Novinky
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 09.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 3. září 2018 zemřel MUDr. Václav Mikota, významný psychoanalytik a laskavý člověk. Poslední rozloučení se koná v pondělí dne 10. září v 11.40 hodin v Ústřední obřadní síni na Olšanských hřbitovech.
 • 30. 08.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 20. 05.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 01.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Konference - kongresy - sympozia

4. Studentská vědecká konference – Stárnutí

Ve dnech 19. a 20. října 2018 proběhne na 3. LF UK v Praze již 4. ročník Gerontologické mezioborové studentské vědecké konference Stárnutí.

Konferenční web: konferencestarnuti.cz


Psychologické aspekty pomáhání 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na třetí ročník mezinárodní konference

Psychologické aspekty pomáhání 2018,

která se bude konat ve dnech 6. 11. - 7. 11. 2018 pod záštitou Katedry psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Jejím cílem je výměna zkušeností odborníků z akademické, poradenské a klinické oblasti, které spojuje tématika poznání v aplikaci na psychologickou pomoc člověka člověku.

Podrobné informace ke konferenci naleznete na adrese: konferencepomahani.osu.cz

Srdečně Vás zveme na toto odborné a společenské setkání.

S pozdravem
doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
vedoucí katedry psychologie FF OU


Učíme psychologii / Teaching psychology

Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně spolu se Sekcí pro výuku psychologie při ČMPS
pořádá konferenci s mezinárodní účastí pod názvem

Učíme psychologii / Teaching psychology aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology

Konference proběhne dne 15. listopadu 2018 v prostorách Pedagogické fakulty MU Brno na Poříčí 31.

Web konference viz ZDE.


Konference ZA DVEŘMI II

Téma konference:
Dětská psychoterapie aneb Proč každý psychoterapeut pracuje s dítětem jinak

Termín: 19. - 20. 11. 2018

Místo konání: Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Háje

Bližší informace o konferenci naleznete na stránkách:
www.velkyvuz-sever.cz/konference-2018/


Psychologie sportu v praxi 2018 aneb Práce s týmem

Asociace psychologů sportu ČR ve spolupráci s Centrem sportovní medicíny a Institutem klinické a experimentální medicíny
pořádají

9. ročník mezinárodní odborné konference

Datum: 7. - 8. 12. 2018
Místo: kongresové centrum IKEM, Vídeňská 9, Praha 4
Více na www.psychologiesportuvpraxi2018.cz


PhD existence 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve dnech 21. a 22. ledna 2019 se v historickém univerzitním městě Olomouc uskuteční další, tentokrát již devátý, ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy zvané PhD Existence.

Tento rok se budeme zabývat tématem Tělo a mysl, protože při doktorském studiu bychom neměli, slovy sira Kennetha Robinsona, zapomínat na to, že tělo není pouhým dopravním prostředkem pro hlavu. Tělo a mysl jsou si vzájemnými partnery, a zvláště v psychologii tento fakt v různých obměnách zaznívá velmi často (někdy z oblasti psychosomatických přístupů, jindy třeba z oblasti psychofyziologických výzkumů).
Celou pozvánku naleznete zde.

Adresa konference: PhD Existence.

Těšíme se na Vás!
Za organizační tým,
Mgr. Lucie Viktorová