Novinky
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 09.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 3. září 2018 zemřel MUDr. Václav Mikota, významný psychoanalytik a laskavý člověk. Poslední rozloučení se koná v pondělí dne 10. září v 11.40 hodin v Ústřední obřadní síni na Olšanských hřbitovech.
 • 30. 08.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 20. 05.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 01.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Sekce pro geropsychologii při ČMPS

Dne 3.8.2017 po nešťastné náhodě zemřel ve věku 59 let Prof. Dieter Ferring, náš vážený kolega z Univerzity v Lucemburku, dlouholetý konvenor rady pro geropsychologii při EFPA a laskavý přítel.

The Luxembourg Income Study
Luxembourg in EnglishVedení sekce:

 • Vedoucí: PhDr. Hana Štěpánková Georgi, Ph.D., Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), zakládající členka, hana.georgi et nudz.cz
 • Zástupce: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D., Česká alzheimerovská společnost a Gerontologické centrum, Praha, zakládající členka; eva.jarolimova et gerontocentrum.cz

V prosinci 2010 se uskutečnila zahajovací schůzka zakládajícího výboru pracovní skupiny se zájemci o činnost. Zápis ve formátu PDF je k nahlédnutí zde.

O poslání Sekce geropsychologie při ČMPS více zde...

Doplnili jsme pro zájemce seznam doporučené literatury k tematu geropsychologie a stáří, stárnutí obecně. Ke stažení v pdf zde.

Pro zájemce uvádíme instruktážní video k Montrealskému kognitivnímu testu (MoCA) (odkaz na YouTube).

Během klinické praxe se psycholog může setkat i s řešením způsobilosti k právním úkonům. Užitečným zdrojem základních informací je publikace Jak poradit lidem s postižením v otázkách způsobilosti k právním úkonům autorů Jany Marečkové a Maroše Matiaška z Ligy lidských práv (plný text zde).


V úterý 27. listopadu 2018 od 14:30 do 17:00 hod se bude konat 23. seminář sekce geropsychologie při ČMPS

Case management v péči o lidi s demencí. Zkušenost z geriatrické ambulance. (Téma bylo oproti oznámení ve Zpravodaji změněno).
MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.

Anotace: Interdisciplinární spolupráce, komplexní přístup v péči o člověka s demencí. Jsou to jen vize, anebo se stávají realitou v České republice? Case management zahrnuje pět základních funkcí, mapování, plánování, zjednávání přístupu ke službám, terapeutický vztah a monitoring. V našem prostředí je tento pojem používán zejména v souvislosti s reformou psychiatrické péče, podstatně méně je však používán v kontextu potřeb lidí s demencí. Přitom právě u lidí s demencí, u kterých je častá současná somatická polymorbidita, je komplexní přístup základním předpokladem dobré péče. Toto vzájemné ovlivňování polymorbidity a kognice respektuje obor geriatrie, který je definovaný celostním přístupem. Jako důležitý cíl léčby vyzdvihuje funkční stav, podporu soběstačnosti a kvalitu života (Kalvach Z. et al., Geriatrie a gerontologie, 2004).
Přednášející popíše praxi vedení případu v geriatrické ambulanci, komplexní péči o člověka s demencí žijícího doma, zahrnující podporu pečující rodiny, spolupráci multidisciplinárního týmu a jednotlivých komunitních služeb (nejen) v rámci Gerontologického centra. A těší se na sdílení zkušeností auditoria v této oblasti. Od letošního roku je v rámci reformy psychiatrické péče rozvíjen model gerontopsychiatrického multidisciplinárního týmu, v jehož rámci spolupracuje psychiatr, geriatr a multidisciplinární tým. Toto je vize do budoucna, která může přispět ke kvalitě i efektivitě péče o lidi s demencí a jejich rodiny.

Místo: Praha 1, Akademie věd, Národní 3, 1. patro. č. 108.

