Novinky
 • 20. 06.
  World Refugee Day - June 20. Youtube, APA.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 18. 05.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie , letáček najdete zde.
 • 03. 05.
  Web pro Evropský semestr psychologie 2017 je již spuštěn :-)
 • 01. 04.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 24. 03.
  Termín registrace na 15. ECP do Amsterodamu se blíží. Členové ČMPS mají slevu na poplatku. O potvrzení členství si napište na adresu cmps@ecn.cz.
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
Kursy - výcviky - semináře

Výcviky.cz – psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

 • Oidipské období - hledání zdrojů
  Kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu a formování naší pohlavní identity. Sebezkušenostní kurz zpracování tohoto období, využívající hraní rolí a kompenzační psychoterapeutický přístup, originálně vytvořený norskou psychoterapeutkou Monou Lisou Boyesen, která bude i lektorkou kurzu.
  Pro velký zájem se koná ve dvou termínech: 5. - 8. 5. 2017 a 26. - 28. 5. 2017 v Brně.

 • Úvodní víkend biodynamických masáží
  Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vhodnou vstupní branou do připravovaného, již 6. opakování kurzu Terapeutická práce s dotekem. Lektoři Jan Nejedlý a MUDr. Tomáš Morcinek.
  Kurz proběhne: 9. – 11. 6. 2017 v Praze. Přihlášky do 20. 4. 2017.

 • Reichovy charakterové typy
  Víkendový kurz zaněřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha. Všechny typy schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický budou probrány teoreticky a pomocí malých sebezkušenostních cvičení. Lektorka Mona Lisa Boyesen. Možnost pokračovat víkendovým kurzem 3. - 5. 11. 2017 zaměřeným na terapeutický přístup k jednotlivým typům.
  Kurz proběhne: 9. – 11. 6. 2017 v Praze. Přihlášky do 20. 4. 2017.
Více informací na www.vycviky.cz. Organizace MUDr. Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.


ASTRA DDP

VÝCVIK V TERAPII ZAMĚŘENÉ NA ATTACHMENT A NÁSLEDKY VÝVOJOVÉHO TRAUMATU

Pro koho je určen
Je specializační výcvik pro psychology, pedagogy, psychiatry, kteří se zabývají poradenstvím a psychoterapií rodin a dětí, zejména v oblasti náhradní rodinné péče. Podmínkou je magisterský nebo vyšší titul, dlouhodobý terapeutický výcvik a praxe v oboru rodinné terapie a terapeutické práce s dětmi.

Z čeho vychází
Vychází z principů a postupů Dyadické vývojové psychoterapie (DDP), jejím autorem a zakladatelem je Daniel A. Hughes, PhD. Zároveň využívá strukturu a techniky Terapie zaměřené na attachment (AFT), kterou rozvíjí žák Daniela Hughese, Arthur Becker Weidman, PhD.
Vedoucí výcviku: PhDr. Petra Winnette, PhD.

Podrobnější rámec a program výcviku ASTRA DDP 2017-18
Teoretické základy zahrnou:
• Vývoj mozku, neurobiologie raného vývoje, sociální mozek
• Teorie attachmentu
• Vývojové trauma (Developmental Trauma Disorder)
• Možnosti vyhodnocení následků vývojového traumatu a nejistého attachmentu

Výcvik v DDP rodinné terapii zaměřená na attachment a vývojové trauma zahrne:
• Metodiku a výcvik v technikách postupech
• Techniky a principy průběhu DDP sezení
• Techniky a principy práce s rodiči
• Práce s dítětem a rodiči
• Případové studie, video nahrávky sezení, analýza
• Dílčí supervize případů účastníků
• Náslechy a demonstrace

Součástí výcviku je také jednodenní konference se zahraničním expertem a Skype seminář s Dr. Arturem Beckerem Weidmanem. Konference je zahrnuta ve výcviku jako součást, účastníci neplatí vstupné.
Všechny potřebné informace naleznete na: www.natama.cz


Terapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

Zahájení: prosinec 2017
Garant výcviku: PhDr. Martina Kosová
Lektoři: MUDr. Robert Dojčár, Mgr. Ivan Domes, MUDr. Mária Jasenková, PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., PhDr. Vlastimil Sojka

Organizační zajištění: IPIPAPP, s.r.o., Olomouc. Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.


Rozvoj profesních kompetencí pro pedagogické pracovníky s využitím prvku logoterapie

Zahájení: leden 2018
Lektoři: PaedDr. et Mgr. Věra Facová, PhDr. Martin Kupka, Ph.D.
Organizační zajištění: IPIPAPP, s.r.o. Olomouc
Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.