Novinky
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 28. 03.
  Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné - informace k průběhu dotačního řízení.
 • 07. 03.
  Ceny za přínos v psychologii, nabídka fellowship u WHO a další info v aktuálním čísle Bulletinu IUPsyS.
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 25. 02.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 01. 02.
  Zvýhodněný poplatek pro členy ČMPS na konferenci, více zde.
 • 15. 01.
  Sekce při ČMPS již chystají jarní semináře, viz zde.
 • 24. 12.
  Přejeme sváteční pohodu a šťastný nový rok!
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s.
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
a Sekce dětské psychologie Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny mohou být doporučovány AKP ČR v systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů (březen, prosinec). Potvrzení o účasti zajišťuje AKP.

V květnu a říjnu potvrzení o účasti vydává Sekce klinické psychologie při ČMPS na místě, oproti zápisu v prezenční knize.

Klinicko-psychologické dny jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kontakty pro zájemce o zajištění odborného programu:
Březen, prosinec: Mgr. Pavel Král (kral-pavel@seznam.cz)
Květen, říjen: Mgr. Klára Patlichová (cmps.klinicka@gmail.com ; cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2019: 11. března, 13. května, 14. října a 9. prosince.

Programy jednotlivých KPD jsou uvedeny na webových stránkách ČMPS a AKP ČR a dále ve Zpravodaji ČMPS.


195. klinicko-psychologický den

se bude konat v pondělí 13. května 2019, 9.30 - 13.30 hod, Lékařský dům, Sokolská 21, Praha 2

Téma: Různé přístupy v psychoterapii dětí
Koordinátor: Mgr. Klára Patlichová

Program bude oznámen.


194. klinicko-psychologický den

se konal 11. března 2019 v Praze.

Téma: Neurorehabilitace

Koordinátorka: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Program:
9.00-9.15 : PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Úvod
9.15-9.30 : MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA - Neurorehabilitace
9.30-9.45 : Doc. PhDr. Kamila Řásová, Ph.D. : Možnosti aktivace plastických a adaptačních procesů CNS ve fyzioterapii
9.45-10.00 : PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. - Attachment a bolest v rehabilitaci
10.00-10.15 : PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Algofobie a kineziofobie v rehabilitaci
10.15-10.30 : Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. - RTMS v léčbě chronické bolesti
10.30-10.45 : Mgr. Jiří Stacho – Současné možnosti diagnostiky poruch percepce prostoru a vizuospaciálních funkcí
10.45-11.00 : Mgr. Jakub Pětioký - Počítačová kognitivní RHB, prostředek zlepšení adherence pacienta k terapii, robotická rehabilitace jako podpora kognitivní rehabilitace
11.00-11.15 : PhDr. Mabel Rodríguez, Ph.D. - Kognitivní remediace u neuropsychiatrických pacientů
11.15-11.30 : MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA - Constraint induced movement therapy u pacientů po poškození mozku
11.30-12.00 Přestávka
12.00 -12.15 : Mgr. Anna Stromko – Vliv kognitivního úkolu na posturu krokový cyklus
12.15-12.30 : Doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. – Neurorehabilitace chůzí
12.30-12.45 : Mgr. Helena Hlochová - Ergoterapetická praxe u pacientů s unilaterálním neglektem
12.45-13.00 : MUDr. Milena Kolářová – Využití zrcadlové terapie v subakutním stadiu cévní mozkové příhody
13.00-13.15 : Mgr. Jan König, Mgr. Veronika Slepičková - Role individuálních cílů v komplexní neurorehabilitaci
13.15-13.30 : PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Závěr