Novinky
 • 17. 11.
  Již příští týden událost v české psychodiagnostice:
  4. ročník konference Psychologická diagnostika Brno 2017
 • 12. 11.
  Termín hlasování sněmu ČMPS elektronickou formou byl prodloužen do 17. 11. 2017, 24 hod. Řádné členy/členky prosíme o účast a děkujeme za ni.
 • 31. 10.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 26. 10.
  Informace pro řádné členy/členky ČMPS: Věnujte prosím pozornost sdělení o konání Sněmu ČMPS ve dnech 27. 10. - 12. 11. 2017 elektronickou formou.
 • 20. 10.
  Zveme všechny odborníky, vědkyně a vědce v oboru neuropsychologie, aby se přihlásili do soutěže o Diamantovu cenu, kterou vyhlašuje Českomoravská psychologická společnost. Více ZDE.
 • 20. 10.
  Evropský semestr psychologie 2017 zaštítil dvě odborná evropská setkání v říjnu, další akce v listopadu...
 • 12. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu. Dne 10.10.2017 nás opustil prof. Jaromír Janoušek, čestný člen ČMPS, pedagog katedry psychologie FF UK, autor řady publikací z oblasti sociální psychologie, zejména však laskavý člověk s odborným přehledem, jež je již vzácný.
  Rozloučení se konalo 31. 10. 2017 na Olšanech.
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 29. 08.
  Sborník z Psychologických dnů 2016: Možnosti a hranice psychologie je dostupný zde.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
Sekce pro náhradní rodinnou péči
Vedoucí sekce je Mgr. Natalie Jeníčková, e-mail: natalie.jenickova@dcpaprsek.org

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracíme se na Vás jménem Sekce pro náhradní rodinnou péči pracující v rámci Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) s prosbou o spolupráci.

Předkládaný dotazník je součástí průzkumu, který se zabývá dětmi, které prošly od ledna 2013 pěstounskou péčí na přechodnou dobu (dále PPPD). Hlavním cílem je zjistit, kam děti po odchodu z PPPD směřovaly a jak se jejich život po této zkušenosti nadále odvíjí. Výstupem našeho průzkumu budou statistické údaje, závěry a stanovená doporučení pro zkvalitnění dalšího vývoje dětí.

Z toho důvodu bychom vás jménem Sekce pro náhradní rodinnou péči při ČMPS rádi požádali oz spolupráci a o vyplnění dotazníku. Dotazník je zacílen vždy na konkrétního pěstouna/pěstounku a děti, o které pečovali. Prosíme o uvedení dat od počátku roku 2013 do konce června 2017 a poté prosíme o zaslání zpět na emailovou adresu osoby, která Vás kontaktovala.

Jedná se o prvotní pilotní průzkum, v rámci něho byly osloveny všechny kraje ČR, Vaše účast je zcela dobrovolná a budeme rádi, pokud se do našeho průzkumu zapojíte i Vy. Vaše odpovědi zůstanou anonymní, budou zpracovány hromadně – nemusíte se tedy bát odpovídat otevřeně. Zároveň všechny odpovědi v tomto dotazníku budou sloužit pouze k účelům tohoto průzkumu. Vz případě Vašeho zájmu Vám budou výstupy průzkumu zaslány na Vámi uvedený e-mail.

Pokud byste měli k dotazníku nebo k průzkumu další otázky, obraťte se na osobu z naší Sekce pro NRP, která Vás kontaktovala, případně na vedoucí sekce. Můžete kontaktovat přímo ČMPS, pod jejíž záštitou průzkum probíhá.
Děkujeme za spolupráci

Mgr. Natalie Jeníčková, DC Paprsek
Vedoucí Sekce pro NRP při ČMPS
Praha, 7. 2. 2017


Sekce reagovala na článek pana Petra Třešňáka v Respektu, 26. 3. 2017 s názvem "Dlouhá cesta z kojeňáku", vyjádřením zaslaným redakci Respektu. Plné znění naleznete zde.


Sekce NRP se pravidelně schází v Praze. Pokud máte zájem o setkávání, napište si o termíny vedoucí sekce.


Sekce uspořádala otevřenou pracovní schůzku v rámci Psychologických dní 2016 v Olomouci.


Pracovní skupina připravila program pro 179. Klinicko-psychologický den, který se konal v pondělí 11. května 2015 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.


Při příležitosti Psychologických dní, které probíhaly v Olomouci, se 13. 9. 2014 na své ustavující schůzce sešla pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči při ČMPS, kterou tvořilo 15 psychologů – odborníků z oblasti NRP. Při tomto setkání byly probírány aktuální problémy NRP z pohledů psychologů.

Českomoravská psychologická společnost prostřednictvím této pracovní skupiny pro NRP naváže kontakt s MPSV a s dalšími zainteresovanými činiteli.

Vybízíme tímto ke spolupráci další zájemce, kterým bude sdělen termín dalšího setkání.

Vedoucí pracovní skupiny se stala Mgr. Natalie Jeníčková.
Kontakt: DC Paprsek – Rodinné centrum Zdeňka Matějčka, Svépravická 701, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, tel.: 724 071 925, 281 045 940; e-mail: natalie.jenickova@dcpaprsek.org