Novinky
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 28. 03.
  Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné - informace k průběhu dotačního řízení.
 • 07. 03.
  Ceny za přínos v psychologii, nabídka fellowship u WHO a další info v aktuálním čísle Bulletinu IUPsyS.
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 25. 02.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 01. 02.
  Zvýhodněný poplatek pro členy ČMPS na konferenci, více zde.
 • 15. 01.
  Sekce při ČMPS již chystají jarní semináře, viz zde.
 • 24. 12.
  Přejeme sváteční pohodu a šťastný nový rok!
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Co se připravuje v sekcích

25. seminář Sekce geropsychologie

Pohyb v životě (nejen) seniorů
Přednáší: Mgr. Kateřina Macháčová, Ph.D.
Zakladatelka iniciativy „Pohyb pro život“, zabývá se pohybem v pokročilém věku a související problematikou přes deset let. Autorka mnoha odborných publikací. Ve své práci se opírá jak o výsledky nejnovějších výzkumů, tak o osobní zkušenosti.

Anotace:
Pohybová aktivita v tom nejširším slova smyslu hraje v procesu stárnutí jednu z hlavních rolí. Přímo ovlivňuje jednotlivé složky funkční zdatnosti nezbytné pro zachování soběstačnosti, ale má také zcela zásadní vliv na tělesné i duševní zdraví a potažmo kvalitu života v pozdním věku. Přesto se většina seniorů hýbe málo nebo vůbec. Na přednášce „Pohyb v životě (nejen) seniorů“ se dozvíte, jak konkrétně pohyb působí na náš organismus, proč je tak důležité se hýbat v průběhu celého života a jaká pohybová aktivita je nejefektivnější. Seznámíte se základními podmínkami, které je třeba zajistit, aby pohyb mohl být pro seniory přijatelný a dlouhodobě udržitelný. A aby nezůstalo jen u povídání, tak si v závěru vyzkoušíte několik velmi efektivních cviků inspirovaných principy vývojové kineziologie. Uvidíte, jak málo může stačit k velkým změnám. Domů odejdete vybaveni praktickými tipy, které budete moci využít pro sebe i své seniory.

Termín: pátek 17. května 2019, 14:30-17:00 hod
Místo: Praha 1, Akademie věd, Národní 3, 1. patro. č. 108.
Účast pro členy ČMPS a studenty pregraduálního denního studia zdarma; ostatní 50,- Kč (splatno na místě).

Z důvodu omezené kapacity sálu je nutné přihlásit se k účasti předem ZDE.

[Stránky sekce]


Výroční konference Sekce psychologie zdraví

se bude konat ve dnech 17. - 19. května 2019 v hotelu Sportcentrum, Brandýs nad Labem.

Pozvánku s informacemi vč. přihlášky k účasti naleznete na tomto odkazu.

Termín k aktivnímu přihlášení je posunut na 22.dubna 2019.


Slepice, nebo vejce? Utváření občanských postojů mladých lidí prostřednictvím občanské participace

Sekce pro politickou psychologii při ČMPS

pořádá přednášku s názvem
Slepice, nebo vejce? Utváření občanských postojů mladých lidí prostřednictvím občanské participace

Přednáší: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita

Anotace:
Přednáška se bude věnovat otázce kauzality mezi občanskými postoji adolescentů a jejich občanskou participací. Rozvinuté občanské postoje (například pocit vlastní politické účinnosti či zájem o politiku) jsou obvykle považovány příčinu občanské aktivity mladých lidí. Tento předpoklad se však často opírá pouze o korelační data, která neumožňují s jistotou určit, zda občanské postoje skutečně participaci předcházejí. Na příkladu vlastních longitudinálních dat bych rád ilustroval, že existují dobré důvody domnívat se, že mnohé občanské postoje adolescentů vznikají a jsou formovány až jako důsledek občanské participace. Z praktického hlediska je proto otázkou, nakolik je efektivní soustředit se v rámci posilování občanské participace mladých lidí na rozvoj jejich politických postojů a zda není prospěšnější směřovat energii především k vytváření konkrétních příležitostí pro občanskou participaci.

Termín: středa 29. května 2019, 18.00-20.00 hod
Místo: Praha 1, Akademie věd, Národní 3, 2. patro. č. 205.

Přihlašujte se prosím předem ZDE.

Srdečně zve PhDr. Martina Klicperová, předsedkyně sekce

[Stránky Sekce pro politickou psychologii při ČMPS]


Sekce psychologie práce a organizace při ČMPS

Zveme na letní seminář, který se bude konat ve středu 5. června 2019, od 10.00 do 14.00 hod.
Místo konání: Akademie věd, Národní třída 3, Praha 1, 2. patro, č. 206.

Přednáší Mgr. Denisa Dokulilová, téma bude oznámeno.

Účast pro členy ČMPS a studenty denního studia bezplatná.

Pro nečleny s poplatkem 100,- Kč splatným v hotovosti před začátkem semináře.

Přihlašovací formulář.

Těšíme se na setkání s Vámi.

PhDr. Hana Chýlová, Ph.D.
předsedkyně

PhDr. Věra Prokopová
místopředsedkyně