Novinky
 • 14. 02.
  Pozvánka na výroční konferenci Sekce psychologie zdraví 2018 je ZDE.
 • 21. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 08. 01.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
 • 31. 12.
  Dobrý rok 2018 přeje rada ČMPS.
 • 08. 12.
  Evropský semestr psychologie 2017 zaštítil řadu akcí, poslední se koná právě dnes...
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 02. 09.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné žádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Společnost sociální pediatrie ČLS JEP,
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s. (ČMPS)
a Asociace klinických psychologů ČR, z.s. (AKP ČR).

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny jsou uznávány AKP ČR v systému celoživotního vzdělávání v oboru registrovaný klinický psycholog (kategorie "sympozia", zák. č. 96/2004 Sb., navaz. vyhl. 321/2008 Sb.). Potvrzení o účasti s počtem přidělených kreditů jsou vydávána na místě, zpravidla o přestávce, na základě zápisu do prezenční knihy, pokud koordinátor neoznámí jinak.

V květnu a říjnu je potvrzení o účasti pro registrované klinické psychology zpoplatněné částkou 10 Kč. Poplatek není vybírán od členů ČMPS, kteří se prokážou členským průkazem.

Klinicko-psychologické dny jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kdo by chtěl využít Klinicko-psychologický den k prezentaci svých výsledků - ve výzkumu, v praxi - kontaktujte prosím Mgr. Pavla Krále (kral-pavel@seznam.cz) nebo radu ČMPS (cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2018: 12. března, 14. května, 8. října a 10. prosince.

Programy jednotlivých KPD budou uvedeny na webových stránkách ČMPS a AKP ČR a dále ve Zpravodaji ČMPS.

Nadcházející témata:
Březen 2018: viz níže
Květen 2018: Program zajišťuje Sekce psychologie krizí, katastrof a traumatu při ČMPS
Říjen: bude oznámeno
Prosinec: bude oznámeno


190. klinicko-psychologický den

Téma: Neuropsychologie v rámci komplexní péče o pacienty s epilepsií
12. 3. 2018, 9-13.30 hod, Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2

Koordinátor: PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Program:
9.00 - 9.25 MUDr. Jana Zárubová: Komplexní péče o lidi s epilepsií
9.25 - 9.50 Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.: Význam neuropsychologického vyšetření v chirurgické léčbě epilepsie
9.50 - 10.15 PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.: Aktuální standardy neuropsychologického vyšetření v epileptochirurgickém programu Center pro epilepsie v Evropě
10.15 - 10.40 Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.: Funkční reorganizace epileptického mozku
10.40 - 11.05 MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.: Sociální kognice a refrakterní epilepsie
11.05 - 11-30 Mgr. Zuzana Hummelová, Ph.D.: Invazivní metody v chirurgické léčbě epilepsie z pohledu neuropsychologa
11.30 - 12.00 Přestávka
12.00 - 12.25 Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.: Diferenciální diagnostika epilepsie a psychogenní neepileptické záchvaty (PNES)
12.25 - 12.50 MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.: Psychogenní neepileptické záchvaty (PNES): video-EEG nálezy
12.50 - 13.15 Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA : Sugestivní indukce PNES- videa