červen nebo říjen 2016 v Brně (podle rychlosti naplnění skupiny).
Základní kurz Rorschachovy metody je certifikovaný MZ ČR (84 kreditů), je tedy vhodný zejména pro psychology pracující ve zdravotnictví, ale i pro psychology pracující v oblasti poradenství či personalistiky.

Kurz celkově trvá 2-3 semestry (140 hodin), s obvyklou frekvencí 1 víkend (pátek-sobota)za 6-7 týdnů (celkem 9 setkání) a účastníci pracují s protokoly z vlastní praxe. Cílem programu je prohloubení znalosti testu a kompetence v práci s ním, se zaměřením na principy kvantitativního a kvalitativního zpracování testového materiálu a individualizaci přístupu v sestavovaní klinického nálezu.

Cena jednoho setkání je 1.700,-Kč.
Maximální počet účastníků: 15.
Přihlášky a dotazy týkající se kurzu je možné směrovat na e-mail: anpolak@seznam.cz.


Seminář Mozek a odpovědnost

Otevřený odborný seminář s diskusí na téma Mozek a odpovědnost se bude konat v rámci programu 3. Ostravské konference soudních znalců v neděli 22. 1. 2017 v čase 19,00 – 21,00 hod.
Vstupné na seminář se hradí zvlášť.

Přednášející: RNDr. Peter Minárik, Ph.D.
Seminář je určen pro odborníky pracujícími s lidmi a jejich odpovědností, psychology, psychiatry aj. lékaře, soudce, advokáty, sociální pracovníky, učitele, terapeuty atd.

Další informace naleznete na adrese zde.