Účast pro členy ČMPS a studenty pregraduálního denního studia zdarma; ostatní 50,- Kč (splatno v hotovosti na místě).
Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné přihlásit se k účasti předem u Hany Štěpánkové Georgi, hana.georgi@nudz.cz.


V pátek 9. března 2018 se konal 22. seminář sekce geropsychologie při ČMPS

Předběžné prohlášení a omezení svéprávnosti v praxi
JUDr. Jana Horáková

Anotace: Během semináře budou prezentovány praktické ukázky postupu v řízeních spojených s předběžným prohlášením a s omezením svéprávnosti se zaměřením na situace ve starším věku. Budou uvedeny příklady forem a obsahu příslušných dokumentů. (Prezentace přednášky).

Jana Horáková je právník, specializuje se na sociální problematiku, a to jak v praxi tak v pedagogické a lektorské činnosti.


V pátek 19. 1. 2018 se konal 21. seminář sekce geropsychologie při ČMPS: Antiageing a proageing

(prezentace přednášky)
Mgr. Lucie Vidovičová, Ph.D.

Anotace: Jsme ve válce. Zdánlivý klid ať Vás nemýlí, stárnutí je náš nepřítel a my se mu nehodláme vzdát! Tak by se asi dala shrnout rétorika několika skupin vojáků bojujících proti stárnutí zbraněmi různé úrovně "ničení". Ti, kteří proti nim stojí v opozici, tzv. "pro-ageing", jsou podle antiageing kazatelů zodpovědní za stovky tisíc úmrtí denně a jejich postoj je nazýván jen "psychologickou" strategií obrany tváří v tvář neznámému. Přijde Vám to pobuřující? Pokud jste si jen jednou jedinkrát koupili krém s předponou anti-/ proti-, nebo barvu na vlasy, jedete v tom s nimi. V přednášce se zaměříme na (již ne zcela marginální) trendy v oblasti anti-ageingu, budeme diskutovat jejich sociologické souvislosti a přesahy do vnímání stáří a sebepojetí stárnoucího člověka. Pokusíme se zhodnotit výhody a nevýhody obou přístupů a reflektovat scénáře možného vývoje v demograficky stárnoucích společnostech.
Zájemci si mohou o tématu přečíst třeba zde: https://www.newyorker.com/magazine/2017/04/03/silicon-valleys-quest-to-live-forever

Lucie Vidovićová je socioložka. Věnuje se sociologii stárnutí, ageismu a příbuzným tématům. Pracuje jako výzkumný pracovník v Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Národním ústavu duševního zdraví, ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i a pravidelně přednáší na Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor ve Slovinsku.


V roce 2017 se konaly 3 semináře:

 • 24. 11. 2017 - 20. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  Prof. Anna Hogenová: Stáří jako fenomén a problém domova

 • 11. 5. 2017 - společný seminář sekce geropsychologie a sekce neuropsychologie při ČMPS.
  Prof. Ben A. Schmand: Nemůžete vždy věřit tomu, co vám pacient/klient říká – důsledky pro vyšetření, léčbu a pro výzkum.

 • 28. 4. 2017 - 19. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  Ing. Bc. Hana Vojtová: Smyslová aktivizace – koncept péče o křehké seniory a o osoby s demencí

  V rámci tohoto semináře proběhly volby vedoucího sekce a jeho zástupce. Do funkce vedoucí sekce byla zvolena PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D. Její zástupkyní byla zvolena PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.


V roce 2016 se konaly 3 semináře:

 • 18. 11. 2016 - 18. seminář sekce geropsychologie při ČMPS
  Mgr. Miroslav Erdinger: Spirituální aspekty péče o seniory
  Mgr. Věra Suchomelová, Th.D.: Senioři a spiritualita – prezentace knihy
  (anotace knihy na webu JČU)

 • 6. 5. 2016 - 17. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
  JUDr. Jana Horáková

 • 18. 3. 2016 - 16. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Prarodiče v roli pěstounů
  PhDr. Dana Marková

V roce 2015 se konaly 4 semináře:
 • 27. 11. 2015 - 15. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  10 věcí o paliativní péči, které by měl každý (psycholog) vědět
  PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

 • 18. 9. 2015 - 14. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Adaptace na stáří
  PhDr. Kamila Holásková, Ph.D.

