Novinky
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí. Rozloučení se bude konat 4. 9. v 17.h., v domě Náboženské obce českých unitářů, Anenská 5, Praha 1.
 • 01. 08.
  Úvod k novému Etickému kodexu psychologické profese a jeho plné znění naleznete zde.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 27. 07.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie , letáček najdete zde.
 • 10. 07.
  Výcvik v biodynamické psychoterapii od ledna 2018, vstupní workshop 14. - 17. 9. 2017, více informací zde nebo na vycviky.cz.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 03. 05.
  Web pro Evropský semestr psychologie 2017 je již spuštěn :-)
 • 01. 04.
  Rada ČMPS prosí každého člena / každou členku ČMPS, aby se nově přihlásil/a do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Děkujeme!
 • 13. 03.
  Dotazník na téma aktuálních problémů v různých oblastech psychologické praxe připravila Legislativní komise UPA ČR. Prosíme o Vaši součinnost.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
Volná místa a další inzerce

Tato rubrika slouží jak psychologům, tak organizacím.Texty inzerátů posílejte na emailovou adresu ČMPS. Cena pro fyzické a neziskové subjekty je 200 Kč, umístění nejpozději do týdne (doba vyvěšení max. 3 měsíce). Inzerce členů ČMPS pro jejich vlastní (nekomerční) potřebu je bezplatná.


27. 7. 2017

Klinika ESET Praha, akreditované pracoviště pro přípravu v oboru klinická psychologie přijme:

 • klinického psychologa
  nebo psychologa před ukončením přípravy na atestaci.
  Nutná psychoterapeutická kvalifikace (pokročilý výcvik). Úvazek 1,0. Práce s dospělou klientelou, individuální a skupinová psychoterapie, práce v týmu.

 • psychiatra s psychoterapeutickou kvalifikací do ambulance kliniky. Ambulantní činnost, individuální psychoterapie, práce v týmu. Úvazek dle dohody, pracovní doba pondělí – pátek. Možné i pro absolventy, ale po základním kmeni a specializační přípravou v oboru psychiatrie.

Profesní CV zasílejte na: Klinika ESET, Úvalská 3411/47, 100 00 Praha 10, nebo na e-mail: klinikaeset@volny.cz.
Případné dotazy na tel: 242485855 nebo 242485850.

16. 6. 2017

KLIN. PSYCHOLOGIE – ŠKOLÍCÍ MÍSTO / PRACOVNÍ POZICE

PSYCHOMOST, SPOL. S R.O., oblastní diagnosticko terapeutické pracoviště pro děti i dospělé v Mostě přijme absolventa jednooborové psychologie v předatestační přípravě.
Výhodou je alespoň započatý akred. terapeutický výcvik a alespoň započatý AKK "Psycholog ve zdravotnictví". Případně nabízíme místo i atestovanému psychologovi.

Nabízíme: předatestační vedení na větším akreditovaném pracovišti se specializovanými ambulancemi, pestré spektrum klinicko-psychologické problematiky, profesionální tým, kazuistické semináře na pracovišti.

Kontakt: Strukturované CV a motivační dopis posílejte na e-mail: ludek.dvorak@psychomost.cz (MUDr. PhDr. Luděk Dvořák).

8. 6. 2017

Nabízím ke sdílení konzultovny v poradně Psychotera (vhodné pro individuální, párovou a rodinnou terapii, případně práci s menší skupinou - do 9ti osob).
Adresa: Praha 10, Tolstého 4. Dobré dopravní spojení bus, tram, vlak. Možnost týmové spolupráce. Šárka Poupětová, tel, 723 027 431, www.psychotera.cz, poupetova@psychotera.cz.

25. 5. 2017

Psychosociální centrum Přerov přijme do hlavního pracovního poměru psychologa. Podmínkou je ukončené jednooborové magisterské studium v oboru psychologie.

Nabízíme týmovou práci, podporu v dalším vzdělávání a perspektivu práce v nových psychiatricko-psychologických službách. Jsme akreditovaným pracovištěm.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu mens@mens.cz

24. 5. 2017

Děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vysokoškolských učitelů katedry pedagogiky a psychologie:

* profesor/profesorka nebo docent/docentka pro obor psychologie
* odborný asistent/odborná asistentka pro obor psychologie

Bližší informace na tomto odkazu.