Novinky
 • 11. 10.
  Aktuální stanovisko Etické komise a Rady ČMPS pro veřejnost.
 • 10. 10.
  Světový den duševního zdraví - letošní téma WHO: prevence sebevražd
 • 09. 10.
  Příležitost pro Ph.D. studenty psychologie - termín 30. 10. 2019.
 • 01. 10.
  Dostala se k nám velmi smutná zpráva, že v těchto dnech zemřela PhDr. Jarmila Klégrová. Poslední rozloučení se konalo 7. října v Praze. Vzpomeňte s námi.
 • 30. 09.
  Pozvánka a přihláška na Psychologické dny 2019 v Bratislavě.
 • 28. 09.
  Program podzimního KPD a téma zimního jsou tu již pro vás :-)
 • 28. 08.
  Vyšlo druhé číslo 13. ročníku E-psychologie. Letáček ke stažení.
 • 31. 07.
  Pozvánka na Psychologické dny v Bratislavě.
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 25. 06.
  V těchto dnech vychází letní Zpravodaj ČMPS. Přejeme krásné léto a dostatek odpočinku :-)
 • 06. 06.
  ČMPS spolu s dalšími zašťiťuje letní školy zaměřené na metodologii.
 • 05. 06.
  Etická komise ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
Co se připravuje v sekcích

Sekce pozitivní psychologie při ČMPS

Srdečně zveme na malé symposium věnované tématu mezigeneračního přenosu pozitivních charakteristik, strategií a hodnot.

Název: "Mezigenerační přenos v kontextu dvou generací aneb Co předaly Husákovy děti mileniálům?"

Termín: středa 20. 11. 2019, 16:00-18:00 hod.
Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1, místnost D22

Anotace: V rámci symposia zazní tři přednášky, jejichž společným tématem je zkoumání přenosu vybraných vlastností, hodnot a strategií seberegulace z generace na generaci.
Doc. Alena Slezáčková představí výsledky studie zaměřené na přenos silných stránek charakteru a duševní pohody u českých dospělých.
Dr. Katarína Millová se bude věnovat mezigeneračnímu přenosu strategií seberegulace u současných mladých lidí a jejich rodičů.
Příspěvek Dr. Tatiany Malatincové prozradí něco o tom, nakolik jsou si rodiče a jejich potomci podobní v hodnotách a celkovém přístupu k životu a jak to závisí na jejich vzájemném vztahu.
Zástupci všech generací jsou srdečně vítáni!
Vstup volný.

[Stránky sekce]

Tvořivost a kognitivní poruchy

Společný seminář Sekcí pro neuropsychologii a geropsychologii při ČMPS
Termín: pátek 22. listopadu 2019, 14:30-17:00 hod
Místo: Praha 1, Akademie věd, Národní 3, 2. patro. č. 108.

Přednáší: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Vedoucí psycholog Laboratoře neuropsychologie Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK

Anotace: Nekognitivní aspekty úvodních stádií neurodegenerativních onemocnění
Neuropsychiatrické příznaky (NP) ve starším věku mohou být varovným signálem pro rozvoj závažných neurodegenerativních onemocnění. V průběhu rozvoje neurodegenerativních onemocnění jsou NP přítomny v preklinické fázi i ve fázích s jasnými klinickými příznaky (mírná kognitivní porucha či demence). V klinické praxi je však jejich přítomnost často přehlížena, nebo jsou pacienti s NP primárně považováni za pacienty s psychiatrickými poruchami, což může negativně ovlivnit jejich léčbu. Nejčastějšími onemocněními asociovanými s rozvojem NP ve starším věku je Alzheimerova nemoc, Frontotemporální lobární degenerace, Nemoc s Lewyho tělísky, Parkinsonova nemoc a další. Kromě neuropsychiatrických změn se u neurodegenerativních onemocnění objevují rovněž změny v kreativitě. V některých případech mohou být některé složky kreativního procesu ušetřeny a kreativní činnost může pomáhat i při nefarmakologické léčbě pozdějších stádií neurodegenerativních onemocnění.

Představení nové populárně naučné publikace V bludišti jménem Alzheimer a navazující beseda
Hosté - autorky: Mgr. Hana Marková, Ph.D.; Mgr. Adéla Fendrych Mazancová; Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová

Anotace: Nová populárně naučná kniha se na Alzheimerovu nemoc a problémy s ní spjaté dívá z pohledu kontinua od přirozeného stárnutí po syndrom demence. Čtenáři se v knize dozví, co každé jednotlivé stádium Alzheimerovy nemoci charakterizuje, proč ke konkrétním projevům dochází a jak standardně probíhá diagnostický proces. Protože problematika Alzheimerovy nemoci dalece přesahuje hranice jedné odbornosti, ve druhé části jsou představeny nejnovější možnosti pomoci z hlediska zdravotnické, sociální i právní praxe. Kniha je primárně určena pro laickou veřejnost, svým obsahem a komplexností pohledu však může být užitečná i lékařům, klinickým psychologům, neuropsychologům a dalším pomáhajícím profesím, které se ve své praxi setkávají s tématy souvisejícími se stářím a kognitivními poruchami.

Účast pro členy ČMPS a studenty pregraduálního denního studia zdarma; ostatní 50,- Kč (splatno na místě).
Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné přihlásit se k účasti předem u Hany Georgi, hanageorgi.cz@gmail.com nebo ve formuláři zde.

!!! Na semináři rovněž vyhlašujeme volbu vedení Sekce neuropsychologie ČMPS, prosíme případné zájemce o registraci na adrese tomas.nikolai@lf1.cuni.cz

Hana Georgi, Eva Jarolímová a Tomáš Nikolai


Péče o lidské zdroje a jejich rozvoj v praxi

Všechny srdečně zveme na tradiční odborný výroční seminář pořádaný Sekcí psychologie práce a organizace při ČMPS spolu s katedrou psychologie PEF ČZU v Praze , který se bude konat
ve čtvrtek 5. prosince 2019, od 10.00 do 14.00 hod.

Místo konání: Akademie věd, Národní třída 3, Praha 1, 2. patro, č. 205, od 10.00 do 14.00 hod.

Se svými příspěvky vystoupí:

 1. Mgr. Veronika Motlová: Kariérové poradenství pro studenty VŠ
 2. Ing. Pavla Kavuloková a Mgr. Eva Macková: Péče o zaměstnance – podpora duševního zdraví ve Škoda Auto.
 3. Mgr. Denisa Dokulilová: Klinická psychologie v pracovně psychologické praxi II. - praktický nácvik komunikace s nestandardním klientem nejen na úřadech práce
Vložné je 100 Kč (splatno před začátkem semináře), pro členy ČMPS vstup volný. Přihlášky prosíme emailem na adresu: cmps@ecn.cz nebo ve formuláři zde.

Na všechny zájemce se moc těšíme!

PhDr. Hana Chýlová, Ph.D., předsedkyně
PhDr. Věra Prokopová, místopředsedkyně

[Stránky sekce]