Novinky
 • 12. 03.
  Prosíme o návrhy nových členů rady ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 11. 03.
  Informace a přihláška na výroční konferenci Sekce psychologie zdraví 2018 je ZDE.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 01.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 21. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Publikace k recenzování

Ve spolupráci s některými nakladateli Vám nabízíme následující tituly k recenzování ve Zpravodaji ČMPS nebo v E-psychologii. Představujeme si mj. posouzení vhodnosti publikace pro českou psychologickou obec v rozsahu okolo dvou stran A4, nikoli tedy strohý popis obsahu kapitol.

Titul Vám zašleme na vyžádání, vypracovanou recenzi prosíme poslat e-mailem přibližně do šesti týdnů po odeslání. Kniha zůstává autorovi recenze.

V případě, že o jeden titul projeví zájem více recenzentů, mají přednost členové ČMPS.

1. Čeněk, J., Smolík, J., Vykoukalová, Z. Interkulturní psychologie. Vybrané kapitoly. Praha: Grada. 2016. 312 s.
2. Špatenková, N. a kolektiv. Krize a krizová intervence. Praha: Grada. 2017. 285 s.
3. Janoušek, J. Psychologické základy verbální komunikace. Praha: Grada. 2015. 382 s.
4. Poláčková Šolcová, I. Emoce: regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada. 2018. 237 s.
5. Kučírek, J. a kol. Aplikovaná psychologie: vybraná témata. Praha: Grada. 2017. 234 s.
6. Bonelli, R. M. Mužský narcismus: jak ho pochopit a proměnit. Praha: Portál. 2018. 182 s.
7. Schautová, N. Rozhodování a intuice. Praha: Portál, 2016. 175 s.