Novinky
 • 11. 10.
  Aktuální stanovisko Etické komise a Rady ČMPS pro veřejnost.
 • 10. 10.
  Světový den duševního zdraví - letošní téma WHO: prevence sebevražd
 • 09. 10.
  Příležitost pro Ph.D. studenty psychologie - termín 30. 10. 2019.
 • 01. 10.
  Dostala se k nám velmi smutná zpráva, že v těchto dnech zemřela PhDr. Jarmila Klégrová. Poslední rozloučení se konalo 7. října v Praze. Vzpomeňte s námi.
 • 30. 09.
  Pozvánka a přihláška na Psychologické dny 2019 v Bratislavě.
 • 28. 09.
  Program podzimního KPD a téma zimního jsou tu již pro vás :-)
 • 28. 08.
  Vyšlo druhé číslo 13. ročníku E-psychologie. Letáček ke stažení.
 • 31. 07.
  Pozvánka na Psychologické dny v Bratislavě.
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 25. 06.
  V těchto dnech vychází letní Zpravodaj ČMPS. Přejeme krásné léto a dostatek odpočinku :-)
 • 06. 06.
  ČMPS spolu s dalšími zašťiťuje letní školy zaměřené na metodologii.
 • 05. 06.
  Etická komise ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
Etická komise ČMPS

Zpráva Etické komise veřejnosti:

Dovolujeme si Vás informovat, že Etická komise vzhledem k aktuálnímu počtu členů s platností
od 5. 6. 2019 pozastavila příjem nových stížností a podnětů do 31. 12. 2019. Děkujeme za pochopení.

Členové Rady ČMPS a Etické komise ČMPS, 4. 6. 2019 a 5. 9. 2019Kontaktní údaje Etické komise:
Etická komise Českomoravské společnosti, z.ú.,
Kladenská 48, 160 00 Praha 6.
E-mail: cmps@ecn.cz

Aktuálně

Prosíme kolegy a kolegyně o návrhy nových členů Etické komise.

Odkaz na online formulář.


Etický kodex psychologické profese (2017- )

Etický kodex ČMPS (1998-2017)


Stručné pokyny pro podávání stížností u Etické komise ČMPS (aktualizováno v srpnu 2018)

Formulář Souhlas s postoupením stížnosti

Statut Etické komise ... Dodatek

Jednací řád Etické komise
Verze červenec 2018

Metakodex EFPA 2005, česky

Etická komise ČMPS spolupracuje s Etickou komisí Asociací klinických psychologů, z.s. a s Etickou komisí Asociace manželských a rodinných poradců, z.s.

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje jsou při řízení ohledně stížnosti shromažďovány nahodile, proto se na ně nevztahuje Nařízení EU 2016/679. Členové Etické komise i členové Rady ČMPS se však k osobním údajům obou stran stížnosti chovají tak, aby je dostatečně chránili. Každý, kdo přichází do kontaktu
se stížnostmi, podepisuje závazek důvěrnosti. Bližší informace k zacházení s osobními údaji jsou dostupné v jednacím řádu etické komise ČMPS.


Zprávy o činnosti etické komise publikované v Čtvrtl. zpravodaji ČMPS
(anonymizované kauzy ad.):

* obsahuje Návrh pravidel o etických zásadách v soudním znalectví
** obsahuje Přílohu - Orgán sociálně právní ochrany dětí a psychologická činnost
*** obsahuje text Posudky posudků
**** obsahuje Související etické úvahy


Aktuální složení Etické komise (aktualizováno 25. 9. 2019):

 • Mgr. Michala Borovanská, Ph.D.
 • PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. (prodloužený mandát)
 • Mgr. Martina Hyžová (prodloužený mandát)
 • PhDr. Olga Pechová, Ph.D.
 • Mgr. Daniel Rýznar
 • Mgr. Jan Sýkora
 • Mgr. et Mgr. Petra Špačková
 • Mgr. et Mgr. Diana Valečková (předsedkyně od června 2018, prodloužený mandát)
 • PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. (role konzultantky)
 • PhDr. Ivana Slavíková (role korespondentky)

V červnu 2019 se stala členkou Mgr. Michala Borovanská, Ph.D. a PhDr. Olga Pechová, Ph.D., v září přijala EK dva nové členy - Mgr. Daniela Rýznara a Mgr. Jana Sýkoru.
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D., Mgr. Martina Hyžová a Mgr. et Mgr. Diana Valečková souhlasily s dočasným prodloužením mandátu.


V květnu 2019 ukončil své členství Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský. V dubnu 2019 ukončila své členství PhDr. Hana Slobodová. V září 2018 skončil prodloužený mandát PhDr. Ivaně Slavíkové a PhDr. Václavu Holečkovi. Ph.D. V srpnu 2018 ukončil své působení Mgr. Marek Šulc.


Dne 13. března 2018 rada ČMPS schválila Dodatek ke Statutu EK. Na základě tohoto dodatku kooptovala do etické komise Mgr. et Mgr. Matěje Stříteského a Mgr. Marka Šulce.
V lednu 2018 byl prodloužen mandát PhDr. Ivaně Slavíkové a PhDr. Václavu Holečkovi, Ph.D.
V září 2017 ukončil své členství PhDr. Marek Kolařík, Ph.D., k 31. 12. 2017 bylo ukončeno členství PhDr. Rudolfa Rouba.


Na jaře 2017 byli zvoleni tři noví členové Etické komise: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D., Mgr. Hana Slobodová a PhDr. Rudolf Roub. Na základě doporučení EK a následném usnesení rady ČMPS byla do EK kooptována Mgr. et Mgr. Petra Špačková.
Mandát skončil Mgr. Ing. Pavlu Michálkovi. Stálým členem EK je delegát v Board of Ethics EFPA, v současné době tuto funkci vykonává PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.


V červnu 2016 ukončila své působení v EK Mgr. Lenka Dolníková. Rovněž tak PhDr. Michal Karlický, který se ještě v průběhu roku 2016 podílel na tvorbě Etického kodexu.


Na podzim 2015 byli zvoleni čtyři noví členové Etické komise: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D., Mgr. Martina Hyžová, Mgr. Pavel Moravec a Mgr. et Mgr. Diana Valečková.
Členové, jimž skončil mandát v září 2015: doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., PhDr. Alena Koblicová, PhDr. Jana Procházková a PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
Mgr. Michal Šafář, Ph.D. ukončil své členství v únoru 2015.


Na podzim 2014 byli zvoleni další dva členové Etické komise: Mgr. Lenka Dolníková, PhDr. Michal Karlický.


Na podzim 2013 byli zvoleni dva noví členové Etické komise: PhDr. Ivana Slavíková, PhDr. Václav Holeček, Ph.D.


Složení Etické komise od března 2013:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. (předsedkyně), doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (místopředsedkyně), PhDr. Alena Koblicová, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D., PhDr. Jana Procházková, Mgr. Michal Šafář, Ph.D., PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.


V souladu se závěry sněmu ČMPS v Olomouci v září 2010 se konaly na jaře 2011 korespondenční volby nové Etické komise ČMPS.

Výsledky voleb:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., PhDr. Petr Goldmann (členem EK do listopadu 2012), PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc., PhDr. Alena Koblicová, PhDr. Jana Procházková, Mgr. Michal Šafář, Ph.D., PhDr. Štěpán Vymětal.


Etický kodex EFPA, 1995 (česky)

Meta-Code of Ethics, EFPA (revised in July 2005)

Metodika vztahového poradenství