Novinky
 • 24. 02.
  Právě vychází poslední číslo 10. ročníku E-psychologie.
 • 20. 02.
  Program Klinicko-psychologického dne v březnu najdete zde.
 • 30. 01.
  Členská registrace na konferenci AIFREF 2017 je již spuštěna.
 • 05. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie.
 • 02. 01.
  Dobrou životní rovnováhu v novém roce 2017!
 • 26. 12.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 20. 12.
  V těchto dnech dostávají naši členové Čtvrtl. zpravodaj ČMPS, číslo je to skorojubilejní a tak nabízíme obsah všem zájemcům ZDE.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
 • 24. 11.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 12. 11.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
Kursy - výcviky - semináře

PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA KLIENTA (C. Rogers)

zahajuje v září roku 2017 nový výcvikový program.

Obsah i rozsah výcviku je určen strukturou schválenou ČPS ČLS JEP pro oblast zdravotnictví. Minimální věk je 23 let a VŠ vzdělání. Program určen pro absolventy a studující oborů psychologie, medicíny, pedagogiky a sociální práce.
Informace obdržíte na e-mailové adrese: sekretariat@spsbrno.cz, nebo na web. stránkách www.rogers.cz ; www.spsbrno.cz.

Uzávěrka pro přihlášky je stanovena na konec března 2017. Přihlášky se posuzují v pořadí, ve kterém jsou doručeny. Po naplnění počtu členů se příjem přihlášek zastavuje a další přihlášky jsou zařazeny na listinu uchazečů.
Na spolupráci s vámi se těší tým zkušených facilitátorů.

Vše, co dává smysl, přináší změnu.


Postgraduální výcvik v integrativní psychoterapii – POST TRAIN

Třísemestrový výcvik (12 třídenních víkendových setkání – 370 hod. – pátek 12 hod. - neděle 14 hod.) pro absolventy základních psychoterapeutických výcviků, kteří se chtějí učit se integrativnímu přístupu v současné psychoterapii. Schváleno AKP a Asociací pro psychoterapii ČAP. Lektorkami výcviku jsou Magdalena Frouzová (Praha) a Hanna Levenson (San Francisco).
Semestry:
1. Rozbor technik klasických psychoterapeutických škol
2. Integrativní psychoterapeutické školy
3. Edukativní, psychoterapeutické a supervizní modely.

Výcvik bude interaktivní s bohatou škálou edukativních technik, s vypracováním individuálního stylu. Praha, Bělohorská 93, bližší info: www.skaluvinstitut.cz
Cena výcviku : 1 semestr 24 000 Kč. Přihlášky prosíme posílat na adresu:
magdalena.frouzova@email.cz, dotazy 602 642 616. Bankovní účet: 19-149 7540 217/0100


SUPERVIZE - možnosti skupinové případové supervize v Praze

pro pracovníky v pomáhajících profesích.
Rozsah časový: od 9.00 do 17.30 s pauzou na oběd, tedy 8 výukových hodin

Adresa: Praha 2 – Vinohrady, Korunní 61, zvonek FAVES – KUŠ (5 min od stanice metra Jiřího z Poděbrad)
Kapacita: 10 osob

Systém přihlašování je přes mail: vera.raskova@personalia.cz
Když se naplní kapacita, zapisují se dva náhradníci. Po přihlášení obdržíte potvrzovací mail. Skupina je pestrá, otevřená kolegům z různých (klinických i neklinických) specializací.
Není nutná kontinuální účast, můžete přijít jednou nebo opakovaně – podle Vás.
Cena: Kč 200 za hodinu, tedy celkem Kč 1 600 za celý den
Termíny supervizí aktuálně:
pondělí 9. 1. 2017;
pátek 17. 3. 2017.
TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

PhDr. Věra Rašková
603 551 893, vera.raskova@personalia.cz
www.personalia.cz


Kognitivně behaviorální terapie obezity

Společnost STOB pořádá ve dnech 12. - 14. května 2017 (pátek-neděle) výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity.
Zájemci mohou být z řad lékařů, psychologů, nutričních terapeutů a dalších odborníků majících vztah k této problematice. Během víkendu se seznámíte s teoretickými základy KBT a hlavně s metodikou 12 lekcí, kterou můžete aplikovat při práci s obézními jak individuálně, tak skupinově. Obezita je probírána především z aspektu psychologického (motivační připravenost ke změně, jak převést teorii do praxe apod.). Obdržíte manuál pro lektory kursů snižování nadváhy a mnoho dalších praktických pomůcek potřebných k aplikaci tohoto způsobu terapie obezity.

Informace a přihlášku získáte na www.stob.cz, rubrika semináře nebo u PhDr. Ivy Málkové malkova@stob.cz.


INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB - nabídka kurzů


Kurz integrativní psychoterapie – KIP

Lektor: PhDr. Magdalena Frouzová, 10 víkendů (160 hod.)
Centrum integrativní psychoterapie, Praha 6, 169 00, Bělohorská 93/2469

ROK 2017 – 1. část: 1. – 2. 4., 29. - 30. 4., 3. – 4. 6., 24. – 25. 6. 2. – 3. 9.

Analýza současných terapeutických směrů a jejich vhodnost pro koho, jednotlivé integrativní psychoterapeutické školy a konkrétní postupy obsahující v sobě integrativní pohled.

ROK 2018 – 2. část: 13. – 14. 1. ,10. – 11. 2., 10. – 11. 3., 14 – 15. 4., 23. – 24. 6.

Stadia učení, profesionálního a osobnostního vývoje, formulace případu. Úroveň zaměření a intervence. Integrativní psychoterapeutické a supervizní modely v praxi. Dovednosti integrativního psychoterapeuta, vypracování vlastního stylu.
Cena výcviku: za 1 víkend – 2600 Kč, za 1 rok – 12 000 Kč. Možnost přespat za sparťanských podmínek ze soboty na neděli.
Přihlášky prosím zasílejte na adresu magdalena.frouzova@email.cz, č. účtu 121166349/0800.

Účastníci kurzu se seznámí s integrativním úsilím oblasti současné psychoterapie, budou schopni vidět jasněji možnosti jednotlivých psychoterapeutických směrů s výraznou snahou o integraci. Dále se seznámí s konkrétními integrativními psychoterapeutickými a supervizními modely a procvičí si základní dovednosti, které by integrativní psychoterapeut měl ovládat. Cílem je vypracování vlastního stylu odpovídajícího jeho osobnosti, jeho klientele, vzdělání a cílům.
Blíže o programu zde.