Novinky
 • 16. 06.
  Volby do rady ČMPS jsou spuštěny. Prosíme, pokračujte na stránku pro volby.
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 03. 06.
  Těšíme se na Vaše příspěvky pro Psychologické dny 2018 :-)
 • 20. 05.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 30. 04.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 01.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Rada ČMPS
Aktuálně

Od 13. 6. do 16. 8. 2018 probíhají volby do rady ČMPS. V červnovém Zpravodaji jsou zveřejněny informace, jak volby probíhají.
Stránka k volbám je zde.


Jednání rady v roce 2018:
6. 2. (zápis); 19. 4.; (zápis); 7. 6.; září / říjen; 30. 11.(společné zasedání s vedoucími sekcí).


Dne 1. 12. 2017 se uskutečnilo v Praze tradiční výroční společné zasedání členů rady ČMPS a vedoucích sekcí, vč. shromáždění delegátů dle Stanov. Program:
Sněm ČMPS
Aktuality rady ČMPS
Psychologické dny 2018
Novinky z redakce E-psychologie
Zpráva Etické komise ČMPS
Zprávy ze sekcí
Různé.


 

Složení rady ČMPS 2014 - 2018

Dne 15. října 2014 na svém jednání nová rada ČMPS, zvolená na sněmu 12. září 2014, zvolila dle stanov předsedu, místopředsedu, vědeckého tajemníka a hospodáře.

Předseda: PhDr. Daniel Heller
Místopředseda: PhDr. Jaroslav Šturma
Vědecká tajemnice: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Hospodářka: PhDr. et Mgr. Blanka Šestáková
Další členové rady: PhDr. Zbyněk Galvas, PhDr. Dana Marková, doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

V lednu 2018 rezignovala na funkci členky rady ČMPS PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.
a PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Účastníci sněmu kooptovali do rady ČMPS Tomáše Váchu, zastupujícího studenty psychologie. Své působení ukončil v průběhu roku 2016.

Kontrolor od roku 2017: PhDr. Josef Lízner.

Rada ČMPS byla potvrzena na sněmu v září 2016 a následně na jednání rady ČMPS dne 22. 9. 2016 byli potvrzeni ve svých funkcích: předseda, místopředseda, vědecká tajemnice a hospodářka. Na sněmu ČMPS byl zvolen dle nových stanov PhDr. Josef Lízner do funkce kontrolora.

Radu zastupuje v Unii psychologických asociací ČR PhDr. Daniel Heller a PhDr. Veronika A. Polišenská, MSc., Ph.D.
Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. ukončila zastupování ČMPS v prosinci 2017 (nový zástupce bude oznámen).
V Radě vědeckých společností je zástupcem ČMPS PhDr. Jana Procházková.
Administrativa: PhDr. Jindřiška Kotrlová


 

Rada ČMPS 2010 - 2014

 • Předseda: PhDr. Jaroslav Šturma
 • Místopředseda: PhDr. Daniel Heller
 • Vědecká tajemnice: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
 • Hospodářka: Mgr. Ing. Iva Holubcová
 • PhDr. Zbyněk Galvas, Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., PhDr. Věra Podhorná, doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., PhDr. Blanka Šestáková.
 • Revizoři: PhDr. Zdena Chovancová, PhDr. Josef Lízner.