Novinky
 • 05. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie.
 • 02. 01.
  Dobrou životní rovnováhu v novém roce 2017!
 • 26. 12.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 20. 12.
  V těchto dnech dostávají naši členové Čtvrtl. zpravodaj ČMPS, číslo je to skorojubilejní a tak nabízíme obsah všem zájemcům ZDE.
 • 12. 12.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum a současně gratulujeme ke splnění podmínek pro databázi ERIH Plus :-)
 • 24. 11.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 12. 11.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
Kursy - výcviky - semináře

PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA KLIENTA (C. Rogers)

zahajuje v září roku 2017 nový výcvikový program.

Obsah i rozsah výcviku je určen strukturou schválenou ČPS ČLS JEP pro oblast zdravotnictví. Minimální věk je 23 let a VŠ vzdělání. Program určen pro absolventy a studující oborů psychologie, medicíny, pedagogiky a sociální práce.
Informace obdržíte na e-mailové adrese: sekretariat@spsbrno.cz, nebo na web. stránkách www.rogers.cz ; www.spsbrno.cz.

Uzávěrka pro přihlášky je stanovena na konec března 2017. Přihlášky se posuzují v pořadí, ve kterém jsou doručeny. Po naplnění počtu členů se příjem přihlášek zastavuje a další přihlášky jsou zařazeny na listinu uchazečů.
Na spolupráci s vámi se těší tým zkušených facilitátorů.

Vše, co dává smysl, přináší změnu.


Transakční analýza - Speciální vzdělávací aktivity pro směr TA v pedagogice a výchově v roce 2017

Zveme Vás srdečně na vzdělávací cyklus akreditovaný MŠMT
„Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy“

Lektoři:
Giles Barrow – (TSTA-Education), Velká Británie
PhDr. Blanka Čepická,Ph.D. (PTSTA - psychoterapie), S.E.N.A. s.r.o., Praha

Témata (celkem 75 hodin výuky):

 • WS 1 (pá 3. - so 4. 2. 2017): Uvedení do problému: pracovní dohody, etické principy, emocionální vývoj
 • WS 2 (pá 21.- so 22. 4. 2017): Scénáře, zástupci/vyděrači, psychologické hry ve třídě
 • WS 3 (pá 12.- so 13. 5. 2017): Egostavy, transakce
 • WS 4 (pá 16.- so 17. 6. 2017): Vedení výuky, skupinové imago
 • WS 5 (pá 14.- so 15. 7. 2017): Jak pracovat s oceňováním (funkční fluence), autonomie, teorie učení
Registrace je otevřená.
Cena: 30 000 Kč (tedy 6000 Kč na jedno setkání), jsou v ní zakalkulovány honoráře lektorů, prostory, ubytování lektora, letecká i pozemní doprava, učební text v čj, občerstvení, překlady materiálů a simultánní tlumočení. Po dohodě je možné úhradu rozdělit do svou částí (18 000 a 12 000 Kč), což bude uvedeno v písemné smlouvě mezi organizátorem a účastníkem. Účastnit se je možné pouze celého projektu, nikoli jen některé z jeho částí. Jako celek byl akreditován MŠMT. Více info a přihláška ZDE.


Výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii

Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Ph.D. otevírá v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy na jaře 2017 výcvikovou skupinu.

Akreditovaný výcvik obnáší 500 hodin realizovaných ve dvou týdenních soustředěních ročně po dobu pěti let. Více informací najdete na www.iapsa.cz

Zájemci se mohou hlásit na adrese:
doc. PhDr. Jiří Kocourek, Ph.D., Vítězné náměstí 10, Praha 6, e-mail: kocourek.jiri@upcmail.cz,
tel: 603 438 544.


Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák

Termín otevření: únor 2017 v Brně.
Základní kurz Rorschachovy metody je certifikovaný MZ ČR (84 kreditů), je tedy vhodný zejména pro psychology pracující ve zdravotnictví, ale i pro psychology pracující v oblasti poradenství či personalistiky.

