Novinky
 • 28. 08.
  Vyšlo druhé číslo 13. ročníku E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 31. 07.
  Pozvánka na Psychologické dny v Bratislavě.
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 25. 06.
  V těchto dnech vychází letní Zpravodaj ČMPS. Přejeme krásné léto a dostatek odpočinku :-)
 • 06. 06.
  ČMPS spolu s dalšími zašťiťuje letní školy zaměřené na metodologii.
 • 05. 06.
  Etická komise ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS

Pozvánka na seminář
O sekci
Co jsme pořádali

Pozvánka na seminář

Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS zve na letní seminář, který se bude konat ve středu 5. června 2019, od 10.00 do 13.00 hod.
Místo konání: Akademie věd, Národní třída 3, Praha 1, 2. patro, č. 206.

Téma:
Mgr. Denisa Dokulilová: Klinická psychologie v pracovně psychologické praxi - praktické tipy a návody pro práci s nestandardním klientem nejen na úřadech práce

Anotace: Při práci na úřadě práce i jiných institucích je možné potkat se také s klienty, kteří vyžadují specifický přístup. Mezi tyto klienty mohou patřit například osoby závislé na návykových látkách, lidé s duševním onemocněním, sociálně problematické osoby či lidé se získaným postižením např. po úrazech hlavy. Předmětem přednášky budou základy klinické psychologie nutné k pochopení těchto nestandardních klientů, budou probrány možné interakce mezi pracovníky úřadů a klienty, možnosti komunikace, pravděpodobnost jejich spolupráce a motivace k využívání nabízené pomoci.

Účast pro členy ČMPS a studenty denního studia bezplatná.
Pro nečleny s poplatkem 100,- Kč splatným v hotovosti před začátkem semináře.

Přihlašovací formulář.


Pozvánka na seminář

Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS zve na tradiční výroční seminář, který se bude konat ve čtvrtek 5. prosince 2019, od 10.00 do 14.00 hod.
Místo konání: Akademie věd, Národní třída 3, Praha 1, 2. patro, č. 205.

Program bude oznámen v září. Datum v diáři si rezervujte však již nyní.


O sekci

V rámci výročního semináře dne 7. 12. 2017 v Praze proběhla volba vedení sekce. Do funkce předsedkyně byla nominována PhDr. Hana Chýlová, Ph.D., do funkce místopředsedkyně byla nominována PhDr. Věra Prokopová.
Z 8 přítomných členů hlasovalo 7 pro obě nominace, 1 se zdržel hlasování.

Předsedkyní sekce byla zvolena PhDr. Hana Chýlová, Ph.D., PEF ČZU
Kontakt: chylova et pef.czu.cz

Místopředsedkyní sekce byla zvolena PhDr. Věra Prokopová, Úřad práce Praha
Kontakt: Vera.Prokopova@aa.mpsv.cz

Činnost Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS byla znovuobnovena v květnu 2001. Předsedkyní sekce byla zvolena PhDr. Jana Burianová, která tuto funkci aktivně zastávala až do prosince 2006. Na semináři dne 7. 12. 2006 byla zvolena do funkce předsedkyně sekce Mgr. Hana Chýlová z katedry psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Místopředsedkyní sekce je PhDr. Věra Prokopová z Úřadu práce hl.m. Prahy.

Sekce psychologie práce a organizace se zaměřuje na vzájemnou spolupráci odborníků působících v praxi a odborníků z vědeckovýzkumných pracovišť, nabízí možnost oboustranné výměny poznatků, námětů a témat pro další společnou činnost, v souladu s plánem celoživotního vzdělávání psychologů a poradců každoročně pořádá odborný seminář.


Co jsme pořádali

Výroční odborný seminář sekce se konal 6. prosince 2018.

