Novinky
 • 12. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu. Dne 10.10.2017 nás opustil prof. Jaromír Janoušek, čestný člen ČMPS, pedagog katedry psychologie FF UK, autor řady publikací z oblasti sociální psychologie, zejména však laskavý člověk s odborným přehledem, jež je již vzácný.
  Rozloučení se koná 31. 10. 2017 ve 14.20 hod. na Olšanech.
 • 20. 09.
  90. let Psychologické společnosti: registrace na sympozium 20. 10. 2017 je zde :-) Těšíme se na Vás.
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 01. 09.
  Web pro Evropský semestr psychologie 2017 je již aktivní:-)
 • 29. 08.
  Sborník z Psychologických dnů 2016: Možnosti a hranice psychologie je dostupný zde.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí.
 • 01. 08.
  Úvod k novému Etickému kodexu psychologické profese a jeho plné znění naleznete zde.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 27. 07.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie , letáček najdete zde.
 • 10. 07.
  Výcvik v biodynamické psychoterapii od ledna 2018, vstupní workshop 14. - 17. 9. 2017, více informací zde nebo na vycviky.cz.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
Kursy - výcviky - semináře

KURZ FORENZNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOUDNÍ ZNALCE A UCHAZEČE O ZNALECKÝ DEKRET

Pořádá: Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska, z.s.
Termín konání: 26. - 29. října 2017
Místo konání: Husův dům, Jungmannova 22/9, Praha 1
Rozsah kurzu: 32 učebních hodin
Doklad o absolvování: Osvědčení AFP
Cena: 4.000,- Kč (pro členy AFP 3.500,- Kč)

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu afp@email.cz.
Ještě zbývají volná místa!

Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák

Termín otevření: prosinec 2017 nebo leden 2018 v Brně (podle rychlosti naplnění skupiny).

Základní kurz Rorschachovy metody je certifikovaný MZ ČR (84 kreditů), je tedy vhodný zejména pro psychology pracující ve zdravotnictví, ale i pro psychology pracující v oblasti poradenství či personalistiky.

Kurz celkově trvá 2-3 semestry (140 hodin), s obvyklou frekvencí 1 víkend (pátek-sobota) za 6-7 týdnů (celkem 9 setkání) a účastníci pracují s protokoly z vlastní praxe. Cílem programu je prohloubení znalosti testu a kompetence v práci s ním, se zaměřením na principy kvantitativního a kvalitativního zpracování testového materiálu a individualizaci přístupu v sestavovaní klinického nálezu.

Cena jednoho setkání je 1700 Kč.
Maximální počet účastníků: 15.
Garant a lektor kurzu: PhDr. Anton Polák, klinický psycholog
Přihlášky a dotazy týkající se kurzu je možné směrovat na e-mail: anpolak@seznam.cz.


Terapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

Zahájení: prosinec 2017
Garant výcviku: PhDr. Martina Kosová
Lektoři: MUDr. Robert Dojčár, Mgr. Ivan Domes, MUDr. Mária Jasenková, PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., PhDr. Vlastimil Sojka

Přihlášení do 29. 10. 2017.

Organizační zajištění: IPIPAPP, s.r.o., Olomouc. Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.


Rozvoj profesních kompetencí pro pedagogické pracovníky s využitím prvku logoterapie

Zahájení: leden 2018
Lektoři: PaedDr. et Mgr. Věra Facová, PhDr. Martin Kupka, Ph.D.
Organizační zajištění: IPIPAPP, s.r.o. Olomouc
Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.


Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.

plánuje zahájit v květnu 2018

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PSYCHOTERAPII
ve směru dynamickém s důrazem na celostní – psychosomatický přístup.

Především sebezkušenostní výcvik ve skupině a ve velké skupině, důraz na „práci s tělem“; dále nácvik profesionálních dovedností. V druhé polovině výcviku přibudou setkání kolem teorie a chceme, aby frekventant učinil i osobní zkušenost s individuální terapií. Následuje 100 hodin supervize a závěrečná zkouška.
Zažádáme o schválení programu u ČPS pro práci ve zdravotnictví a také u ČAP.

