Novinky
 • 31. 07.
  Pozvánka na Psychologické dny v Bratislavě.
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 25. 06.
  V těchto dnech vychází letní Zpravodaj ČMPS. Přejeme krásné léto a dostatek odpočinku :-)
 • 06. 06.
  ČMPS spolu s dalšími zašťiťuje letní školy zaměřené na metodologii.
 • 05. 06.
  Etická komise ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů.
 • 13. 05.
  Vyšlo první číslo 13. ročníku E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s.
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
a Sekce dětské psychologie Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny mohou být doporučovány AKP ČR v systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů (březen, prosinec). Potvrzení o účasti zajišťuje AKP.

V květnu a říjnu potvrzení o účasti vydává Sekce klinické psychologie při ČMPS na místě, oproti zápisu v prezenční knize.

Klinicko-psychologické dny jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kontakty pro zájemce o zajištění odborného programu:
Březen, prosinec: Mgr. Pavel Král (kral-pavel@seznam.cz)
Květen, říjen: Mgr. Klára Patlichová (cmps.klinicka@gmail.com ; cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2019: 11. března, 13. května, 14. října a 9. prosince.

Programy jednotlivých KPD jsou uvedeny na webových stránkách ČMPS a AKP ČR a dále ve Zpravodaji ČMPS.


195. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 13. května 2019 v Lékařském domě v Praze.

Téma: Různé přístupy v psychoterapii dětí
Koordinátor: Mgr. Klára Patlichová
Program:

 • 9:00-9:05 Úvodní slovo
 • 9:05-10:20 Práce s příběhem v těžkých životních situacích dětí - představení metod Archipelago a My Backpack
  Mgr. Taťána Šimečková, Mgr. Gabriela Vykypělová (www.mybackpack.cz)

 • 10:20–10:50 Psychoterapeutická práce s dětmi a rodinami před a po transplantaci ledviny
  Mgr. Zuzana Kocábová (FN Motol)

 • 10:50–11:20 Sandtray – terapeutické pískoviště
  Mgr. Veronika Galusová (www.sandtray.cz)

 • 11:20–11:50 Pauza na kávu a sdílení

 • 11:50–12:20 Chvála arteterapii, chvála tvořivosti
  Mgr. Eva Fenclová (Projekt Dej mi šanci, Sdílení, Hlínování, Terapeutická komunita Magdaléna)

 • 12:20–12:50 Dyadická vývojová psychoterapie jako rodinná terapie poruch attachmentu
  PhDr. Jana Kovařovicová (Attachmentové centrum ATTA)

 • 12:50-13:20 Terapie hrou a filiální terapie jako terapie hrou v rodinném prostředí
  PhDr. Jana Kovařovicová (Attachmentové centrum ATTA)

 • 13:20–13:50 Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování - intervence, trénink, terapie
  Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. a Mgr. Eva Kutáčová (Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc)

 • 194. klinicko-psychologický den

  se konal 11. března 2019 v Praze.

  Téma: Neurorehabilitace

  Koordinátorka: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
  Program:
  9.00-9.15 : PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Úvod
  9.15-9.30 : MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA - Neurorehabilitace
  9.30-9.45 : Doc. PhDr. Kamila Řásová, Ph.D. : Možnosti aktivace plastických a adaptačních procesů CNS ve fyzioterapii
  9.45-10.00 : PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. - Attachment a bolest v rehabilitaci
  10.00-10.15 : PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Algofobie a kineziofobie v rehabilitaci
  10.15-10.30 : Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. - RTMS v léčbě chronické bolesti
  10.30-10.45 : Mgr. Jiří Stacho – Současné možnosti diagnostiky poruch percepce prostoru a vizuospaciálních funkcí
  10.45-11.00 : Mgr. Jakub Pětioký - Počítačová kognitivní RHB, prostředek zlepšení adherence pacienta k terapii, robotická rehabilitace jako podpora kognitivní rehabilitace
  11.00-11.15 : PhDr. Mabel Rodríguez, Ph.D. - Kognitivní remediace u neuropsychiatrických pacientů
  11.15-11.30 : MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA - Constraint induced movement therapy u pacientů po poškození mozku
  11.30-12.00 Přestávka
  12.00 -12.15 : Mgr. Anna Stromko – Vliv kognitivního úkolu na posturu krokový cyklus
  12.15-12.30 : Doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. – Neurorehabilitace chůzí
  12.30-12.45 : Mgr. Helena Hlochová - Ergoterapetická praxe u pacientů s unilaterálním neglektem
  12.45-13.00 : MUDr. Milena Kolářová – Využití zrcadlové terapie v subakutním stadiu cévní mozkové příhody
  13.00-13.15 : Mgr. Jan König, Mgr. Veronika Slepičková - Role individuálních cílů v komplexní neurorehabilitaci
  13.15-13.30 : PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Závěr