Novinky
 • 18. 10.
  Mezioborová konference Stárnutí 2016 se koná už tento týden, 21. - 22. 10. Registrace je možná i na místě. Více zde.
 • 17. 10.
  Sdělujeme, že období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 08. 10.
  Tématem Mezin. dne duševního zdraví v pondělí 10. října je psychologická první pomoc.
 • 26. 09.
  Vyšlo 2. číslo E-psychologie.
 • 26. 09.
  Grantová podpora pro výzkum a cestovné v oblasti "Human Reproductive Behavior and Population Studies", více zde.
 • 21. 09.
  Oznamujeme smutnou zprávu, že z našeho středu odešel dne 19. září 2016 PhDr. Miloslav Šolc.
 • 20. 09.
  Program Klinicko-psychologického dne v prosinci je otevřen zájemcům o prezentaci tématu, další zde.
 • 13. 09.
  Vzpomínáme - Eva Syřišťová (1928 - 2016), Věra Pokorná (1939 - 2016).
 • 08. 09.
  Návrh stanov, který byl schválen na sněmu ČMPS 8.9.2016.
 • 12. 08.
  Gratulujeme dr. Martině Klicperové ke zvolení do Výkonného výboru IUPsyS :-)
 • 11. 08.
 • 30. 07.
  Na 31. kongresu ICP v Jokohamě byla předána Cena Jiřího Hoskovce profesoru Tatsuo Ishikawovi, který svými vědeckými pracemi naplňuje myšlenky a úsilí pana profesora Hoskovce - "open world, exchange of ideas, freedom of knowledge and the humanistic mission of science".
 • 16. 06.
  Prosíme o nominaci na nové členy etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 18. 05.
  IPIPAPP, s.r.o., otevírá nový výcvik a zve na konferenci.
 • 23. 02.
  S lítostí oznamujeme, že Robert Roe, bývalý prezident EFPA, zemřel 22. února 2016. Patřil k nejlepším osobnostem, které kdy EFPA vedly.
 • 29. 01.
  Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
 • 14. 09.
  Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
 • 22. 06.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Kursy - výcviky - semináře

Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák

Termín otevření: červen nebo říjen 2016 v Brně (podle rychlosti naplnění skupiny).
Základní kurz Rorschachovy metody je certifikovaný MZ ČR (84 kreditů), je tedy vhodný zejména pro psychology pracující ve zdravotnictví, ale i pro psychology pracující v oblasti poradenství či personalistiky.

Kurz celkově trvá 2-3 semestry (140 hodin), s obvyklou frekvencí 1 víkend (pátek-sobota)za 6-7 týdnů (celkem 9 setkání) a účastníci pracují s protokoly z vlastní praxe. Cílem programu je prohloubení znalosti testu a kompetence v práci s ním, se zaměřením na principy kvantitativního a kvalitativního zpracování testového materiálu a individualizaci přístupu v sestavovaní klinického nálezu.

Cena jednoho setkání je 1.700,-Kč.
Maximální počet účastníků: 15.
Přihlášky a dotazy týkající se kurzu je možné směrovat na e-mail: anpolak@seznam.cz.


S.E.N.A., s.r.o.

pořádá:

1) pravidelně 2x v roce Základní kurz transakční analýzy TA 101.
Letošní druhý termín je 18. - 19. 11. 2016.

2) speciální 5modulový vzdělávací kurz TA pedagogika, akreditovaný MŠMT ČR, s lektorem Gilesem Barrowem TSTA.
Vhodné pro učitele a školní psychology.

Více na adrese www.sena-praha.cz


KURZ FORENZNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOUDNÍ ZNALCE A UCHAZEČE O ZNALECKÝ DEKRET

Pořádá: Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska
Termín konání: 8. - 11. 12. 2016
Místo konání: Katedra psychologie FF UK, Celetná 20, Praha 1
Rozsah kurzu: 32 učebních hodin
Doklad o absolvování: Osvědčení AFP
Cena: 4.000,- Kč (pro členy AFP 3.500,- Kč)

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu afp@email.cz.

Seminář Mozek a odpovědnost

Otevřený odborný seminář s diskusí na téma Mozek a odpovědnost se bude konat v rámci programu 3. Ostravské konference soudních znalců v neděli 22. 1. 2017 v čase 19,00 – 21,00 hod.
Vstupné na seminář se hradí zvlášť.

Přednášející: RNDr. Peter Minárik, Ph.D.
Seminář je určen pro odborníky pracujícími s lidmi a jejich odpovědností, psychology, psychiatry aj. lékaře, soudce, advokáty, sociální pracovníky, učitele, terapeuty atd.

Další informace naleznete na adrese zde.


Person Centered Approach Institut Praha - Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka

otevírá XIV. INTENZIVNÍ VÝCVIKOVÝ PROGRAM v psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (personcentrický přístup) dle Carla R. Rogerse.

Výcvik je akreditovaný Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP.
Program je realizován formou komunitního výcviku po dobu 4 let (rozsah 720 hodin), rozděleného do osmi semestrů formou týdenních a víkendových setkání.

Výcvik bude zahájen v únoru roku 2017 a ukončen v roce 2021.
Kurzovné: 12.000 Kč za semestr
Termín výběrového řízení: 2. - 3. 12. 2016
Termín prvního setkání: 11. - 17. 2. 2017
Uzávěrka přihlášek: 16. 11. 2016

Přihlášku (ke stažení na našich webových stránkách) a strukturovaný životopis zasílejte na adresu office@pca-institut.cz.
Podrobnější info na www.pca-institut.cz .