Novinky
 • 16. 06.
  Volby do rady ČMPS jsou spuštěny. Prosíme, pokračujte na stránku pro volby.
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 03. 06.
  Těšíme se na Vaše příspěvky pro Psychologické dny 2018 :-)
 • 20. 05.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 30. 04.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 01.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Sněm ČMPS

Sdělení rady ČMPS

V dnech 27. října až 17. listopadu 2017 se konal sněm ČMPS elektronickou formou. Po sečtení hlasů 18. listopadu se ukázalo, že nebyl usnášeníschopný.
Rada ČMPS tedy dle Stanov svolala Shromáždění delegátů, které je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných delegátů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů v době usnášení.
Shromáždění delegátů, resp. zástupců sekcí ČMPS, se konalo 1. 12. 2017 v Praze 1, Husova 4a.


Sněm - shromáždění delegátů ČMPS
1. 12. 2017
Přítomni dle prezenční listiny.

Schválené dokumenty:
1. Zpráva o činnosti ČMPS za rok 2016
2. Zpráva kontrolora o hospodaření ČMPS v roce 2016
2.1 Příloha ke zprávě kontrolora - Přehled o platbách ČP
3. Roční uzávěrka za rok 2016
3.1 Příloha k Roční uzávěrce 2016
4. Etický kodex psychologické profese
4.1 Průvodní list k Etickému kodexu
5. Cíle a zaměření činnosti rady ČMPS v roce 2018
6. Usnesení sněmu (v rámci zápisu)

PhDr. Daniel Heller, předseda

(18. 10. 2017, 25. 10. 2017, 22. 11. 2017, 24. 2. 2018)

Sněm ČMPS, 8. 9. 2016, Olomouc

Zápis ze Sněmu Českomoravské psychologické společnosti

Program:
1. Zpráva o činnosti za uplynulé období
2. Zpráva o hospodaření
3. Členské příspěvky
4. Změna názvu ČMPS v souladu s Novým občanským zákoníkem (NOZ)
5. Stanovy ČMPS – aktualizace a uvedení do souladu s NOZ
6. Odborné sekce při ČMPS
7. Etický kodex
8. Různé