Novinky
 • 06. 06.
  ČMPS spolu s dalšími zašťiťuje letní školy zaměřené na metodologii.
 • 05. 06.
  Etická komise ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů.
 • 13. 05.
  Vyšlo první číslo 13. ročníku E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 07. 03.
  Ceny za přínos v psychologii, nabídka fellowship u WHO a další info v aktuálním čísle Bulletinu IUPsyS.
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 02.
  Zvýhodněný poplatek pro členy ČMPS na konferenci, více zde.
 • 15. 01.
  Sekce při ČMPS již chystají jarní semináře, viz zde.
 • 24. 12.
  Přejeme sváteční pohodu a šťastný nový rok!
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Sekce pro náhradní rodinnou péči
Vedoucí sekce je Mgr. Natalie Jeníčková, e-mail: natalie.jenickova@dcpaprsek.org

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracíme se na Vás jménem Sekce pro náhradní rodinnou péči pracující v rámci Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) s prosbou o spolupráci.

Předkládaný dotazník je součástí průzkumu, který se zabývá dětmi, které prošly od ledna 2013 pěstounskou péčí na přechodnou dobu (dále PPPD). Hlavním cílem je zjistit, kam děti po odchodu z PPPD směřovaly a jak se jejich život po této zkušenosti nadále odvíjí. Výstupem našeho průzkumu budou statistické údaje, závěry a stanovená doporučení pro zkvalitnění dalšího vývoje dětí.

Z toho důvodu bychom vás jménem Sekce pro náhradní rodinnou péči při ČMPS rádi požádali oz spolupráci a o vyplnění dotazníku. Dotazník je zacílen vždy na konkrétního pěstouna/pěstounku a děti, o které pečovali. Prosíme o uvedení dat od počátku roku 2013 do konce června 2017 a poté prosíme o zaslání zpět na emailovou adresu osoby, která Vás kontaktovala.

Jedná se o prvotní pilotní průzkum, v rámci něho byly osloveny všechny kraje ČR, Vaše účast je zcela dobrovolná a budeme rádi, pokud se do našeho průzkumu zapojíte i Vy. Vaše odpovědi zůstanou anonymní, budou zpracovány hromadně – nemusíte se tedy bát odpovídat otevřeně. Zároveň všechny odpovědi v tomto dotazníku budou sloužit pouze k účelům tohoto průzkumu. Vz případě Vašeho zájmu Vám budou výstupy průzkumu zaslány na Vámi uvedený e-mail.

Pokud byste měli k dotazníku nebo k průzkumu další otázky, obraťte se na osobu z naší Sekce pro NRP, která Vás kontaktovala, případně na vedoucí sekce. Můžete kontaktovat přímo ČMPS, pod jejíž záštitou průzkum probíhá.
Děkujeme za spolupráci

Mgr. Natalie Jeníčková, DC Paprsek
Vedoucí Sekce pro NRP při ČMPS
Praha, 7. 2. 2017


Sekce reagovala na článek pana Petra Třešňáka v Respektu, 26. 3. 2017 s názvem "Dlouhá cesta z kojeňáku", vyjádřením zaslaným redakci Respektu. Plné znění naleznete zde.


Sekce NRP se pravidelně schází v Praze. Pokud máte zájem o setkávání, napište si o termíny vedoucí sekce.


Sekce uspořádala otevřenou pracovní schůzku v rámci Psychologických dní 2016 v Olomouci.


Pracovní skupina připravila program pro 179. Klinicko-psychologický den, který se konal v pondělí 11. května 2015 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.


Při příležitosti Psychologických dní, které probíhaly v Olomouci, se 13. 9. 2014 na své ustavující schůzce sešla pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči při ČMPS, kterou tvořilo 15 psychologů – odborníků z oblasti NRP. Při tomto setkání byly probírány aktuální problémy NRP z pohledů psychologů.

Českomoravská psychologická společnost prostřednictvím této pracovní skupiny pro NRP naváže kontakt s MPSV a s dalšími zainteresovanými činiteli.

Vybízíme tímto ke spolupráci další zájemce, kterým bude sdělen termín dalšího setkání.

Vedoucí pracovní skupiny se stala Mgr. Natalie Jeníčková.
Kontakt: DC Paprsek – Rodinné centrum Zdeňka Matějčka, Svépravická 701, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, tel.: 724 071 925, 281 045 940; e-mail: natalie.jenickova@dcpaprsek.org