Možnosti a meze metod výběru a hodnocení zaměstnanců

 • PhDr. Naďa Štullerová: Assessment centra ano či ne?
 • PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.: Dotazník typologie osobnosti GPOP a diagnostika sociálních kompetencí
 • PhDr. Kateřina Machovcová, Ph.D.: Vedení akademických pracovníků: teorie a praxe


Výroční odborný seminář sekce se konal 7. prosince 2017.

Pracovně psychologické aspekty regulace emocí a jejich projevů

 • Mgr. Aneta Haramijová: Práce s emocemi v rámci Policie ČRi
 • PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D.: Psychické trauma a jeho možný pozitivní vliv u pomáhajících profesí
 • Mgr. Matěj Seifert a Bc. Jaroslav Točík: Posuzování kulturní přiměřenosti vybraných metod


Výroční odborný seminář sekce se konal 8. prosince 2016.

Psychodiagnostické metody v pracovně psychologické praxi

 • Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.: Big five v pracovní psychologii
 • PhDr. Jan Gruber, Ph.D.: Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů
 • PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.: Inventář sociálních kompetencí - nová psychodiagnostická metoda
 • Doc. PhDr. Luděk Kolman, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.: SIPP v praxi


Sekce psychologie práce a organizace ve spolupráci s Katedrou psychologie Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze uspořádala jarní odborný monotematický seminář, který se konal v úterý 12. 4. 2016.

Koučování: Co je to koučování a k čemu slouží. Koučovací model Grow a jeho praktické využití. Praktický nácvik koučovacích otázek.
Seminář vedla Mgr. Petra Rohlíková


Výroční odborný seminář sekce v roce 2015 se konal 10. 12. v Praze.

Moderní manažerské nástroje - Outplacement, koučování a diagnostika pracovní motivace
 • PhDr. Jan Gruber, Ph.D.: Outplacement - moderní manažerský nástroj
 • Mgr. Petra Rohlíková: Vedení a práce s manažery, koučování
 • Doc. PhDr. Luděk Kolman: Nové metody zjišťování pracovní motivace - SIPP

Výroční odborný seminář sekce v roce 2014 se konal 11. 12. v Praze.

Vedení a práce s klientem
 • Mgr. Hana Kyrianová: Assessment centrum jako nástroj výběru zaměstnanců
 • Mgr. Petra Rohlíková: Vedení a práce s manažery, koučování
 • PhDr. Miloslav Čedík: Možnosti a limity ve vzdělávání Romů

Výroční odborný seminář sekce v roce 2013 se konal 5. 12. v Praze.

Zvládání zátěžových situací při práci s lidmi a prevence syndromu vyhoření

 • Mgr. Petra Rohlíková: Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření
 • Mgr. Alice Pulkrabková: Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření – nácvik relaxačních technik
 • PhDr. Josef Opočenský: Bilanční diagnostika


Tematicky zaměřený odborný seminář sekce psychologie práce a organizace se konal 16. 5. 2013 ve spolupráci s katedrou psychologie PEF ČZU, a to na téma

Náročné situace v komunikaci a jejich zvládání

 • Mgr. Marek Procházka (Assessment Systems): „Náročné situace v komunikaci. Nácvik vybraných technik.“
 • Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc. (katedra psychologie, PEF ČZU): „Jak odhalovat a zvládat některé pasti v sociální komunikaci.“

Výroční odborný prosincový seminář se konal v Praze, dne 6. 12. 2012 na téma:

Pracovně-psychologická praxe

 • PhDr. Simona Hoskovcová, PhD.: Vybrané psychodiagnostické metody v pracovně-psychologické praxi
 • Mgr. Marek Procházka: Zvládání agresivního klienta
 • Mgr. et Mgr. Lenka Formánková: Využívání flexibilních forem práce v organizaci jako nástroje slaďování osobního a profesního života.


Ve dnech 21. a 22. září se konala v Praze konference Psychologie práce a organizace. Součástí programu byl workshop k aktuálním problémům psychologie práce a organizace v ČR.
Výstup z něho je zde ke stažení (zapsala Mgr. Hana Chýlová).

