Novinky
 • 20. 09.
  90. let Psychologické společnosti: registrace na sympozium 20. 10. 2017 je zde :-) Těšíme se na Vás.
 • 19. 09.
  Program Klinicko-psychologického dne najdete ZDE.
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 29. 08.
  Sborník z Psychologických dnů 2016: Možnosti a hranice psychologie je dostupný zde.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí.
 • 01. 08.
  Úvod k novému Etickému kodexu psychologické profese a jeho plné znění naleznete zde.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 27. 07.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie , letáček najdete zde.
 • 10. 07.
  Výcvik v biodynamické psychoterapii od ledna 2018, vstupní workshop 14. - 17. 9. 2017, více informací zde nebo na vycviky.cz.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 03. 05.
  Web pro Evropský semestr psychologie 2017 je již spuštěn :-)
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
Sekce neuropsychologie při ČMPS

V roce 2016 došlo ke změně stanov ČMPS a pracovní skupiny byly změněny v sekce.
Sekce neuropsychologie navazuje na aktivity pracovní skupiny neuropsychologie pod vedením doc. PhDr. Petra Kulišťáka, Ph.D. Klade si za cíl poskytovat platformu pro společná setkání členů sekce neuropsychologie ČMPS a dalších zájemců a rozvíjet neuropsychologii jako vědní obor.
Na sněmu ČMPS v Olomouci, který se konal 8. 9. 2016, byl zvolen vedoucím a koordinátorem sekce neuropsychologie Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., následně potvrzen ve funkci 15. 2. 2016 (kontakt: nikolai@centrum.cz)
Zástupce: PhDr. Adéla Jenčová (zvolena 15. 12. 2016)


Připravované akce

Sekce neuropsychologie bude v příštím roce usilovat o zřízení Ceny Jiřího Diamanta pro nejlepší publikaci v oboru neuropsychologie pro mladé autory do 35 let.


Aktuální události české i světové neuropsychologie najdete na stránkách www.neuropsychologie.cz/. Stránky spravuje doc. PhDr. Petr Kulišťák (petr.kulistak et volny.cz).


Co se událo


Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se konal společný seminář sekce geropsychologie a sekce neuropsychologie při ČMPS společně s Laboratoří neuropsychologie Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Prof. Ben A. Schmand přednesl přednášku, kterou nazval "Nemůžete vždy věřit tomu, co vám pacient/klient říká – důsledky pro vyšetření, léčbu a pro výzkum."


Ve čtvrtek dne 15. 12. 2016 proběhlo setkání Sekce neuropsychologie při ČMPS na téma Aktuální otázky výzkumu v české neuropsychologii.
Konalo se při příležitosti vzácné návštěvy doc. PhDr. et MUDr. Jiřího Diamanta v Praze. Seminář navštívilo 42 posluchačů, kterým všem srdečně děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.

Z následného setkání členů ČMPS bylo zvoleno vedení Sekce neuropsychologie:
Vedoucí sekce: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (zvolen 8. 9. 2016 na sněmu ČMPS v Olomouci, potvrzen 15. 12. 2016)
Zástupce: PhDr. Adéla Jenčová (zvolena 15. 12. 2016)

Doc. Diamant se během své návštěvy Prahy zúčastnil slavnostního otevření Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dále na pozvání vedoucího psychologa VFN PhDr. et PaedDr. Pavla Harsy, Ph.D. navštívil své bývalé domovské pracoviště, Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN.


Přednáška prof. Davida Libona z RowanSOM New Jersey Institute for Successful Aging-Geriatric Psychiatry, Rowan University, New Jersey, USA: Analysis of Working Memory Deficits in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer’s/ Vascular Spectrum Dementia
se konala 18. 10. 2016 v Praze.
Druhá přednáška prof. Libona na téma Statistically-Determined Phenotypic Syndromes in Dementia and Mild Cognitive Impairment se konala 19. 10. 2016.


80. pracovní seminář neuropsychologů se konal 11. 10. 2011 ve 14. hod.
39. konference Mezinárodni neuropsychologické společnosti v Bostonu: Bostonský procesuálni přístup a přínos Edith Kaplanové neuropsychologii.
As. Mgr. Ondřej Bezdíček, Neurologická klinika 1. LF a VFN Praha.


