Novinky
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí. Rozloučení se bude konat 4. 9. v 17.h., v domě Náboženské obce českých unitářů, Anenská 5, Praha 1.
 • 01. 08.
  Úvod k novému Etickému kodexu psychologické profese a jeho plné znění naleznete zde.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 27. 07.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie , letáček najdete zde.
 • 10. 07.
  Výcvik v biodynamické psychoterapii od ledna 2018, vstupní workshop 14. - 17. 9. 2017, více informací zde nebo na vycviky.cz.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 03. 05.
  Web pro Evropský semestr psychologie 2017 je již spuštěn :-)
 • 01. 04.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
Kursy - výcviky - semináře

Psychoterapeutický výcvik v biodynamické psychoterapii

Jedná se o směr psychoterapie zaměřené na tělo, který vytvořila norská psycholožka a fyzioterapeutka Gerda Boyesen spolu se svými dcerami Ebbou a Monou Lisou. Biodynamická psychoterapie vychází z odkazu Wilhelma Reicha, který dále rozvíjí jak v teorii, tak v terapeutických postupech – a v obojím se odráží skutečnost, že jako jeden z mála byl tento psychoterapeutický směr založen ženou.

Lektorský tým vede Mona Lisa Boyesen a jsou v něm dále Eli Weidenfeld, Ebba Boyesen a další.
Výcvik začíná v lednu 2018 a trvá 5,5 roku. Účastníci přitom dělají vnitřní i finanční závazek postupně po jednotlivých čtvrtinách výcviku.

Vstupní workshop pro výcvik se koná 14. - 17. 9. 2017 v Hlavici a účast na něm je předpokladem pro vstup do výcviku. Pokud by Vám v účasti bránily vážné důvody, je možná individuální domluva na morcinek@vycviky.cz. V takovém případě se ozvěte co nejdříve.

Podrobné informace o celém výcviku najdete na www.vycviky.cz.

Výcvik organizuje Institut psychoterapie zaměřené na tělo, kontakt: MUDr. Tomáš Morcinek,
tel. 608 888 867, morcinek@vycviky.cz


KURZ FORENZNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOUDNÍ ZNALCE A UCHAZEČE O ZNALECKÝ DEKRET

Pořádá: Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska, z.s.
Termín konání: v posledním čtvrtletí roku 2017 (termín bude v dostatečném předstihu konkretizován)
Místo konání: Husův dům, Jungmannova 22/9, Praha 1
Rozsah kurzu: 32 učebních hodin
Doklad o absolvování: Osvědčení AFP
Cena: 4.000,- Kč (pro členy AFP 3.500,- Kč)

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu afp@email.cz.

Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák

Termín otevření: prosinec 2017 nebo leden 2018 v Brně (podle rychlosti naplnění skupiny).

Základní kurz Rorschachovy metody je certifikovaný MZ ČR (84 kreditů), je tedy vhodný zejména pro psychology pracující ve zdravotnictví, ale i pro psychology pracující v oblasti poradenství či personalistiky.

Kurz celkově trvá 2-3 semestry (140 hodin), s obvyklou frekvencí 1 víkend (pátek-sobota) za 6-7 týdnů (celkem 9 setkání) a účastníci pracují s protokoly z vlastní praxe. Cílem programu je prohloubení znalosti testu a kompetence v práci s ním, se zaměřením na principy kvantitativního a kvalitativního zpracování testového materiálu a individualizaci přístupu v sestavovaní klinického nálezu.

Cena jednoho setkání je 1700 Kč.
Maximální počet účastníků: 15.
Garant a lektor kurzu: PhDr. Anton Polák, klinický psycholog
Přihlášky a dotazy týkající se kurzu je možné směrovat na e-mail: anpolak@seznam.cz.


Terapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze

Zahájení: prosinec 2017
Garant výcviku: PhDr. Martina Kosová
Lektoři: MUDr. Robert Dojčár, Mgr. Ivan Domes, MUDr. Mária Jasenková, PhDr. Martina Kosová, PhDr. Katarína Loneková, Ph.D., PhDr. Vlastimil Sojka

Přihlášení do 29. 10. 2017.

Organizační zajištění: IPIPAPP, s.r.o., Olomouc. Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.


Rozvoj profesních kompetencí pro pedagogické pracovníky s využitím prvku logoterapie

Zahájení: leden 2018
Lektoři: PaedDr. et Mgr. Věra Facová, PhDr. Martin Kupka, Ph.D.
Organizační zajištění: IPIPAPP, s.r.o. Olomouc
Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete na webových stránkách www.ipipapp.cz.


Výcvik v Kognitivně behaviorální terapii obezity společností STOB

PhDr. Iva Málková předá 24. - 26. 11. 2017 30leté know how STOBu. Obezita je probírána především z aspektu psychologického (jak převést teorii do praxe). Seminář je určen lékařům, psychologům, nutričním terapeutům a dalším odborníkům. Obdržíte praktické pomůcky potřebné k aplikaci tohoto způsobu terapie obezity.

Informace a přihlášku získáte na www.stob.cz, rubrika semináře nebo u PhDr. Ivy Málkové, malkova@stob.cz.