Novinky
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 09. 11.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 28. 10.
  Nově najdete celkový přehled seminářů sekcí při ČMPS zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 30. 08.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Klinicko-psychologické dny

193. klinicko-psychologický den

se koná v pondělí 10. prosince 2018 od 9.00 do 13.30 hod. ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská, Praha 2.

Téma:Vzájemná spolupráce o děti raného věku
„Záleží nám na kvalitě života a optimálním vývoji dětí raného věku v různých životních situacích“

9:00 - 9:15 – Úvod do tématu, informace o sekci raného vývoje dětí
Hana Jahnová, dětská klinická psycholožka, FN Brno
9:15 - 10:00 - Vliv perinatální deprese a vztahu matka - dítě na vývoj dítěte
PhDr. Daniela Sobotková, předsedkyně sekce pro raný vývoj dětí při ČMPS
10:00 - 10:30 - Vztah novorozence a pečující osoby z pohledu psychického vývoje dítěte
Hana Jahnová, dětská klinická psycholožka, FN Brno
10:30 – 11:30 - Pro všechny blízké předčasně narozeného děťátka
Lucie Žáčková, ředitelka Nedoklubka
11:30 – 12:00 - přestávka
12:00 - 12:45 - Když chybí maminčina náruč - dítě v pěstounské péči na přechodnou dobu
Alžběta Hlásková, metodička pro pěstounskou péči na přechodnou dobu, Dobrá rodina
12:45 - 13.30 - Význam životního příběhu
Martina Opava, projektový manažer; Iva Říhová, projektový ředitel;
Nadační fond La Vida Loca - Život v kufříku


192. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 8. října 2018, 9-13 hod. ve velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.

Téma: Různé pohledy na práci s úzkostí
Koordinátorka: Mgr. Klára Patlichová

Program:
9:00 – 9:30 MUDr. Michal Bajaček, PhD.: Úzkost u neurologických pacientů
9:30 – 10:00 PhDr. Dana Krausová: Léčba úzkosti v existenciální analýze
10:00 – 11:00 Poradna Vigvam: Mgr. Sylvie Stretti, Mgr. Barbora Racková: Krizová terapie – Práce s dětmi a rodinami, kde někdo zemřel
11:00 – 11:30 Kávová a konverzační přestávka
11:30 – 12:00 MUDr. Radkin Honzák, Csc.: Emoce jsou tělesný děj – úzkost jako příklad
12:00 – 12:30 Mgr. Sandra Gembčíková: Současné KBT strategie v práci s úzkostí
12:30 – 13:00 Závěrečná diskuze


191. klinicko-psychologický den

se konal v pondělí 14. května 2018, 9.30 - 13.30 hod, Lékařský dům, Sokolská 21, Praha 2

Téma: Psychologie krizí, katastrof a traumat
Koordinátor: Mgr. Jana Majzlíková

Program:
*Jana Majzlíková, Štěpán Vymětal: Aktuální informace z psychologie krizí, katastrof a traumatu
*Hedvika Boukalová: Zpráva o projektu EUNAD
*Tomáš Adámek: Výstupy z 16. mezinárodních dnů krizové intervence v Innsbrucku (září 2017)
*Zuzana Dittrichová, Martina Wolf Čapková: Příprava hasičů na komunikaci s lidmi se sluchovým znevýhodněním
Jana Majzlíková: Ideál hasiče a ideál supervizanta – snášejí se? Možnosti zavádění supervize do hasičského prostředí
Lucie Kalinová, Martina Krišková: Psychologie v jaderné energetice
Lenka Štréblová: Krizová intervence v dětských skupinách
Zuzana Hrušková: Kolik je třeba psychoterapie? Kazuistika z praxe psychoterapeutky, práce s klientem po traumatu s komplikovaným truchlením.

*Prezentace jsou dostupné ZDE.


190. klinicko-psychologický den

Téma: Neuropsychologie v rámci komplexní péče o pacienty s epilepsií
12. 3. 2018, 9-13.30 hod, Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2

Koordinátor: PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.
Program:
9.00 - 9.25 MUDr. Jana Zárubová: Komplexní péče o lidi s epilepsií
9.25 - 9.50 Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.: Význam neuropsychologického vyšetření v chirurgické léčbě epilepsie
9.50 - 10.15 PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.: Aktuální standardy neuropsychologického vyšetření v epileptochirurgickém programu Center pro epilepsie v Evropě
10.15 - 10.40 Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.: Funkční reorganizace epileptického mozku
10.40 - 11.05 MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.: Sociální kognice a refrakterní epilepsie
11.05 - 11-30 Mgr. Zuzana Hummelová, Ph.D.: Invazivní metody v chirurgické léčbě epilepsie z pohledu neuropsychologa
11.30 - 12.00 Přestávka
12.00 - 12.25 Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.: Diferenciální diagnostika epilepsie a psychogenní neepileptické záchvaty (PNES)
12.25 - 12.50 MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.: Psychogenní neepileptické záchvaty (PNES): video-EEG nálezy
12.50 - 13.15 Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA : Sugestivní indukce PNES- videa