Novinky
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 09.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 3. září 2018 zemřel MUDr. Václav Mikota, významný psychoanalytik a laskavý člověk. Poslední rozloučení se koná v pondělí dne 10. září v 11.40 hodin v Ústřední obřadní síni na Olšanských hřbitovech.
 • 30. 08.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 20. 05.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 01.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Volby

Volby do rady ČMPS pro nové období 2018-2022

Vážené členky, vážení členové ČMPS,

musíme Vás bohužel informovat, že přes veškeré úsilí nebylo dosaženo potřebného počtu hlasujících řádných členů a členek ČMPS, resp. nadpoloviční většiny.

Rada ČMPS je tedy nucena vyhlásit náhradní sněm s volbami, která proběhne v souladu s čl 8, bod 5 a 7 Stanov. Termín bude oznámen v zářijovém Zpravodaji.

Současně velice děkujeme všem členům a členkám, kteří se volby účastnili, a věnovali jí svůj čas. Vaší angažovanosti si vážíme a děkujeme za ni.

Rada ČMPS, 10. 9. 2018


Vážené členky, vážení členové ČMPS,

oslovujeme Vás s výzvou o spolupodílení se na důležitém aktu v ČMPS:
volby do rady ČMPS pro nové období 2018-2022.

V roce 2018 končí mandát členům a členkám rady ČMPS zvolených na sněmu v září 2014. Podle platných stanov je funkční období 4leté. Radu ČMPS volí sněm, který je za účelem co nejširší dostupnosti realizován zejména elektronicky s jedním bodem programu - hlasování o nové radě ČMPS.

Rada ČMPS má být dle stanov 9členná. Jednací řád a popis funkcí naleznete v sekci O nás / Dokumenty. Další informace o radě a zápisy z jednání od ledna 2018 najdete v sekci Rada ČMPS.

Volby probíhají od 16. června do 16. srpna 2018.

Vzhledem k nedostatečnému počtu hlasů k 16. 8. prodloužila volební komise ČMPS termín hlasování do 4. září, 24.00 hod.

Pokud si nejste jisti, zda jste už hlasovali, zadejte svůj kód na stránce k hlasování znovu. Buď uvidíte svou volbu nebo nevyplněná políčka.

Informace k volbám:
Rada ČMPS na svém jednání 7. 6. 2018 schválila volební komisi ve složení:
Mgr. Hana Chýlová, Ph.D. doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. PhDr. Veronika Polišenská, Ph.D.

Volba probíhá pomocí webové stránky, kde uvidíte seznam kandidátů a budete moci označit svou volbu.

Podle Stanov hlasují řádní členové/členky ČMPS. Těm byl do Čtvrtletního zpravodaji (červen) vložen lístek s volebním kódem, s nímž je třeba se přihlásit na webové stránce pro volbu. Hlasovat je možné jen jednou.

Prosíme Vás o spolupráci. Aby byly volby platné, musí hlasovat nadpoloviční většina řádných členů/členek.
DĚKUJEME!

www