79. pracovní seminář neuropsychologů se konal 26. května 2011 ve 14. hod.
Kognitivní a psychosociální rehabilitace manažera na pozici předák, pana Phinease Gage.
Doc. PhDr. Petr Kulišťák, CSc., VRU, Slapy nad Vltavou


78. pracovní seminář neuropsychologů se konal 9. 12. 2010 ve 14. hod.
Péče o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí očima bývalých rodinných pečovatelů
Mgr. et Mgr. Barbora Malíková, Praha


77. pracovní seminář neuropsychologů se konal 27. 5. 2010:
Psychologie v rehabilitaci - metodologické úvahy
PhDr. Jan Šplíchal, Rehabilitační klinika 1. LF UK a VFN, Praha


76. pracovní seminář neuropsychologů se konal ve středu 24. 3. 2010 ve 14 hod., v budově Akademie věd AVČR, Praha 1, Národní 3, 2. patro.
Neuropsychologie v psychiatrii
Prof. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant.

Další zvaní přednášející:
 1. doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.: "Adaptace mozkových mechanismů na informační stres"
 2. Mgr. Eva Bolceková: "Kognitivně-afektivní syndrom mozečku"
 3. Mgr. Adéla Jenčová: "Vývoj české verze paměťového testu WMS-IIIa"
 4. PhDr. Hana Štěpánková: "Psychologická diagnostika demence"
 5. PhDr. Mabel Rodriguez: "Kognitivní remediace u pacientů se schizofrenií"


75. pracovní seminář neuropsychologů se konal 26. 11. 2010 ve 14 hod.
Páchneme, anebo voníme si navzájem?
Host z Přírodovědecké fakulty UK


74. pracovní seminář neuropsychologů se konal 22. 10. 2010 ve 14 hod.
Evolučně psychiatrické "pohádky"
Host z Přírodovědecké fakulty UK.

73. pracovní seminář neuropsychologů se konal 28. 5. 2009, 15 hod
Zrcadlové neurony mozku a empatie s reálnou a fiktivní postavou
Miloslav Novák, katedra filmových studii FF UK
Lenka Misařová, katedra psychologie FF UK, Filmová věda a psychologie FF, UK Praha


72. pracovní seminář neuropsychologů se konal 30. 4. 2009, 14 hod
Poznáme člověka podle jeho tváře? (vliv rysů lidské tváře na komunikaci s jejím majitelem)
Anna Rubešová, Přírodovědecká fakulta a Fakulta humanitních studií UK, Praha (www.fhs.cuni.cz/etologie)


71. pracovní seminář neuropsychologů se konal 27. 11. 2008
MUDr. et Mgr. Kristýna Drozdová, psychogeriatrické oddělení léčebny, Frenštát pod Radhoštěm: Způsoby hodnocení (skórování a interpretace) Reyovy figury, se zaměřením na hodnocení podle amerických autorů Meyerse a Meyerse

70. pracovní seminář neuropsychologů se konal 30. 10. 2008
PhDr. Alena Javůrková, PhD, vedoucí psycholožka FN KV, Praha:
Co nového ve světové neuropsychologii: kongres v Buenos Aires, International Neuropsychological Society, Mid-year Meeting, July 2-5, 2008, Palais Rouge, Buenos Aires, Argentina

69. pracovní seminář neuropsychologů se konal ve čtvrtek 29. 5. 2008 ve 14. hod.
Mgr. Magdaléna Koťátková, PhD, Vojenský rehabilitační ústav Slapy nad Vltavou: Agorafobie (úzkostné poruchy u žen)

68. pracovní seminář neuropsychologů se konal ve čtvrtek 24. 4.2008 ve 14. hod.
Mgr. Ondřej Bezdíček, psycholog, Hennerova neurologická klinika, 1. LF UK:
Kalifornský test verbálního učení, druhé vydání: popis české verze testu, základních paměťových indexů a jejich vztahu k teoriím paměti.


Stránky zaměřené na českou neuropsychologii