Novinky
 • 08. 12.
  Evropský semestr psychologie 2017 zaštítil řadu akcí, poslední se koná právě dnes...
 • 31. 10.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 12. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu. Dne 10.10.2017 nás opustil prof. Jaromír Janoušek, čestný člen ČMPS, pedagog katedry psychologie FF UK, autor řady publikací z oblasti sociální psychologie, zejména však laskavý člověk s odborným přehledem, jež je již vzácný.
  Rozloučení se konalo 31. 10. 2017 na Olšanech.
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 02. 09.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné žádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 08.
  Sborník z Psychologických dnů 2016: Možnosti a hranice psychologie je dostupný zde.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
Klinicko-psychologické dny

Klinicko-psychologické dny pořádají:
Společnost sociální pediatrie ČLS JEP,
Sekce klinické psychologie při Českomoravské psychologické společnosti, z.s. (ČMPS)
a Asociace klinických psychologů ČR, z.s. (AKP ČR).

Organizační a odborné zázemí Dnů zajišťuje ČMPS (květen, říjen) a AKP ČR (březen, prosinec).
Klinicko-psychologické dny jsou uznávány AKP ČR v systému celoživotního vzdělávání v oboru registrovaný klinický psycholog (kategorie "sympozia", zák. č. 96/2004 Sb., navaz. vyhl. 321/2008 Sb.). Potvrzení o účasti s počtem přidělených kreditů jsou vydávána na místě, zpravidla o přestávce, na základě zápisu do prezenční knihy, pokud koordinátor neoznámí jinak.

V květnu a říjnu je potvrzení o účasti pro registrované klinické psychology zpoplatněné částkou 10 Kč. Poplatek není vybírán od členů ČMPS, kteří se prokážou členským průkazem.

Klinicko-psychologické dny jsou přístupné odborné veřejnosti bez poplatku a bez předchozí registrace.

Kdo by chtěl využít Klinicko-psychologický den k prezentaci svých výsledků - ve výzkumu, v praxi - kontaktujte prosím Mgr. Pavla Krále (kral-pavel@seznam.cz) nebo radu ČMPS (cmps@ecn.cz).

Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2; 9.00 - 13.30 hod.

Termíny pro rok 2017: 13. března, 15. května, 9. října a 11. prosince.
Upozornění: od roku 2016 se Klinicko-psychologický den již nekoná v lednovém termínu.

Programy KPD v roce 2017 budou garantovány těmito odbornými společnostmi:
Psychologická sekce České obezitologické společnosti ČLS JEP,
Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP
Asociace klinických psychologů - Etická komise

Programy jednotlivých KPD budou uvedeny na webových stránkách ČMPS a AKP ČR a dále ve Zpravodaji ČMPS.

Nadcházející témata:
Květen 2018: Program zajišťuje Sekce psychologie krizí, katastrof a traumatu při ČMPS


189. klinicko-psychologický den

se koná v pondělí 11. prosince 2017 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Etika v každodenní praxi
Koordinátor: členové Etické komise AKPČR

Program
 • 9.00 - 9.30 Potíže s etikou – PhDr. Alena Paloušová
 • 9.30 – 10.00 Etický kodex v praxi – Mgr. Jana Malíková
 • 10.00 – 10.30 Zkušenosti EK ČMPS z řešení stížností a podnětů – zástupce EK ČMPS
 • 10.30 – 11.00 Etika, úzkost a agrese – PhDr. Petr Junek
 • 11.00 – 11.30 přestávka
 • 11.30 – 12.00 Prezentace webových stránek EK (řešené kauzy a dotazy) – Mgr. Petra Valkony
 • 12.00 – 12.30 Činnost EK AKP ČR – PhDr. Veronika Brodská


188. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 9. 10. 2017, 9.00 - 13.30 hod, Lékařský dům, Sokolská 21, Praha 2

Téma: Psychologie v péči o obézní pacienty
Koordinátor: PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

V úvodu programu proběhla volba vedoucí Sekce klinické psychologie při ČMPS. Zvolena byla Mgr. Klára Patlichová.

Program:

 • PhDr. I. Málková - Může pomoci internet při řešení problematiky obezity?
 • Mgr. P. Mocová – Paradoxní teorie změny – využití v terapii obezity
 • PhDr. V. Novotná - Využití motivačních rozhovorů při léčbě nadváhy a obezity u dospívajících
 • PhDr. T. Hrachovinová, CSc. - Obezita a diabetes mellitus. Diabulimie - "nový" pojem
Přestávka

 • PhDr. J. Herlesová, Ph.D. - Změny BMI, příznaků deprese, kvality života a jídelních zvyklostí po bariatrické operaci
 • Mgr. P. Král, Ph.D.- Psychologická péče o bariatrické pacienty
 • T. Hartmannová - Potenciální faktory úspěšnosti či neúspěšnosti hubnutí u obézních pacientů po bariatrické operaci
 • PhDr. Š. Slabá, Ph.D. - Obezita a body image

187. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 15. 5. 2017 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Psychoonkologická péče
Koordinátor: Mgr. Libuše Kalvodová

 • Libuše Kalvodová: Psychoonkologická sekce ČOS ČLS JEP se představuje
 • Kristina Tothová: Psychosociální aspekty péče o dětského onkologického pacienta
 • Martin Pospíchal: Mysl, rakovina a imunitní systém
 • Ivona Šporcrová: Formy a možnosti práce klinického psychologa ve velkém onkologickém centru
 • Alexandra Škrobánková: Psychologická péče na Hematoonkologické klinice FN a LF UP Olomouc
 • Pavla Lhotová: Celostní přístup k pacientům se solidními nádory - psycholog v týmu
 • Květa Vachudová, Vlasta Romanová: Jak jsme se narodili - Psychosociální poradna a radioterapeutická klinika FN Plzeň
 • Hana Kynkorová: Kazuistika pacientky v průběhu léčby rakoviny - přiblížení práce psychologa v KOC Liberec

186. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 13. března 2017 od 9.00 do 13.30 ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Multidisciplinarita v diagnostice a léčbě bolesti
Koordinátor: PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D.

 • Doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.: Úvod - multidisciplinarita v léčbě bolesti, historie a vývoj algesiologie
 • MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.: Etika v léčbě chronické bolesti
 • MUDr. Jan Lejčko: Léčba opioidy a závislost - rozumíme správně všem pojmům?
 • PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.: Vztah opioidů a kognitivních funkcí u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí
 • Doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.: Pomáhá empatie v odhadu cizí nebo vlastní bolesti?
 • PhDr. Petr Knotek, CSc.: Dynamický model psychologických procesů při chronické bolesti
 • MUDr. Dana Vondráčková: Psychika a chronická bolest
 • PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.: Možnosti a limity v psychoterapeutické péči o algické pacienty
 • PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.: KBT v léčbě chronické bolesti