Novinky
 • 23. 04.
  Program konference sekce psychologie zdraví při ČMPS je ke stažení zde.
 • 19. 04.
  Zveme na přednášku nejen o výpovědích pacientů/klientů při vyšetření. Více v pozvánce zde.
 • 01. 04.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 27. 03.
  Koncem dubna 2017 se můžete potkat v Brně s Jimem Holderem. Více zde.
 • 24. 03.
  Termín registrace na 15. ECP do Amsterodamu se blíží. Členové ČMPS mají slevu na poplatku. O potvrzení členství si napište na adresu cmps@ecn.cz.
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 07. 03.
  O výcviku v terapii zaměřené na attachment se dozvíte ZDE.
 • 24. 02.
  Právě vychází poslední číslo 10. ročníku E-psychologie, letáček naleznete zde.
 • 30. 01.
  Členská registrace na konferenci AIFREF 2017 je již spuštěna.
 • 05. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie.
 • 02. 01.
  Dobrou životní rovnováhu v novém roce 2017!
 • 26. 12.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
Kursy - výcviky - semináře

Kognitivně behaviorální terapie obezity

Společnost STOB pořádá ve dnech 12. - 14. května 2017 (pátek-neděle) výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity.
Zájemci mohou být z řad lékařů, psychologů, nutričních terapeutů a dalších odborníků majících vztah k této problematice. Během víkendu se seznámíte s teoretickými základy KBT a hlavně s metodikou 12 lekcí, kterou můžete aplikovat při práci s obézními jak individuálně, tak skupinově. Obezita je probírána především z aspektu psychologického (motivační připravenost ke změně, jak převést teorii do praxe apod.). Obdržíte manuál pro lektory kursů snižování nadváhy a mnoho dalších praktických pomůcek potřebných k aplikaci tohoto způsobu terapie obezity.

Informace a přihlášku získáte na www.stob.cz, rubrika semináře nebo u PhDr. Ivy Málkové malkova@stob.cz.


ASTRA DDP

VÝCVIK V TERAPII ZAMĚŘENÉ NA ATTACHMENT A NÁSLEDKY VÝVOJOVÉHO TRAUMATU

Pro koho je určen
Je specializační výcvik pro psychology, pedagogy, psychiatry, kteří se zabývají poradenstvím a psychoterapií rodin a dětí, zejména v oblasti náhradní rodinné péče. Podmínkou je magisterský nebo vyšší titul, dlouhodobý terapeutický výcvik a praxe v oboru rodinné terapie a terapeutické práce s dětmi.

Z čeho vychází
Vychází z principů a postupů Dyadické vývojové psychoterapie (DDP), jejím autorem a zakladatelem je Daniel A. Hughes, PhD. Zároveň využívá strukturu a techniky Terapie zaměřené na attachment (AFT), kterou rozvíjí žák Daniela Hughese, Arthur Becker Weidman, PhD.
Vedoucí výcviku: PhDr. Petra Winnette, PhD.

Podrobnější rámec a program výcviku ASTRA DDP 2017-18
Teoretické základy zahrnou:
• Vývoj mozku, neurobiologie raného vývoje, sociální mozek
• Teorie attachmentu
• Vývojové trauma (Developmental Trauma Disorder)
• Možnosti vyhodnocení následků vývojového traumatu a nejistého attachmentu

Výcvik v DDP rodinné terapii zaměřená na attachment a vývojové trauma zahrne:
• Metodiku a výcvik v technikách postupech
• Techniky a principy průběhu DDP sezení
• Techniky a principy práce s rodiči
• Práce s dítětem a rodiči
• Případové studie, video nahrávky sezení, analýza
• Dílčí supervize případů účastníků
• Náslechy a demonstrace

Součástí výcviku je také jednodenní konference se zahraničním expertem a Skype seminář s Dr. Arturem Beckerem Weidmanem. Konference je zahrnuta ve výcviku jako součást, účastníci neplatí vstupné.
Všechny potřebné informace naleznete na: www.natama.cz


Semináře pod vedením Jima Holdera

James Holder je poradcem, trenérem a terapeutem s více než čtyřicetiletou zkušeností. Poznali jsme jej jako odborníka a člověka, který ke své práci i po letech přistupuje s pokorou a respektem. Jimovo vzdělání v psychoterapii a hodiny tréninku u významných osobností psychoterapeutických škol, ale i jedinečný způsob, jak tuto zkušenost předává, byly důvodem k jeho pozvání do Brna.

Seminář 27. a 28. dubna 2017: Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením
Rané vzpomínky jsou jednou z cest, jak porozumět přesvědčením, která jsou “spoluzodpovědná” za utváření životního stylu, tedy způsobu nahlížení na sebe, druhé, řešení problémových situací atd. Seminář poodhalí význam vzpomínek a metody jejich sběru (technika dotazování, způsob provázení a možnosti jejich interpretace).
Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.

