Novinky
 • 12. 03.
  Prosíme o návrhy nových členů rady ČMPS. Formulář je zde. Děkujeme!
 • 11. 03.
  Informace a přihláška na výroční konferenci Sekce psychologie zdraví 2018 je ZDE.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 29. 01.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 21. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Kursy - výcviky - semináře

Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák

Termín otevření: červen 2018 nebo září 2018 v Brně (podle rychlosti naplnění skupiny).

Základní kurz Rorschachovy metody je certifikovaný MZ ČR (84 kreditů), je tedy vhodný zejména pro psychology pracující ve zdravotnictví, ale i pro psychology pracující v oblasti poradenství či personalistiky.

Kurz celkově trvá 2-3 semestry (140 hodin), s obvyklou frekvencí 1 víkend (pátek-sobota) za 6-7 týdnů (celkem 9 setkání) a účastníci pracují s protokoly z vlastní praxe. Cílem programu je prohloubení znalosti testu a kompetence v práci s ním, se zaměřením na principy kvantitativního a kvalitativního zpracování testového materiálu a individualizaci přístupu v sestavovaní klinického nálezu a rozvoj dynamického klinického uvažování.

Cena jednoho setkání je 1700 Kč.
Maximální počet účastníků: 15.
Přihlášky a dotazy týkající se kurzu je možné směrovat na e-mail: anpolak@seznam.cz.


Výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii

V rámci Institutu aplikované psychoanalýzy otevíráme akreditovaný výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii, více informací najdete na www.iapsa.cz

Sebezkušenostní skupina trvá pět let, probíhá na Psychoanalytické klinice v Opočně pod vedením doc. PhDr. Jiřího Kocourka, PhD., supervizního a tréninkového psychoanalytika Mezinárodní psychoanalytické společnosti.

Zájemci se mohou hlásit na tel. 603 438 544, e-mail: kocourek.jiri@upcmail.cz.


Institut Dialog

nabízí komplexní vzdělávací a výcvikový program pro profesionály z oblasti zdravotnictví, psychoterapie a poradenství a jiných pomáhajících profesí, kteří chtějí do své práce pojmout filozofii a metodologii gestalt psychoterapie.

Cílem programu je zprostředkovat komplexní psychoterapeutické vzdělání (teoretické, sebezkušenostní a supervizní), založené na gestalt přístupu, a zároveň do terapeutické práce inkorporovat vysoký standard psychoterapeutické kompetence a etiky. Nabízený program je opakovaně schválen pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP. Garanti a trenéři MUDr. Fišerová, PhDr. Polák a MUDr. Rektor jsou diplomovaní britským GPTI (Gestalt Psychotherapy Training Institute).

Program je rozložen do 5 let, obsahuje 600 hodin, probíhá 4x ročně v intenzivních čtyřdenních výcvikových blocích.
Cena: 180 Kč/výcviková hodina (nezahrnuje ubytování a stravu).
Platba: 4x ročně za výcvikový blok.
Předpokládané otevření výcviku: březen 2019

Podrobné info najdete na www.gestalt-dialog.cz

Prosíme zájemce, aby posílali písemné přihlášky s přílohou profesního a osobního životopisu na info@gestalt-dialog.cz, Uzávěrka přihlášek: 31.srpna 2018.


S.E.N.A., s.r.o. pořádá

v termínu od poloviny prosince 2018 do poloviny května 2019 speciální vzdělávací program určený především pedagogům (ale mohou se účastnit i jiní zájemci):

„Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy“.

Jde o 10 dnů rozdělených do 3 setkání v celkovém objemu 75 hodin.
Hlavním lektorem bude Giles Barrow, TSTA - Education (GB), druhým PhDr. Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA – Psychotherapy.

Více (obsah, cena, místo, přihláška apod) naleznete na webové adrese http://www.sena-praha.cz/specialni-vzdelavaci-aktivity-pro-smer-ta-v-pedagogice-a-vychovev-r-20182019/.

Tento vzdělávací modul byl akreditován MŠMT ČR do systému DVPP.