Novinky
  • 16. 06.
    Volby do rady ČMPS jsou spuštěny. Prosíme, pokračujte na stránku pro volby.
  • 07. 06.
    Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
  • 03. 06.
    Těšíme se na Vaše příspěvky pro Psychologické dny 2018 :-)
  • 20. 05.
    Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
  • 30. 04.
    Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
  • 28. 02.
    Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
  • 31. 01.
    O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
  • 29. 01.
    Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
  • 04. 01.
    Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Publikace ČMPS

ČMPS vydává Čtvrtletní zpravodaj určený členům ČMPS a členům dalších psychologických asociací dle dohody.

Dále vydává odborný časopis nazvaný E-psychologie (ISSN 1802-8853).

Ve spolupráci s dalšími subjekty jsou vydávány sborníky z Psychologických dnů.