Seminář 29. a 30. dubna 2017: Porozumění závislostem a úzdravný proces
V kurzu se zaměříme na práci se závislostmi, na typické projevy v chování, na porozumění vnitřnímu konfliktu a proces reorientace s využitím na zkušenosti postaveném pozitivním přístupu. James Holder jej nazývá jako Perceptual Adjustment Therapy (terapie přizpůsobení vnímání), dále PAT. Přístup kombinuje a integruje poznatky adleriánské psychologie, gestalt psychologie a práce s tělem. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.

Více informací a přihlášku naleznete na www.mansio.cz/jim-holder/.


Nemůžete vždy věřit tomu, co vám pacient/klient říká – důsledky pro vyšetření, léčbu, a pro výzkum

Sekce geropsychologie při ČMPS
a Sekce neuropsychologie při ČMPS
společně s Laboratoří neuropsychologie Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

zvou všechny zájemce o neuropsychologii a geropsychologii na přednášku profesora klinické neuropsychologie Bena A. Schmanda s názvem Nemůžete vždy věřit tomu, co vám pacient/klient říká – důsledky pro vyšetření, léčbu, a pro výzkum.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 11. května 2017, 16-18 hod v budově Akademie věd, Národní 3, Praha, místnost 108 a bude v anglickém jazyce.
Vstup na přednášku je pro členy ČMPS zdarma, pro ostatní zájemce dobrovolné vstupné. Prosíme zájemce o přednášku o registraci na emailové adrese hana.stepankova@nudz.cz z důvodů omezené kapacity sálu.

Pozvánka s detaily ke stažení ZDE. (soubor bude doplněn).

INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB - nabídka kurzů


Kurz integrativní psychoterapie – KIP

Lektor: PhDr. Magdalena Frouzová, 10 víkendů (160 hod.)
Centrum integrativní psychoterapie, Praha 6, 169 00, Bělohorská 93/2469

ROK 2017 – 1. část: 1. – 2. 4., 29. - 30. 4., 3. – 4. 6., 24. – 25. 6. 2. – 3. 9.

Analýza současných terapeutických směrů a jejich vhodnost pro koho, jednotlivé integrativní psychoterapeutické školy a konkrétní postupy obsahující v sobě integrativní pohled.

ROK 2018 – 2. část: 13. – 14. 1. ,10. – 11. 2., 10. – 11. 3., 14 – 15. 4., 23. – 24. 6.

Stadia učení, profesionálního a osobnostního vývoje, formulace případu. Úroveň zaměření a intervence. Integrativní psychoterapeutické a supervizní modely v praxi. Dovednosti integrativního psychoterapeuta, vypracování vlastního stylu.
Cena výcviku: za 1 víkend – 2600 Kč, za 1 rok – 12 000 Kč. Možnost přespat za sparťanských podmínek ze soboty na neděli.
Přihlášky prosím zasílejte na adresu magdalena.frouzova@email.cz, č. účtu 121166349/0800.

Účastníci kurzu se seznámí s integrativním úsilím oblasti současné psychoterapie, budou schopni vidět jasněji možnosti jednotlivých psychoterapeutických směrů s výraznou snahou o integraci. Dále se seznámí s konkrétními integrativními psychoterapeutickými a supervizními modely a procvičí si základní dovednosti, které by integrativní psychoterapeut měl ovládat. Cílem je vypracování vlastního stylu odpovídajícího jeho osobnosti, jeho klientele, vzdělání a cílům.
Blíže o programu zde.


Výcviky.cz – psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

 • Oidipské období - hledání zdrojů
  Kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období pro formování našeho vztahu k životní síle ve formě erosu a formování naší pohlavní identity. Sebezkušenostní kurz zpracování tohoto období, využívající hraní rolí a kompenzační psychoterapeutický přístup, originálně vytvořený norskou psychoterapeutkou Monou Lisou Boyesen, která bude i lektorkou kurzu.
  Pro velký zájem se koná ve dvou termínech: 5. - 8. 5. 2017 a 26. - 28. 5. 2017 v Brně.

 • Úvodní víkend biodynamických masáží
  Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické psychoterapie. Kurz je vhodný pro všechny zájemce a je vhodnou vstupní branou do připravovaného, již 6. opakování kurzu Terapeutická práce s dotekem. Lektoři Jan Nejedlý a MUDr. Tomáš Morcinek.
  Kurz proběhne: 9. – 11. 6. 2017 v Praze. Přihlášky do 20. 4. 2017.

 • Reichovy charakterové typy
  Víkendový kurz zaněřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha. Všechny typy schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický budou probrány teoreticky a pomocí malých sebezkušenostních cvičení. Lektorka Mona Lisa Boyesen. Možnost pokračovat víkendovým kurzem 3. - 5. 11. 2017 zaměřeným na terapeutický přístup k jednotlivým typům.
  Kurz proběhne: 9. – 11. 6. 2017 v Praze. Přihlášky do 20. 4. 2017.
Více informací na www.vycviky.cz. Organizace MUDr. Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.