Novinky
 • 12. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu. Dne 10.10.2017 nás opustil prof. Jaromír Janoušek, čestný člen ČMPS, pedagog katedry psychologie FF UK, autor řady publikací z oblasti sociální psychologie, zejména však laskavý člověk s odborným přehledem, jež je již vzácný.
  Rozloučení se koná 31. 10. 2017 ve 14.20 hod. na Olšanech.
 • 20. 09.
  90. let Psychologické společnosti: registrace na sympozium 20. 10. 2017 je zde :-) Těšíme se na Vás.
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 01. 09.
  Web pro Evropský semestr psychologie 2017 je již aktivní:-)
 • 29. 08.
  Sborník z Psychologických dnů 2016: Možnosti a hranice psychologie je dostupný zde.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí.
 • 01. 08.
  Úvod k novému Etickému kodexu psychologické profese a jeho plné znění naleznete zde.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 27. 07.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie , letáček najdete zde.
 • 10. 07.
  Výcvik v biodynamické psychoterapii od ledna 2018, vstupní workshop 14. - 17. 9. 2017, více informací zde nebo na vycviky.cz.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
Sněm ČMPS

Sněm ČMPS 2017- pozvání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zvu Vás k účasti na letošním sněmu ČMPS, který se bude konat elektronickou formou v období od 27. října do 12. listopadu 2017.

Program:
1. Zpráva o činnosti ČMPS
2. Zpráva kontrolora o hospodaření ČMPS
3. Roční uzávěrka za rok 2016
4. Etický kodex
5. Cíle a zaměření činnosti ČMPS
6. Náměty účastníků sněmu

Dokumenty, související s programem sněmu, budou přístupné na této stránce od 25. října 2017. Hlasování bude probíhat pomocí elektronického formuláře.

Pro účely hlasování platí, že hlasování se účastní všichni řádní členové; členové mimořádní a čestní mají pouze hlas poradní. Sněm je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny řádných členů.
K platnosti usnesení Sněmu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů v době usnášení.
Není-li Sněm schopen se usnášet, rada ČMPS svolá do 3 měsíců od konání Sněmu Shromáždění delegátů, které je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných delegátů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů v době usnášení (Stanovy ČMPS).

Shromáždění delegátů, resp. zástupců sekcí ČMPS, se koná 1. 12. 2017, 12.30 - 15.30 hod., AKC, Husova 4a, Praha 1. Pokud Sněm ČMPS konaný elektronickou formou nebude usnášeníschopný, jeho funkci převezme Shromáždění delegátů.

PhDr. Daniel Heller, předseda

(18. 10. 2017)

Sněm ČMPS, 8. 9. 2016, Olomouc

Zápis ze Sněmu Českomoravské psychologické společnosti

Program:
1. Zpráva o činnosti za uplynulé období
2. Zpráva o hospodaření
3. Členské příspěvky
4. Změna názvu ČMPS v souladu s Novým občanským zákoníkem (NOZ)
5. Stanovy ČMPS – aktualizace a uvedení do souladu s NOZ
6. Odborné sekce při ČMPS
7. Etický kodex
8. Různé