Lektoři výcviku: Mgr. Jan Knop, Mgr. Marie Zemanová (též odborní garanti); MUDr. Jindra Friedrichová, MUDr. Aleš Fürst.
Zatím předpokládaná cena cca 28 000 Kč za rok (lze ve splátkách).

Další informace najdete na: www.lippp.cz; zde jsou také informace ohledně přihlašování.
Uzávěrka přihlášek do 15. října 2017.

Vážní zájemci budou pozváni k výběrovému pohovoru, tyto proběhnou do konce v únoru a březnu 2018. Program bude zahájen 21. 5. 2018.


Výcvik v Kognitivně behaviorální terapii obezity společností STOB

PhDr. Iva Málková předá 24. - 26. 11. 2017 30leté know how STOBu. Obezita je probírána především z aspektu psychologického (jak převést teorii do praxe). Seminář je určen lékařům, psychologům, nutričním terapeutům a dalším odborníkům. Obdržíte praktické pomůcky potřebné k aplikaci tohoto způsobu terapie obezity.

Informace a přihlášku získáte na www.stob.cz, rubrika semináře nebo u PhDr. Ivy Málkové, malkova@stob.cz.


Výcviky.cz – body-psychoterapeutické kurzy a výcviky

 • Úvodní víkend body-psychoterapie
  Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní ochutnávku základů psychoterapie zaměřené na tělo. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a povede jej MUDr. Tomáš Morcinek. 13. - 15. 10. 2017 v Praze.

 • Úvodní víkend biodynamických masáží
  Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. 1. - 3. 12. 2017 v Praze.

 • Reichovy charakterové typy - zaměřeno na terapii
  Pokračování víkendového kurzu zaměřeného na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha. Na co a jak se terapeuticky zaměřit u jednotlivých charakterových typů. Vede Mona Lisa Boyesen 3. - 5. 11. 2017 v Praze.

 • Oidipovské období - hledání zdrojů
  Sebezkušenostní kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi nebo využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou. 23. - 27. 11. 2017 v Brně.

 • Terapeutická práce s dotekem
  Šesté pokračování ročního kurzu zaměřeného na využití doteku v psychoterapii včetně výuky základních biodynamických masáží, což je součást biodynamické body-psychoterapie. Šest víkendů v Praze. Zahájení 26. - 28. 1. 2018.

U všech kurzů žádáme a pravidelně dostáváme kredity v rámci dalšího vzdělávání klinických psychologů, sester a dalších nelékařských zdravotnických profesí.
Více informací na www.vycviky.cz. Organizace MUDr. Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.

KURZ RORSCHACHOVY METODY

KURZ RORSCHACHOVY METODY: Exnerův Komprehenzivní systém pro psychology práce, poradenské, školní a dopravní psychology

Kurz je koncipován na 12 měsíců s dotací 100 hodin rozdělených do 12 celodenních setkání po 7 hodinách + 16 hodin určených pro e-learning.
Probíhá jako teoreticko-praktická výuka zaměřená na zvládnutí administrace, vyhodnocení a interpretaci protokolů získaných ROR metodou.
Podstatnou část kurzu tvoří práce s protokoly z praxe účastníků kurzu a výukových protokolů lektorů. Ti, kteří úspěšně absolvují kurz, jsou plně kompetentní k užití metody ve své praxi.
Účastníci kurzu dále získají v ceně kurzu asistenční počítačový program k vyhodnocení strukturálního souhrnu v hodnotě 5 000,- Kč a e-learningové materiály.
Kurz je doporučen Českou společností pro Rorschacha a projektivní metody.