Kurz celkově trvá 2-3 semestry (140 hodin), s obvyklou frekvencí 1 víkend (pátek-sobota)za 6-7 týdnů (celkem 9 setkání) a účastníci pracují s protokoly z vlastní praxe. Cílem programu je prohloubení znalosti testu a kompetence v práci s ním, se zaměřením na principy kvantitativního a kvalitativního zpracování testového materiálu a individualizaci přístupu v sestavovaní klinického nálezu.

Cena jednoho setkání je 1700 Kč.
Garant a lektor kurzu: PhDr. Anton Polák, klinický psycholog
Přihlášky a dotazy týkající se kurzu je možné směrovat na e-mail: anpolak@seznam.cz.


Postgraduální výcvik v integrativní psychoterapii – POST TRAIN

Třísemestrový výcvik (12 třídenních víkendových setkání – 370 hod. – pátek 12 hod. - neděle 14 hod.) pro absolventy základních psychoterapeutických výcviků, kteří se chtějí učit se integrativnímu přístupu v současné psychoterapii. Schváleno AKP a Asociací pro psychoterapii ČAP. Lektorkami výcviku jsou Magdalena Frouzová (Praha) a Hanna Levenson (San Francisco).
Semestry:
1. Rozbor technik klasických psychoterapeutických škol
2. Integrativní psychoterapeutické školy
3. Edukativní, psychoterapeutické a supervizní modely.

Výcvik bude interaktivní s bohatou škálou edukativních technik, s vypracováním individuálního stylu. Praha, Bělohorská 93, bližší info: www.skaluvinstitut.cz
Cena výcviku : 1 semestr 24 000 Kč. Přihlášky prosíme posílat na adresu:
magdalena.frouzova@email.cz, dotazy 602 642 616. Bankovní účet: 19-149 7540 217/0100


SUPERVIZE - možnosti skupinové případové supervize v Praze

pro pracovníky v pomáhajících profesích.
Rozsah časový: od 9.00 do 17.30 s pauzou na oběd, tedy 8 výukových hodin

Adresa: Praha 2 – Vinohrady, Korunní 61, zvonek FAVES – KUŠ (5 min od stanice metra Jiřího z Poděbrad)
Kapacita: 10 osob

Systém přihlašování je přes mail: vera.raskova@personalia.cz
Když se naplní kapacita, zapisují se dva náhradníci. Po přihlášení obdržíte potvrzovací mail. Skupina je pestrá, otevřená kolegům z různých (klinických i neklinických) specializací.
Není nutná kontinuální účast, můžete přijít jednou nebo opakovaně – podle Vás.
Cena: Kč 200 za hodinu, tedy celkem Kč 1 600 za celý den
Termíny supervizí aktuálně:
pondělí 9. 1. 2017;
pátek 17. 3. 2017.
TĚŠÍM SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

PhDr. Věra Rašková
603 551 893, vera.raskova@personalia.cz
www.personalia.cz


Kognitivně behaviorální terapie obezity

Společnost STOB pořádá ve dnech 12. - 14. května 2017 (pátek-neděle) výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity.
Zájemci mohou být z řad lékařů, psychologů, nutričních terapeutů a dalších odborníků majících vztah k této problematice. Během víkendu se seznámíte s teoretickými základy KBT a hlavně s metodikou 12 lekcí, kterou můžete aplikovat při práci s obézními jak individuálně, tak skupinově. Obezita je probírána především z aspektu psychologického (motivační připravenost ke změně, jak převést teorii do praxe apod.). Obdržíte manuál pro lektory kursů snižování nadváhy a mnoho dalších praktických pomůcek potřebných k aplikaci tohoto způsobu terapie obezity.

Informace a přihlášku získáte na www.stob.cz, rubrika semináře nebo u PhDr. Ivy Málkové malkova@stob.cz.


INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB - nabídka kurzů