Novinky
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 09. 11.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 28. 10.
  Nově najdete celkový přehled seminářů sekcí při ČMPS zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 30. 08.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Nabídka vzdělávacích akcí

Vážené kolegyně, kolegové,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku. Jeho vyplněním pomůžete ke kvalitnějšímu sestavení struktury nového doktorského studijního programu (Ph.D.) na Katedře psychologie FF UP v Olomouci, se zaměřením na dopravní psychologii.

Připravovaný doktorský studijní program je určen pro psychology i absolventy magisterského studia jiných souvisejících studijních programů. Absolventi studia získají znalosti a dovednosti týkající se všech oblastí dané specializace dopravní psychologie, s důrazem na výzkum, zavádění inovací do praxe a následné hodnocení dopadu. Doktorské studium umožňuje získání nejvyššího vysokoškolského titulu Ph.D., které je možné dosáhnout studiem. Jedná se o prestižní titul užívaný po celém světě.

Vyplnění dotazníku zabere 10 - 15 minut času.

Odkaz na dotazník ZDE.

Děkujeme za Váš čas a Vaši pomoc. V případě dotazů ohledně nově připravovaného PhD studia se prosím neváhejte na mě obrátit.

S pozdravem,


Matúš Šucha
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta | Katedra psychologie


Zde uveřejňujeme informace o vzdělávacích akcích pro psychology i širší odbornou veřejnost. Pro snadnější vyhledávání je členíme do kategorií, které vidíte v horním modrém menu.

Pokud byste sem rádi umístili svou akci, napište nám na adresu: cmps@ecn.cz
Oznámení vyvěšujeme zpravidla do týdne.

Oznámení o akcích publikujeme také v tištěném Zpravodaji ČMPS. Další informace včetně dat redakčních uzávěrek najdete zde.

Ceník oznámení na webu ČMPS a ve Čtvrtletním zpravodaji ČMPS naleznete ZDE.


Přehledy mezinárodních konferencí najdete na webu IUPsyS, APA a EFPA.