Novinky
 • 14. 02.
  Pozvánka na výroční konferenci Sekce psychologie zdraví 2018 je ZDE.
 • 21. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 08. 01.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
 • 31. 12.
  Dobrý rok 2018 přeje rada ČMPS.
 • 08. 12.
  Evropský semestr psychologie 2017 zaštítil řadu akcí, poslední se koná právě dnes...
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 02. 09.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné žádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
Sněm ČMPS

Sdělení rady ČMPS

V dnech 27. října až 17. listopadu 2017 se konal sněm ČMPS elektronickou formou. Po sečtení hlasů 18. listopadu se ukázalo, že nebyl usnášeníschopný.
Rada ČMPS tedy dle Stanov svolala Shromáždění delegátů, které je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných delegátů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů v době usnášení.
Shromáždění delegátů, resp. zástupců sekcí ČMPS, se konalo 1. 12. 2017 v Praze 1, Husova 4a.


Sněm - shromáždění delegátů ČMPS
1. 12. 2017
Přítomni dle prezenční listiny.

Program:
1. Zpráva o činnosti ČMPS za rok 2016
2. Zpráva kontrolora o hospodaření ČMPS v roce 2016
2.1 Příloha ke zprávě kontrolora - Přehled o platbách ČP
3. Roční uzávěrka za rok 2016
3.1 Příloha k Roční uzávěrce 2016
4. Etický kodex psychologické profese
4.1 Průvodní list k Etickému kodexu
5. Cíle a zaměření činnosti rady ČMPS
6. Náměty účastníků sněmu - viz formulář

Dokumenty, které rada ČMPS sněmu předkládá, jsou dostupné formou odkazů od 25. října 2017.

PhDr. Daniel Heller, předseda

(18. 10. 2017, 25. 10. 2017, 22. 11. 2017)

Sněm ČMPS, 8. 9. 2016, Olomouc

Zápis ze Sněmu Českomoravské psychologické společnosti

Program:
1. Zpráva o činnosti za uplynulé období
2. Zpráva o hospodaření
3. Členské příspěvky
4. Změna názvu ČMPS v souladu s Novým občanským zákoníkem (NOZ)
5. Stanovy ČMPS – aktualizace a uvedení do souladu s NOZ
6. Odborné sekce při ČMPS
7. Etický kodex
8. Různé