V Praze, 12. 4. 2011

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
ředitel
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Prof. MUDr. Plavka Richard, CSc.
Česká neonatologická společnost ČLS JEP

Prof. MUDr. Janda Jan, CSc.
Česká pediatrická společnost ČLS JEP

MUDr. Iva Truellová
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor zdravotních služeb

Vážený pane řediteli,
vážená kolegyně a kolegové,

dovídáme se v těchto dnech, že v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze byla ukončena činnost psychologů. Po dlouhá desetiletí byl přínos psychologického pracoviště Ústavu ve výzkumu i praktické pomoci dětem a jejich rodinám velmi výrazný a psychologickou obcí všeobecně uznávaný. Počínaje činností doc. PhDr. Jaroslava Kocha, CSc., životním dílem ve světě uznávaným PhDr. Jaroslavy Dittrichové, CSc., a posledních letech prací PhDr. Daniely Sobotkové, CSc. tvořila práce psychologů v tomto Ústavu nezastupitelný přínos pro psychologickou diagnostiku dětí útlého věku, zejména dětí, které se narodily jako nezralé, a při poradenství jejich rodinám. V moderní době charakterizované důrazem na interdisciplinární spolupráci a integraci hledisek medicínských, psychologických a sociálních význam této úzké spolupráce významně roste.

O to více nás zaskočila zpráva, že tak renomované pracoviště s tak jedinečnou tradicí a vynikajícími výsledky, jakým je Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí, psychologický podíl na své činnosti ruší. Je to v příkrém rozporu s trendy současné vědy a praxe.

Rozumíme tomu v kontextu nutných úsporných opatření, kterému se musíme podřídit všichni, jsme však přesvědčeni, že jde o věc natolik závažnou, že by měla být znovu zvážena a rozhodnutí o zrušení místa psychologa by mělo být revokováno.

Radujeme se z každého pokroku spřízněných oborů, kterými jsou neonatologie a pediatrie, a moc bychom si přáli, aby – a bylo by to ku prospěchu našich dětí – kdyby i v ÚPMD osvědčená spolupráce psychologů s lékaři mohla pokračovat. Rádi bychom upozornili, že sledování psychického vývoj dětí psychodiagnostickými testy za dnešního stavu rozvinuté vědy je možné jen za účasti psychologa, absolventa magisterského oboru psychologie, zkušeného a specializovaného v dětské klinické psychologii. Jen ten je oprávněn pracovat s moderními psychodiagnostickými testy.

Těšíme se na další možný rozvoj vzájemné mezioborové spolupráce a vyslovujeme naději, že bude možné najít řešení ku prospěchu nejmenších dětí.

S pozdravem
za radu
Českomoravské psychologické společnosti

PhDr. Jaroslav Šturma
předseda
© ČMPS 2011 - Kladenská 48, 160 00 Praha 6, tel. 235 360 477, cmps@ecn.cz