Novinky
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 09. 11.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 28. 10.
  Nově najdete celkový přehled seminářů sekcí při ČMPS zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 30. 08.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Volná místa a další inzerce

Tato rubrika slouží jak psychologům, tak organizacím. Texty inzerátů posílejte na emailovou adresu ČMPS. Cena pro fyzické a neziskové subjekty je 200 Kč, umístění nejpozději do týdne (doba vyvěšení max. 3 měsíce). Inzerce členů ČMPS pro jejich vlastní (nekomerční) potřebu je bezplatná.

Pracovní příležitosti v zahraničí v oboru psychologie a neurověd můžete nalézt na portále psychoneuroxy.com.


29. 11. 2018

Odbor operační psychologie Agentury vojenského zdravotnictví

vyhlašuje výběrové řízení na pozici psycholog Odboru operační psychologie AVZdr (voják z povolání). Nabízíme:

 • Zajímavou práci v dynamickém prostředí
 • Pestrou pracovní náplň
 • Vstřícný a podnětný kolektiv
 • Možnost kariérního růstu
 • Nadstandardní platové podmínky – 42 450 služební tarif + 7 000 stabilizační příplatek, 3 000 příplatek na bydlení
 • Možnost profesního růstu a vzdělávání
 • Možnost podílet se na tvorbě nových odborných programů
 • Benefity služby u AČR

Bližší informace ke stažení ZDE.

V případě zájmu zašlete na níže uvedenou adresu: strukturovaný životopis, nestrukturovaný životopis v rozsahu minimálně 3 x A4 a motivační dopis
v rozsahu 1 x A4.
Vybraní uchazeči budou osloveni a pozváni na výběrové řízení.
Kontaktní e-mail: psychologoopp@seznam.cz

23. 10. 2018

Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace ve spolupráci se Základní školou Dubňany, příspěvková organizace
vypisují výběrové řízení na pracovní pozici

školní psycholog.

Pracovní pozici nabízíme od ledna 2019. Jedná se o výši 0,5 úvazku na každé škole.

V případě Vašeho zájmu zašlete žádost a strukturovaný životopis na e-mail: skola@zssvatoborice-mistrin.cz nebo na adresu Základní škola a Mateřská škola Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace, Hlavní 871/198, 696 04 Svatobořice-Mistřín.

21. 9. 2018

Centrum sociálních služeb Praha hledá hledá vhodné kandidáty na pozici psychologa Pražské linky důvěry.

Pracovní náplň:

 • poskytování telefonické krizové intervence a poradenství na Pražské lince důvěry
 • poskytování chatové a e-mailové krizové intervence a poradenství
 • základní sociálně právní poradenství a předávání kontaktů
 • administrativní a metodická činnost
Další informace naleznete psycholog_PLD.

4. 6. 2018

Prodám zavedenou praxi klinické psychologie pro děti i dospělé v Mostě,
s možností otevření dalši ambulance v Litvínově, včetně smluv se všemi zdravotnimi pojištovnami.
Telef. kontakt 603156597.