 • 22. 5. 2015 - 13. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Senioři ve Švýcarsku
  Ing. Ivan Valíček

 • 10. 4. 2015 - 12. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Život s blízkým - člověk se syndromem demence očima rodinných pečujících
  Mgr Bára Malíková (Život 90, Praha)

V roce 2014 se konaly 3 semináře:

 • 21. 11. 2014 - 11. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Včasnost diagnostiky u demencí - rozpor mezi teorií a praxí
  MUDr. Mgr. Jan Lužný, Ph.D. (primář gerontopsychiatrie, PL Kroměříž)

 • 23. 5. 2014 - 10. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Prevence týrání a zneužívání stáří
  MUDr. Tamara Tošnerová

 • 25. 4. 2014 - 9. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Dignity therapy" - důstojnost (ve) stáří a terapie důstojnosti/í
  PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.


V roce 2013 se konaly 3 semináře:

 • 29. 11. 2013 - 8. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Otázky geriatra kolem psychologické problematiky seniorů
  MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

 • 25. 10. 2013 - 7. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Psychologický obraz člověka se syndromem demence, úvod
  PhDr. Eva Jarolímová
  Můj život s demencí - "živá" kazuistika

 • 15. 3. 2013 - 6. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder, o.p.s.: Sociální péče a starší věk aneb co by měl vědět geropsycholog


V roce 2012 se Pracovní skupina se zapojila do aktivit Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 (EY 2012).

 • Přehled aktivit prezentovaný na 1. konferenci k EY 2012 (ke stažení zde)
 • Letáček vytvořený ve Stálé komisi pro geropsychologii EFPA (k dispozici ve formátu pdf zde).

V roce 2012 se konaly čtyři semináře:
 • 23. 11. 2012 - 5. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Mgr. Jitka Suchá: Možnosti aktivizace seniorů s demencí
  www.jitkasucha.cz/
  Informace o činnosti TF Geropsychology EFPA.

 • 18. 5. 2012 se konal 4. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  MUDr. Marie Blažková: Možnosti a meze psychoterapie v hospicové péči.
  PhDr. Marie Sotolářová: Ztráta blízkého člověka: truchlení

 • 29. 3. 2012 se konal v Praze 3. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS ve spolupráci s dalšími subjekty. Přednášel Dr Elkhonon Goldberg na téma Novel Approaches to the Neuroscience of Decision-Making.

  Elkhonon Goldberg, Ph.D., ABPP - studoval u A. R. Luriji, od 70. let 20 století je vědecký a akademický pracovník na několika univerzitách v USA; od roku 2011 je ředitelem Luria Neuroscience Institute and Foundation, New York. Je spoluzakladatelem a hlavním vědeckým poradcem SharpBrains (www.sharpbrains.com). Jeho publikace Jak nás mozek civilizuje (2001) a Paradox moudrosti (2005) přeložil do češtiny František Koukolík.


 • 16. 3. 2012 se konal seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Mgr. Anna Kramářová: Vybrané právní otázky péče o seniory a pacienty s kognitivní poruchou

V roce 2011 se konaly dva semináře:

 • 2. 12. 2011 - 2. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.: Demence 2011
  MUDr. Robert Rusina, Ph.D.: Nová diagnostická kritéria Alzheimerovy nemoci

 • 25. 3. 2011 - 1. seminář pracovní skupiny pro geropsychologii při ČMPS
  Doc. PhDr. Jan Srnec, CSc.: Dimenze času v gerontopsychologii
  Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.: Naučený optimismus ve stáří
  PhDr. Josef Vaško: Novinky ze setkání TF on Geropsychology EFPA v lednu 2011. Problematika duševního zdraví ve vztahu ke stárnutí a stáří. Rok dobrovolníků jako výzva k aktivnímu stárnutí.