Novinky
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 09. 11.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 28. 10.
  Nově najdete celkový přehled seminářů sekcí při ČMPS zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 30. 08.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Konference - kongresy - sympozia

PhD existence 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 21. a 22. ledna 2019 se v historickém univerzitním městě Olomouc uskuteční další, tentokrát již devátý, ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy zvané PhD Existence.

Tento rok se budeme zabývat tématem Tělo a mysl, protože při doktorském studiu bychom neměli, slovy sira Kennetha Robinsona, zapomínat na to, že tělo není pouhým dopravním prostředkem pro hlavu. Tělo a mysl jsou si vzájemnými partnery, a zvláště v psychologii tento fakt v různých obměnách zaznívá velmi často (někdy z oblasti psychosomatických přístupů, jindy třeba z oblasti psychofyziologických výzkumů).
Celou pozvánku naleznete zde.

Adresa konference: PhD Existence.

Těšíme se na Vás!
Za organizační tým,
Mgr. Lucie Viktorová