Prezentace z konference naleznete ZDE.


Výroční seminář na téma

Hodnotové orientace a postoje k práci - reflexe současných trendů

se konal dne 8. 12. 2011 v Praze. V programu vystoupili:

 1. Ing. Lucie Gralton, PhD.: „Postoje k práci – ověření nové metody SIPP.“
 2. Mgr. Kateřina Zábrodská, PhD.:
  Psychický teror a násilí na pracovišti: jak se projevují a jak se jim můžeme bránit?
 3. Mgr. Marek Šulc: „Projekt integrace znevýhodněných osob na trhu práce – poznatky z praxe.“
 4. Mgr. Ludmila Natovová: „Hodnotové orientace a postoje k práci u dlouhodobě nezaměstnaných – případová studie.“

Pravidelný seminář

Využití psychologie při práci s klientem – zvládání běžných i zátěžových situací

pořádala sekce dne 8. 12. 2010 v Praze.
Se svými příspěvky vystoupili:

 • PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.: Pozitivní psychologie: využití silných stránek a předností
 • PhDr. Šárka Alföldy: Využití koučinku v práci s klientem
 • Ing. Mgr. Pavel Michálek, Ph.D.: Stres profil pracovníků České správy sociálního zabezpečení.


Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS uspořádala jarní odborný seminář na téma

Mobbing - tichá epidemie II (praktické zkušenosti).

Lektorka: PhDr. Lenka Svobodová, psycholožka, autorka knížky „Nenechte se šikanovat kolegou aneb mobbing – skrytá hrozba“ (nakl. Grada 2008) a mnoha článků s mobbingovou tematikou.

Termín a místo konání: 20.5. 2010 od 10:00 do 14:00 v prostorách SIC ČZU (Kamýcká 129, Praha 6).


Pravidelný odborný seminář sekce psychologie práce a organizace při ČMPS se konal dne 10. 12. 2009, na téma:

Péče o zaměstnance
S příspěvky vystoupili:
 1. Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.: Psychická odolnost a psychogenní aspekty rizik KVO u souboru českých zaměstnanců
 2. PhDr. Tamara Hrachovinová - Syndrom vyhoření
 3. Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.: Výcvik zaměstnanců
 4. Mgr. Lenka Vybíralová - Adaptační programy pro zaměstnance


Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS uspořádala v dubnu 2009 jarní seminář

Mobbing - tichá epidemie
Cílem semináře bylo seznámit účastníky s tím, proč je mobbing nebezpečný, jak ho rozpoznat a jak se mu bránit.

Program
 • PhDr. Lenka Svobodová: Mobbing – skryté peklo
 • PhDr. Pavel Beňo: Diskriminace jako vztah
 • PhDr. Lenka Svobodová: Mobbing jako stigma
Profily lektorů:
PhDr. Lenka Svobodová: psycholožka, autorka knížky „Nenechte se šikanovat kolegou aneb mobbing – skrytá hrozba“ (nakl. Grada 2008) a mnoha článků s mobbingovou tematikou.
PhDr. Pavel Beňo: psycholog, autor knihy "Můj šéf, můj nepřítel" (nakl. ERA 2003), zakladatel občanského sdružení Práce a vztahy, které pomáhá obětem mobbingu a bossingu na pracovišti.

Sekce připravila odborný seminář dne 11. 12. 2008 v Praze v budově AV ČR na Národní tř. 3.

Téma: Zátěžové situace spojené s nezaměstnaností a nezaměstnanými.
Program:

 • PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D: Specifika trhu práce a nezaměstnanosti v Chorvatsku v procesu ekonomických a sociálně tržních změn.
 • Ing. Pavel Michálek, PhD.: Zvládání zátěžových situací
 • Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.: Asertivitou proti zátěži


Sekce uspořádala dne 7. 12. 2007 v Praze odborný seminář na téma

Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných.

Zazněly tyto příspěvky:

Několik fotografií ze semináře je k nahlédnutí zde.