Novinky
 • 28. 11.
  Pracovní setkání sekce neuropsychologie při ČMPS se koná 15. 12. 2016 v Praze. Zájemci jsou srdečně zváni. Více ZDE..
 • 27. 11.
  Výroční setkání členů rady ČMPS a vedoucích sekcí se koná 2. 12. 2016. Více zde.
 • 12. 11.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 29. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 27. 10. 2016 zemřel prof. Zdeněk Helus, významný pedagogický psycholog. Rozloučení se konalo 4. 11. v Praze.
 • 17. 10.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 13. 10.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 26. 09.
  Vyšlo 2. číslo E-psychologie.
 • 26. 09.
  Grantová podpora pro výzkum a cestovné v oblasti "Human Reproductive Behavior and Population Studies", více zde.
 • 21. 09.
  Oznamujeme smutnou zprávu, že z našeho středu odešel dne 19. září 2016 PhDr. Miloslav Šolc.
 • 20. 09.
  Program Klinicko-psychologického dne v prosinci je otevřen zájemcům o prezentaci tématu, další zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 08. 09.
  Návrh stanov, který byl schválen na sněmu ČMPS 8.9.2016.
 • 12. 08.
  Gratulujeme dr. Martině Klicperové ke zvolení do Výkonného výboru IUPsyS :-)
 • 11. 08.
 • 30. 07.
  Na 31. kongresu ICP v Jokohamě byla předána Cena Jiřího Hoskovce profesoru Tatsuo Ishikawovi, který svými vědeckými pracemi naplňuje myšlenky a úsilí pana profesora Hoskovce - "open world, exchange of ideas, freedom of knowledge and the humanistic mission of science".
 • 07. 04.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
Kursy - výcviky - semináře

Seminář Mozek a odpovědnost

Otevřený odborný seminář s diskusí na téma Mozek a odpovědnost se bude konat v rámci programu 3. Ostravské konference soudních znalců v neděli 22. 1. 2017 v čase 19,00 – 21,00 hod.
Vstupné na seminář se hradí zvlášť.

Přednášející: RNDr. Peter Minárik, Ph.D.
Seminář je určen pro odborníky pracujícími s lidmi a jejich odpovědností, psychology, psychiatry aj. lékaře, soudce, advokáty, sociální pracovníky, učitele, terapeuty atd.

Další informace naleznete na adrese zde.


Person Centered Approach Institut Praha - Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka

otevírá XIV. INTENZIVNÍ VÝCVIKOVÝ PROGRAM v psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (personcentrický přístup) dle Carla R. Rogerse.

Výcvik je akreditovaný Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP.
Program je realizován formou komunitního výcviku po dobu 4 let (rozsah 720 hodin), rozděleného do osmi semestrů formou týdenních a víkendových setkání.

Výcvik bude zahájen v únoru roku 2017 a ukončen v roce 2021.
Kurzovné: 12.000 Kč za semestr
Termín výběrového řízení: 2. - 3. 12. 2016
Termín prvního setkání: 11. - 17. 2. 2017
Uzávěrka přihlášek: 16. 11. 2016

Přihlášku (ke stažení na našich webových stránkách) a strukturovaný životopis zasílejte na adresu office@pca-institut.cz.
Podrobnější info na www.pca-institut.cz .


PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA KLIENTA (C. Rogers)

zahajuje v září roku 2017 nový výcvikový program.

Obsah i rozsah výcviku je určen strukturou schválenou ČPS ČLS JEP pro oblast zdravotnictví. Minimální věk je 23 let a VŠ vzdělání. Program určen pro absolventy a studující oborů psychologie, medicíny, pedagogiky a sociální práce.
Informace obdržíte na e-mailové adrese: sekretariat@spsbrno.cz, nebo na web. stránkách www.rogers.cz ; www.spsbrno.cz.

Uzávěrka pro přihlášky je stanovena na konec března 2017. Přihlášky se posuzují v pořadí, ve kterém jsou doručeny. Po naplnění počtu členů se příjem přihlášek zastavuje a další přihlášky jsou zařazeny na listinu uchazečů.
Na spolupráci s vámi se těší tým zkušených facilitátorů.

Vše, co dává smysl, přináší změnu.


Výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii

Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Ph.D. otevírá v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy na jaře 2017 výcvikovou skupinu.

Akreditovaný výcvik obnáší 500 hodin realizovaných ve dvou týdenních soustředěních ročně po dobu pěti let. Více informací najdete na www.iapsa.cz

Zájemci se mohou hlásit na adrese:
doc. PhDr. Jiří Kocourek, Ph.D., Vítězné náměstí 10, Praha 6, e-mail: kocourek.jiri@upcmail.cz,
tel: 603 438 544.