Novinky
  • 16. 06.
    Prosíme o nominaci na nové členy etické komise ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
  • 06. 06.
    Vyšlo 1. letošní číslo E-psychologie, letáček najdete zde.
  • 03. 06.
    Termín registrace abstraktů na Psychologické dny již uplynul. Pokud jste se rozmysleli na poslední chvíli, můžete se ještě přihlásit, dejte nám však o tom vědět na e-mail: cmps@ecn.cz. Děkujeme.
  • 18. 05.
    IPIPAPP, s.r.o., otevírá nový výcvik a zve na konferenci.
  • 18. 04.
    Spustili jsme web letošního ročníku Psychologických dnů. Těšíme se na Vás :-)
  • 23. 02.
    S lítostí oznamujeme, že Robert Roe, bývalý prezident EFPA, zemřel 22. února 2016. Patřil k nejlepším osobnostem, které kdy EFPA vedly.
  • 29. 01.
    Se stručnou výroční zprávou za rok 2015 se můžete seznámit zde.
  • 14. 09.
    Etická komise ČMPS v rámci příprav nového etického kodexu oslovuje psychologickou obec s těmito otázkami... Děkujeme.
  • 22. 06.
    Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
Čtvrtletní zpravodaj ČMPS

ČMPS vydává od roku 1992 Čtvrtletní zpravodaj, mívá zpravidla 28-32 stran, formát A5, v nákladu 1300 výtisků. Finančně je podporován z účelového grantu u RVS (AV ČR).

Je zde publikován mj. přehled o nejrůznějších akcích v oboru zaměřených na další vzdělávání a výměnu zkušeností psychologů a širší odborné veřejnosti, včetně příležitostné inzerce. Je také vhodnou platformou pro publikování stanovisek a výměnu názorů v profesních záležitostech.
Svou rubriku má vyhrazenou Unie psychologických asociací ČR.

Vítáme původní články v rozsahu 3 normostran, zprávy z odborných akcí, komentáře k dění v psychologii i mezi psychology, recenze domácí i zahraniční literatury. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redigovat, popřípadě neuveřejnit (autorovi budou sděleny důvody).

Příspěvky lze zasílat emailem. Uzávěrky jsou: 15. únor, 15. květen, 31. srpen, 15. listopad. Vychází v březnu, červnu, v září a v prosinci.

Bulletin je členským periodikem pro vlastní potřebu ČMPS. Je zasílán také odborným oborovým knihovnám a členům dalších psychologických asociací na základě dohody.