Novinky
 • 16. 06.
  Prosíme o nominaci na nové členy etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 06. 06.
  Vyšlo 1. letošní číslo E-psychologie, letáček najdete zde.
 • 03. 06.
  Termín registrace abstraktů na Psychologické dny již uplynul. Pokud jste se rozmysleli na poslední chvíli, můžete se ještě přihlásit, dejte nám však o tom vědět na e-mail: cmps@ecn.cz. Děkujeme.
 • 18. 05.
  IPIPAPP, s.r.o., otevírá nový výcvik a zve na konferenci.
 • 18. 04.
  Spustili jsme web letošního ročníku Psychologických dnů. Těšíme se na Vás :-)
 • 23. 02.
  S lítostí oznamujeme, že Robert Roe, bývalý prezident EFPA, zemřel 22. února 2016. Patřil k nejlepším osobnostem, které kdy EFPA vedly.
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 22. 06.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Kursy - výcviky - semináře

Terapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

(leden 2017 - červen 2022)

Zahájení: leden 2017
Garant výcviku: PhDr. Martina Kosová
Lektoři: MUDr. Robert Dojčár, Mgr. Ivan Domes, MUDr. Mária Jasenková, PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., PhDr. Vlastimil Sojka

Organizační zajištění: IPIPAPP, s.r.o., Olomouc. Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.


Nabídka kurzů MANSIO - 2016

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
17. 8. 2016 ,(48 hodin)

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích
Termín: 1.setkání: 6. – 9. září 2016, (celkově 250 hodin)

Edukativní rodičovská terapie
Termín: 9. 8. 2016,(51 hodin)

NOVĚ
Edukativní rodičovská terapie - nástroj pro aktivizaci a sanaci rodiny. Pokročilé dovednosti.
18. 10. 2016 (250 hodin). Více na www.mansio.cz.


Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák

Termín otevření: červen nebo říjen 2016 v Brně (podle rychlosti naplnění skupiny).
Základní kurz Rorschachovy metody je certifikovaný MZ ČR (84 kreditů), je tedy vhodný zejména pro psychology pracující ve zdravotnictví, ale i pro psychology pracující v oblasti poradenství či personalistiky.

Kurz celkově trvá 2-3 semestry (140 hodin), s obvyklou frekvencí 1 víkend (pátek-sobota)za 6-7 týdnů (celkem 9 setkání) a účastníci pracují s protokoly z vlastní praxe. Cílem programu je prohloubení znalosti testu a kompetence v práci s ním, se zaměřením na principy kvantitativního a kvalitativního zpracování testového materiálu a individualizaci přístupu v sestavovaní klinického nálezu.

Cena jednoho setkání je 1.700,-Kč.
Maximální počet účastníků: 15.
Přihlášky a dotazy týkající se kurzu je možné směrovat na e-mail: anpolak@seznam.cz.


Sebezkušenostní výcvik KVP:

Výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje

Cílem výcviku je dovednost pracovat se zdravým i problémovým třídním kolektivem a vést skupiny osobnostního rozvoje pro děti i dospělé. Je zaměřen na dovednost pracovat nejen formou strukturovanou se standardními kolektivy, ale i na práci formou nestrukturovanou s nemotivovanými a nespolupracujícími nebo spolupráci odmítajícími skupinami. To je potřebné především tam, kde je pobyt ve skupině povinný nebo dokonce nedobrovolný.

Součástí je nácvik dovednosti číst psychodynamiku skupinového dění v procesu teď a tady. Stejně tak jako v ostatních výcvicích účastník prochází procesem osobního růstu. Pracuje na harmonizaci své osobnosti jako na základním nástroji práce se skupinami. Výcvik je vhodný pro psychology, pedagogy, vychovatele, lektory a do této oblasti se orientující pracovníky.. Teoretickým východiskem je směr PCA dle C. R. Rogerse. Pracuje se se Šesti nevyhnutelnými a dostačujícími podmínkami osobnostního růstu, sebeaktualizační tendencí u jednotlivce i skupiny, atd.

Výcvik KVP je akreditován MŠMT. Obsahuje 600 hodin rozvržených do pěti let. Platba 15000 Kč ročně. Zahájení: říjen 2016.
Přihlášky lze zasílat na emailovou adresu h.vrbkova@seznam.cz.
Bližší informace: www.vycvikkvp.cz.