Novinky
 • 01. 02.
  Zvýhodněný poplatek pro členy ČMPS na konferenci, více zde.
 • 15. 01.
  Sekce při ČMPS již chystají jarní semináře, viz zde.
 • 30. 12.
  Společnost STOB zve na další seminář o terapii obezity založené na principech KBT. Více ZDE.
 • 29. 12.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás! Letáček najdete zde.
 • 24. 12.
  Přejeme sváteční pohodu a šťastný nový rok!
 • 18. 12.
  Hledáme muže do nové výcvikové skupiny v rámci Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii, organizuje Rafael institut. Více zde.
 • 17. 12.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 09. 11.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s.
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
a Sekce dětské psychologie Společnosti sociální pediatrie ČLS JEP

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny jsou doporučovány AKP ČR v systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů. Potvrzení o účasti jsou vydávána na místě, zpravidla o přestávce, na základě zápisu do prezenční knihy, pokud koordinátor neoznámí jinak.

V květnu a říjnu je potvrzení o účasti pro registrované klinické psychology zpoplatněné částkou 10 Kč. Poplatek není vybírán od členů ČMPS, kteří se prokážou členským průkazem.

Klinicko-psychologické dny jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kdo by chtěl využít Klinicko-psychologický den k prezentaci svých výsledků - ve výzkumu, v praxi - kontaktujte prosím Mgr. Pavla Krále (kral-pavel@seznam.cz) nebo radu ČMPS (cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2019: 11. března, 13. května, 14. října a 9. prosince.

Programy jednotlivých KPD jsou uvedeny na webových stránkách ČMPS a AKP ČR a dále ve Zpravodaji ČMPS.


194. klinicko-psychologický den

se koná 11. března 2019 v Praze, 9-13.30 hod, Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Neurorehabilitace

Koordinátorka: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Program:
9.00-9.15 : PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Úvod
9.15-9.30 : MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA - Neurorehabilitace
9.30-9.45 : Doc. PhDr. Kamila Řásová, Ph.D. : Možnosti aktivace plastických a adaptačních procesů CNS ve fyzioterapii
9.45-10.00 : PhDr. Alena Javůrková, Ph.D. - Attachment a bolest v rehabilitaci
10.00-10.15 : PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Algofobie a kineziofobie v rehabilitaci
10.15-10.30 : Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. - RTMS v léčbě chronické bolesti
10.30-10.45 : Mgr. Jiří Stacho – Současné možnosti diagnostiky poruch percepce prostoru a vizuospaciálních funkcí
10.45-11.00 : Mgr. Jakub Pětioký - Počítačová kognitivní RHB, prostředek zlepšení adherence pacienta k terapii, robotická rehabilitace jako podpora kognitivní rehabilitace
11.00-11.15 : PhDr. Mabel Rodríguez, Ph.D. - Kognitivní remediace u neuropsychiatrických pacientů
11.15-11.30 : MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA - Constraint induced movement therapy u pacientů po poškození mozku
11.30-12.00 Přestávka
12.00 -12.15 : Mgr. Anna Stromko – Vliv kognitivního úkolu na posturu krokový cyklus
12.15-12.30 : Doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D. – Neurorehabilitace chůzí
12.30-12.45 : Mgr. Helena Hlochová - Ergoterapetická praxe u pacientů s unilaterálním neglektem
12.45-13.00 : MUDr. Milena Kolářová – Využití zrcadlové terapie v subakutním stadiu cévní mozkové příhody
13.00-13.15 : Mgr. Jan König, Mgr. Veronika Slepičková - Role individuálních cílů v komplexní neurorehabilitaci
13.15-13.30 : PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. - Závěr