Lektoři: PhDr. Martin Seitl, Ph.D., PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
Cena: 12 000 Kč (je možné hradit po částech)
Zahájení třetího běhu proběhne 12. 10. 2017 v Olomouci
Tento kurz vypisujeme také ve spolupráci s Psyche Educa v Bratislavě
Kurz pořádá: Institut psychologických služeb s.r.o.
Podrobné informace o kurzu a přihlašování:
institutps.cz


Nový psychoterapeutický výcvik SUR

SUR, institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s., otevírá v rámci programu komplexního vzdělávání v psychoterapii v r. 2017 další výcvikovou komunitu, kterou povede doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Rozsah 600 výcvikových hodin během pěti let (2017-2022; v běžném, roce 1 komunitní týden, 1 prodloužený komunitní víkend a 2 skupinové víkendy). Výcvik má základní psychodynamické zaměření s integrací některých dalších uznávaných psychoterapeutických přístupů.

Program komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR je akreditovaný v ČR pro zdravotnictví a školství a certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii. Je uznávaný Evropskou asociací pro psychoterapii. Řídí se standardy a etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti.

Více viz na www.sur.cz, kontaktní email: sur@sur.cz .

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
SUR, 1.místopředseda
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN
Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
kamil.kalina@lf1.cuni.cz
Mobil 603 712 667


Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii 2018-2021

Otevíráme další běh integrativního výcviku, tentokrát kratší verzi určenou primárně pro nezdravotníky a zaměřenou především sebezkušenostně.
Program je odvozen od pro zdravotnictví schváleného (dříve akreditovaného) programu. Přestože je program kratší a poskytuje méně výcvikové supervize a méně teorie, než by měl program schválený pro zdravotnictví poskytovat, nabízí opravdu hodně sebezkušenosti, která je pro kvalitní sebepoznání nezbytná (celkem 420hodin). Program schválený pro zdravotníky plánujeme otevřít až v roce 2020.
V současnosti byla schválena přísnější kritéria pro psychoterapeutické programy pro zdravotnictví, které frekventantům zřejmě přinesou i vyšší náklady, větší časovou náročnost (např. navíc hodiny individuální supervize) a menší přístup nezdravotníků do pro zdravotnictví schválených programů (jen 50 % frekventantů bude moci být nezdravotníky).
Program je rozvržen na 4 roky a má celkem 520 hodin. Cena je 130 Kč za výcvikovou hodinu.
Začátek předpokládáme v roce 2018.
Místo konání bude Jeseník nebo Lipová lázně.
Další informace: MUDr. Jan Kubánek, email: integvycvik@email.cz, www.psychoterapiekubanek.cz.


RAFAEL INSTITUT

otevírá novou výcvikovou skupinu v dynamické psychoterapii a poradenství, se zaměřením na práci s traumatem.

Výcvik se otevírá v prosinci 2017.
Vedoucí výcviku: PhDr. Martin Mahler
Komplexní vzdělávací program - výcvik v prevenci a terapii psychotraumatu je určen psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat nebo se zabývají léčením poruch spojených s tímto traumatem.

Zájemce nechť laskavě pošle emailem vyplněnou přihlášku, motivační dopis, profesní životopis a fotografii na adresy rafael@rafaelinstitut.cz a Martin.Mahler@seznam.cz.
Další informace o výcviku: www.rafaelinstitut.cz.


Výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii

Institut aplikované psychoanalýzy Praha otevírá 20. 1. 2018 další uzavřenou výcvikovou skupinu. Jedná se o komplexní výcvik v psychoterapii akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností ČLJ JEP pro oblast zdravotnictvi.

Sebezkušenostní část výcviku obnáší 500 hodin realizovaných vždy ve dvou týdenních soustředěních ročně po dobu pěti let. Cena týdenního soustředění (včetně ubytování a snídaně) je 12.500 Kč. Podmínkou je věk vyšší než 25 let a absolvování (dokončování) VŠ studia.

Více informací najdete na www.iapsa.cz.
Zájemci se mohou hlásit na adrese výcvikového lektora:
PhDr. Martin Cipro, Ph.D., Myslíkova 30, Praha 2, tel.: 604 418 523
e-mail: martin.cipro@volny.cz