Poslední dopis Václavovi Břicháčkovi

Milý Václave, naše Pracovní skupina by Ti moc ráda poděkovala za Tvůj velký zájem o raný vývoj dětí, za Tvou obětavou nezištnou spolupráci a podporu v našem snažení již dávno před tím než byla založena. Vzpomínáme např. na Tvůj neutuchající optimismus při mravenčí práci v průběhu procesu standardizace vývojových škál Bayleyové (BSID-II), vždy jsi našel něco za co nás pochválit, abychom se znovu pustili s chutí do díla. Byl jsi vynikající pedagog a myslitel, zkrátka pan Psycholog s velkým „P“ , a hlavně velký Člověk s velkým „Č“, a to nejen svým vzrůstem.

Velice si vážíme, že jsi stál u zrodu naší Pracovní skupiny pro raný vývoj dětí, a i když jsi nemohl být fyzicky přítomen našich dvou prvních veřejných akcí, byl jsi v duchu s námi a obohatil nás a všechny přítomné o své myšlenky ve svých zaslaných příspěvcích. Určitě budeš souhlasit, když se o ně nyní podělíme se všemi návštěvníky webových stránek ČMPS.

K Tvým myšlenkám a moudrostem se budeme mnohokrát rádi vracet a budeš tak pořád mezi námi, i když na nás shlížíš svým laskavým a optimistickým pohledem nyní trošku shůry.

S velkým díkem za celou Pracovní skupinu pro raný vývoj dětí

Daniela Sobotková
9. února 2010
Václav Břicháček:
Příspěvek do programu 153. klinicko-psychologického dne, 18. 1. 2010
Pozdravení Pracovní skupině pro raný vývoj dětí při ČMPS, u příležitosti založení 19. 6. 2009