Novinky
 • 13. 05.
  Vyšlo první číslo 13. ročníku E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 23. 04.
  EFPSA pořádá letošní týdenní European Summer School od 8. do 15. července v Řecku. Akademičtí pracovníci, kteří by měli zájem se účastnit v roli mentorů v mezinárodních týmech studentů psychologie, se mohou přihlásit na adrese EFPSA. Termín přihlášek je prodloužen.
  Kontakt v ČR: Veronika Kocmanová, czechrepublic@efpsa.org.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 07. 03.
  Ceny za přínos v psychologii, nabídka fellowship u WHO a další info v aktuálním čísle Bulletinu IUPsyS.
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 01. 02.
  Zvýhodněný poplatek pro členy ČMPS na konferenci, více zde.
 • 15. 01.
  Sekce při ČMPS již chystají jarní semináře, viz zde.
 • 24. 12.
  Přejeme sváteční pohodu a šťastný nový rok!
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Konference - kongresy - sympozia

18. ročník mezinárodní konference Psychologie práce a organizace

Masarykova univerzita a další spolupořádající instituce z ČR a ze Slovenska zvou na 18. ročník mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, která se bude konat 22. - 23. 5. 2019 v Brně.

Termín přihlášení pro aktivní účast je do 29. 2. a pro pasivní účast do 25. 4. 2019.
Členové ČMPS mají 60 % slevu z účastnického poplatku.

Bližší informace naleznete na adrese ppao.upol.cz


Odborná konference ČAPPO

Česká asociace psychologů práce a organizace
ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie

pořádá odbornou konferenci „Psychologie v personální práci dnes a zítra“,

která se bude konat ve čtvrtek 20. června 2019 od 10:00 do 16:00 hodin v budově Akademie věd ČR, sál č. 205, Národní třída 3, Praha 1.

Původně ohlášený termín (16.5.2019) byl změněn z důvodu kolize s jinými akcemi.

Na konferenci vystoupí kolegové z firem, členové ČAPPO a další hosté, se kterými jednáme.
Předběžný program:
Mgr. Kamila Bosáková, Jan Becher: Využití psychologie ve firemní praxi
PhDr. Václav Havlůj: Právní aspekty vydávání a používání psychodiagnostických metod
PhDr. Alena Sehnalová: Vztahy k digitální generaci a Průmysl 4.0
PhDr. Michal Walter: Etický kodex psychologa
Mgr. Šárka Dobiášová: Informace o ICP 2020

Přihláška a další informace budou zveřejněny na této internetové stránce:
www.psychologieprace.cz/aktuality


Science and Good Practice

7. mezinárodní konference Pesso Boyden psychomotorické psychoterapie (PBSP®)

Praha, 26. – 29. září 2019
Konferenční web: www.pbsp2019.cz

Vystoupí renomovaná americká neurovědkyně a psycholožka Nim Tottenham, PhD. z Columbia University v New Yorku, známý český psychiatr prof. Jiří Horáček z NUDZ a čelní představitelé PBSP z Evropy a USA. Doporučeno psychologům, psychiatrům a dalším, kdo se zajímají o psychoterapii poruch afektivního a emocionálního vývoje.

Pro širší odbornou veřejnost bude jako bonus připraven prekonferenční workshop, na němž získají informační minimum, umožňující sledovat specializovanější program konference.

Jednacím jazykem angličtina se simultánním překladem do češtiny.
Přihlášky: www.pbsp2019.cz/prihlaska