Novinky
 • 16. 06.
  Volby do rady ČMPS jsou spuštěny. Prosíme, pokračujte na stránku pro volby.
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 03. 06.
  Těšíme se na Vaše příspěvky pro Psychologické dny 2018 :-)
 • 20. 05.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 30. 04.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 01.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Rada ČMPS
Aktuálně

Prosba o nominace nových členů / členek do rady ČMPS pro další období

V průběhu jara 2018 proběhnou korespondenční volby do rady ČMPS. Prosíme o Vaše návrhy řádných členů a členek ČMPS, ochotných přispět k rozvoji oboru podle svých možností.
Formulář pro nominace je na tomto odkazu.


Jednání rady v roce 2018:
6. 2. (zápis); 19. 4.; (zápis); 7. 6.; září / říjen; 30. 11.(společné zasedání s vedoucími sekcí).


Dne 1. 12. 2017 se uskutečnilo v Praze tradiční výroční společné zasedání členů rady ČMPS a vedoucích sekcí, vč. shromáždění delegátů dle Stanov. Program:
Sněm ČMPS
Aktuality rady ČMPS
Psychologické dny 2018
Novinky z redakce E-psychologie
Zpráva Etické komise ČMPS
Zprávy ze sekcí
Různé.


 

Složení rady ČMPS 2014 - 2018

Dne 15. října 2014 na svém jednání nová rada ČMPS, zvolená na sněmu 12. září 2014, zvolila dle stanov předsedu, místopředsedu, vědeckého tajemníka a hospodáře.

Předseda: PhDr. Daniel Heller
Místopředseda: PhDr. Jaroslav Šturma
Vědecká tajemnice: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Hospodářka: PhDr. et Mgr. Blanka Šestáková
Další členové rady: PhDr. Zbyněk Galvas, PhDr. Dana Marková, doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

V lednu 2018 rezignovala na funkci členky rady ČMPS PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.
a PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Účastníci sněmu kooptovali do rady ČMPS Tomáše Váchu, zastupujícího studenty psychologie. Své působení ukončil v průběhu roku 2016.

Kontrolor od roku 2017: PhDr. Josef Lízner.

Rada ČMPS byla potvrzena na sněmu v září 2016 a následně na jednání rady ČMPS dne 22. 9. 2016 byli potvrzeni ve svých funkcích: předseda, místopředseda, vědecká tajemnice a hospodářka. Na sněmu ČMPS byl zvolen dle nových stanov PhDr. Josef Lízner do funkce kontrolora.

Radu zastupuje v Unii psychologických asociací ČR PhDr. Daniel Heller a PhDr. Veronika A. Polišenská, MSc., Ph.D.
Prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. ukončila zastupování ČMPS v prosinci 2017 (nový zástupce bude oznámen).
V Radě vědeckých společností je zástupcem ČMPS PhDr. Jana Procházková.
Administrativa: PhDr. Jindřiška Kotrlová


 

Rada ČMPS 2010 - 2014

 • Předseda: PhDr. Jaroslav Šturma
 • Místopředseda: PhDr. Daniel Heller
 • Vědecká tajemnice: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
 • Hospodářka: Mgr. Ing. Iva Holubcová
 • PhDr. Zbyněk Galvas, Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D., PhDr. Věra Podhorná, doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D., PhDr. Blanka Šestáková.
 • Revizoři: PhDr. Zdena Chovancová, PhDr. Josef Lízner.