Novinky
 • 17. 11.
  Již příští týden událost v české psychodiagnostice:
  4. ročník konference Psychologická diagnostika Brno 2017
 • 12. 11.
  Termín hlasování sněmu ČMPS elektronickou formou byl prodloužen do 17. 11. 2017, 24 hod. Řádné členy/členky prosíme o účast a děkujeme za ni.
 • 31. 10.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 26. 10.
  Informace pro řádné členy/členky ČMPS: Věnujte prosím pozornost sdělení o konání Sněmu ČMPS ve dnech 27. 10. - 12. 11. 2017 elektronickou formou.
 • 20. 10.
  Zveme všechny odborníky, vědkyně a vědce v oboru neuropsychologie, aby se přihlásili do soutěže o Diamantovu cenu, kterou vyhlašuje Českomoravská psychologická společnost. Více ZDE.
 • 20. 10.
  Evropský semestr psychologie 2017 zaštítil dvě odborná evropská setkání v říjnu, další akce v listopadu...
 • 12. 10.
  Sdělujeme smutnou zprávu. Dne 10.10.2017 nás opustil prof. Jaromír Janoušek, čestný člen ČMPS, pedagog katedry psychologie FF UK, autor řady publikací z oblasti sociální psychologie, zejména však laskavý člověk s odborným přehledem, jež je již vzácný.
  Rozloučení se konalo 31. 10. 2017 na Olšanech.
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 29. 08.
  Sborník z Psychologických dnů 2016: Možnosti a hranice psychologie je dostupný zde.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 11. 08.
  Plni smutku sdělujeme, že nás 9. srpna opustila naše čestná členka, paní PhDr. Jaroslava Dittrichová, působící zejména v psychologii raného vývoje dětí.
 • 28. 07.
  S velkou lítostí oznamujeme, že 27. 7. 2017 odešel z našeho středu prof. Vladimír Kebza. Rozloučení se konalo 9. srpna v  Praze.
 • 29. 06.
  Zpráva o kongresu AIFREF je dostupná zde.
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
 • 20. 12.
  Období pro udělování certifikátu EuroPsy v režimu grandparentingu bylo prodlouženo. Informace naleznete na tomto odkazu.
Sněm ČMPS

Sněm ČMPS 2017- pozvání

Aktuálně je prodloužen termín hlasování do pátku 17. listopadu 2017, 24. hod.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zvu Vás k účasti na letošním sněmu ČMPS, který se bude konat elektronickou formou v období od 27. října do 12. listopadu 2017.

Program:
1. Zpráva o činnosti ČMPS za rok 2016
2. Zpráva kontrolora o hospodaření ČMPS v roce 2016
2.1 Příloha ke zprávě kontrolora - Přehled o platbách ČP
3. Roční uzávěrka za rok 2016
3.1 Příloha k Roční uzávěrce 2016
4. Etický kodex psychologické profese
4.1 Průvodní list k Etickému kodexu
5. Cíle a zaměření činnosti ČMPS
6. Náměty účastníků sněmu - viz formulář

Dokumenty, které rada ČMPS sněmu předkládá, jsou dostupné formou odkazů od 25. října 2017. Hlasování probíhá pomocí elektronického formuláře.

Pro účely hlasování platí, že se jej účastní všichni řádní členové; členové mimořádní a čestní mají pouze hlas poradní. Sněm je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny řádných členů.
K platnosti usnesení Sněmu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů v době usnášení.
Není-li Sněm schopen se usnášet, rada ČMPS svolá do 3 měsíců od konání Sněmu Shromáždění delegátů, které je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných delegátů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných delegátů v době usnášení (Stanovy ČMPS).

Shromáždění delegátů, resp. zástupců sekcí ČMPS, se koná 1. 12. 2017, 12.30 - 15.30 hod., AKC, Husova 4a, Praha 1. Pokud Sněm ČMPS konaný elektronickou formou nebude usnášeníschopný, jeho funkci převezme Shromáždění delegátů.

PhDr. Daniel Heller, předseda

(18. 10. 2017, 25. 10. 2017)

Sněm ČMPS, 8. 9. 2016, Olomouc

Zápis ze Sněmu Českomoravské psychologické společnosti

Program:
1. Zpráva o činnosti za uplynulé období
2. Zpráva o hospodaření
3. Členské příspěvky
4. Změna názvu ČMPS v souladu s Novým občanským zákoníkem (NOZ)
5. Stanovy ČMPS – aktualizace a uvedení do souladu s NOZ
6. Odborné sekce při ČMPS
7. Etický kodex
8. Různé