Novinky
 • 12. 03.
  Prosíme o návrhy nových členů rady ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 11. 03.
  Informace a přihláška na výroční konferenci Sekce psychologie zdraví 2018 je ZDE.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 01.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 21. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
O nás

Psychologická společnost si v roce 2017 připoměla 90. let od svého ustanovení.

U příležitosti 90. výročí ustanovení Psychologické společnosti se konalo v pátek 20. října 2017 v Praze slavnostní sympozium.
Zahájil jej předseda PhDr. Daniel Heller úvodním slovem, v němž přivítal zástupkyni vedení Akademie věd, JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D. a všechny přítomné z řad členstva a příznivců ČMPS.
V dopoledním programu zazněla přednáška D. Hellera na téma historie psychologie v ČR a Veroniky Polišenské, Ph.D. o téměř dvacetiletém zapojení zapojení českých psychologů do Evropské federace psychologických asociací.
Následovalo představení již sedmileté činnosti sekce geropsychologie ČMPS její současnou vedoucí, PhDr. Hanou Štěpánkovou, Ph.D. Následně vystoupil vedoucí sekce neuropsychologie Tomáš Nikolai, Ph.D. Uvedl, že sekce navazuje na dlouholetou činnost pracovní skupiny pro neuropsychologii při ČMPS vedenou doc. Petrem Kulišťákem, a seznámil přítomné s plány sekce a s její nejnovější událostí - udílení Národní neuropsychologické ceny Jiřího Diamanta za významnou publikaci v oboru neuropsychologie. Tento blok uzavřela PhDr. Renata Hacklová, Ph.D. představením aktuálních trendů v psychologii zdraví.
Po přestávce na občerstvení vystoupili studenti konzervatoře Jana Deyla v Praze, Marie Semínová, Pavel Válek a Martin Foršt s třemi klavírními skladbami. Jejich vystoupení přítomné obzvlášť potěšilo.
Sympozia se zúčastnilo cca 40 kolegů a kolegyň.
25. října 2017


Českomoravská psychologická společnost, z.s. (dále jen ČMPS) je dobrovolné stavovské, výběrové, vědecké sdružení psychologů České republiky registrované jako zapsaný spolek se sídlem v Praze. Koordinačním orgánem jsou volení členové rady.

ČMPS podporuje rozvoj psychologie jako samostatné vědecké disciplíny a jako profese, usiluje o šíření odborných psychologických poznatků a svou činností přispívá ke zvyšování odborné úrovně členů a dalších zájemců o obor. Dbá na uplatňování etických zásad činnosti psychologů, reprezentuje své členy při jednáních s institucemi ČR i se zahraničím a vyjadřuje se k otázkám obecného zájmu. ČMPS je

O historii ČMPS více na stránkách Akademického bulletinu.
V roce 1996 získala ČMPS grantovou podporu nadace Open Society Found, díky níž zřídila webové stránky a začala používat e-mailovou poštu. Na adrese projektu Internet Archiv se můžete podívat, jak vypadaly naše stránky kolem roku 2002 (celý archiv).

Informační a poradenský servis

Zaměřujeme se na získávání informací týkající se záležitostí psychologické obce a na jejich rozšiřování členům a dalším zájemcům.

K tomu slouží tyto webové stránky a Čtvrtletní zpravodaj ČMPS.

Vědecká činnost

Samostatnou odbornou činnost vyvíjejí jednotlivé sekce:

 • teoretické a obecné psychologie
 • klinické psychologie
 • pedagogické psychologie
 • vývojové psychologie
 • psychologie zdraví
 • psychologie práce a organizace
 • neuropsychologie
 • interkulturní psychologie
 • náboženské psychologie
 • pro soudně znaleckou činnost v opatrovnických věcech
 • pro raný vývoj dětí
 • pro testy a testování
 • pozitivní psychologie
 • geropsychologie
 • psychologie krizí a neštěstí
 • pro výzkum citové vazby
 • politické psychologie a psychologie demokracie
 • pro náhradní rodinnou péči
 • pro výuku psychologie
 • a Západočeská sekce,

které pořádají přednášky a semináře.

Odborný časopis

ČMPS vydává odborný recenzovaný časopis s názvem E-psychologie, v elektronické formě, který je dostupný všem zájemcům. Bližší informace naleznete zde.
Webová stránka časopisu.

Konference

Každoročně se koná třídenní konference, tradiční Psychologické dny, v jejichž organizačním a programovém zajištění se ČMPS střídá se Slovenskou psychologickou společností při SAV.

Kontaktní údaje

Kladenská 48, 160 00 Praha 6, tel. 605100844, e-mail: cmps@ecn.cz

Veřejný rejstřík . . . RŽP. . . Archiv v AV