Novinky
 • 09. 11.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 28. 10.
  Nově najdete celkový přehled seminářů sekcí při ČMPS zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 30. 08.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 01.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Co se připravuje v sekcích

Sekce pozitivní psychologie při ČMPS

zve na přednášku.

Téma: Naděje jako předmět vědeckého zkoumání: výsledky českých výzkumů v rámci mezinárodních studií.
Přednáší: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
Termín: středa 14. listopadu 2018, 10.00-11:30 hod
Místo: Psychologický ústav FF MU, Arne Nováka 1, Brno

[Stránky sekce]


Sekce neuropsychologie a sekce geropsychologie při ČMPS

pořádají společný seminář na téma: Neuropsychologická diagnostika kognitivních poruch u neurodegenerativních onemocnění a software KoKa 2.0 pro zjištění standardních skórů

Přednáší: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Anotace: viz stránky sekce.

Termín: pátek 23. listopadu 2018, 14:15-17:30 hod
Místo: Praha 1, Akademie věd, Národní 3, 1. patro. č. 108.

Účast pro členy ČMPS a studenty pregraduálního denního studia zdarma; ostatní 50,- Kč (splatno na místě).
Přihlašujte se prosím předem ZDE.

Srdečně zve PhDr. Tomáš Nikolai, Ph.D. a PhDr. Hana Georgi, Ph.D.

[Stránky sekce neuropsychologie]


23. seminář sekce geropsychologie při ČMPS

Téma: Case management v péči o lidi s demencí. Zkušenost z geriatrické ambulance.
Přednáší: MUDr. Hana Vaňková, Ph.D.
Anotace: viz stránky sekce.

Termín: úterý 27. listopadu 2018, 14:30-17:00 hod
Místo: Praha 1, Akademie věd, Národní 3, 1. patro. č. 108.

Účast pro členy ČMPS a studenty pregraduálního denního studia zdarma; ostatní 50,- Kč (splatno na místě).
Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné přihlásit se k účasti předem ZDE.

[Stránky sekce]


Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS

zve na tradiční výroční seminář.
Téma: Možnosti a meze metod výběru a hodnocení zaměstnanců

Termín: ve čtvrtek 6. prosince 2018, od 10.00 do 14.00 hod.
Místo konání: Akademie věd, Národní třída 3, Praha 1, 2. patro, č. 205.

Přednášející:
1. PhDr. Naďa Štullerová: Assessment centra ano či ne?
2. PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.: Dotazník typologie osobnosti GPOP a diagnostika sociálních kompetencí
3. PhDr. Kateřina Machovcová, Ph.D.: Vedení akademických pracovníků: teorie a praxe

Svou účast, prosíme, potvrďte předem na přihlášce ZDE.
Účast pro členy ČMPS a studenty denního studia bezplatná. Pro nečleny s poplatkem 100,- Kč splatným v hotovosti před začátkem semináře.

Na všechny zájemce se moc těšíme!

PhDr. Hana Chýlová, Ph.D., předsedkyně
PhDr. Věra Prokopová, místopředsedkyně

[Stránky sekce]


Západočeská sekce při ČMPS

pořádá 13. Plzeňský psychologický den
Termín: 7. prosince, od 9 hod
Místo: Fakultní nemocnici v Plzni-Bory

Přihlášky prosíme na adrese ZDE.

[Stránky sekce]