Novinky
 • 01. 02.
  Zvýhodněný poplatek pro členy ČMPS na konferenci, více zde.
 • 15. 01.
  Sekce při ČMPS již chystají jarní semináře, viz zde.
 • 30. 12.
  Společnost STOB zve na další seminář o terapii obezity založené na principech KBT. Více ZDE.
 • 29. 12.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás! Letáček najdete zde.
 • 24. 12.
  Přejeme sváteční pohodu a šťastný nový rok!
 • 18. 12.
  Hledáme muže do nové výcvikové skupiny v rámci Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii, organizuje Rafael institut. Více zde.
 • 17. 12.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 09. 11.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Kursy - výcviky - semináře

Školení lektorů v kognitivně-behaviorálním přístupu k terapii obezity 22. – 24. 2. 2019 v Praze

Příčinou kil navíc je především nevhodný životní styl – špatné stravovací a pohybové návyky. Právě chování, myšlení a emoce mají zásadní vliv na to, že lidé často nejedí z hladu, ale z jiných důvodů. Jedním ze způsobů, jak to řešit, je i přístup společnosti STOB založený na principech KBT.
Toto třídenní školení vám ukáže, jak díky vypracované metodice, která se rozvíjí již 30 let, dovést lidi k trvalé změně chování, a tím i redukci hmotnosti. Je důležité se zabývat nejen tím, co lidé jedí, ale proč jedí a jak jedí. Metodiku lze aplikovat jak ve skupinových kurzech, tak individuálně. Součástí výcviku jsou i praktické materiály a manuál na 12 lekcí.
Program semináře bude obohacen i o ochutnávku nového přístupu mindfulness (všímavost) a možnosti využití internetu zejména pro udržení váhy.
Seminář je určen lékařům, psychologům, nutričním terapeutům, poradcům, fyzioterapeutům, cvičitelům a dalším odborníkům majících vztah k této problematice. Informace o STOBu a přihlášky na seminář získáte na www.stob.cz a www.stobklub.cz

Lektorka - PhDr. Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB, malkova@stob.cz


SENA, s.r.o. oznamuje:

 • Základní kurz transakční analýzy TA 101
  se bude konat v pátek 26. a v sobotu 27. dubna 2019 v Praze.
  Bližší informace a přihláška na webové stránce www.sena-praha.cz.

 • "Co všechno chcete vědět o transakční analýze a neměli jste kde se zeptat".
  Půldenní ochutnávka. První setkání 27. 3. 2019; 15. 5. 2019; vždy 13–16.h.
  Bližší informace a přihláška na webové stránce www.sena-praha.cz
Kontakt: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D., sena@sena-praha.cz


Výcviky.cz – body-psychoterapeutické kurzy a výcviky

 • Úvodní víkend biodynamických masáží
  Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. Vede MUDr. Dana Hlaváčková. Koná se 18.- 20. 1. 2019 v Praze. Je případně možné pokračovat ročním kurzem Terapeutická práce s dotekem, který bude začínat v dubnu 2019.

 • Terapeutická práce s dotekem
  Osmé pokračování ročního kurzu zaměřeného na využití doteku v psychoterapii včetně výuky základních biodynamických masáží, což je součást biodynamické body-psychoterapie. Šest víkendů v průběhu jednoho roku v Praze. Vede MUDr. Dana Hlaváčková. Podmínkou je účast na Úvodním víkendu biodynamických masáží (viz výše). Zahájení 5.- 7. 4. 2019 v Praze.

 • Úvodní víkend Cesty sebepoznání
  Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Účast na tomto úvodním víkendu je také podmínkou pro vstup do ročního cyklu Cesta sebepoznání, ale je možné jej absolvovat také pouze samostatně. Vede Honza Nejedlý, koná se 11. - 13. 1. 2019 v Praze.

 • Cesta Sebepoznání (roční seberozvojový cyklus)
  Roční sebezkušenostní kurz zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Vede Honza Nejedlý. Podmínkou je účast na Úvodním víkendu Cesty sebepoznání (viz výše). Podrobnosti na webu. Zahájení 4. - 6. 10. 2019 v Praze.

 • Oidipovské období - hledání zdrojů
  Sebezkušenostní kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi nebo využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou.31. 1. - 4. 2. 2019 v Brně.

 • Reichovy charakterové typy - základy
  Víkendový kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha, což je jeden z jeho základních přínosů pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Budou probrány všechny jeho typy (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický), a to jak teoreticky, tak i pomocí malých demonstrujících sebezkušenostních cvičení. Vede Mona Lisa Boyesen, koná se 12. - 14. 4. 2019 v Praze.
Více informací na adrese www.vycviky.cz
Organizace MUDr. Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.

RAFAEL INSTITUT: VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ V PREVENCI A TERAPII PSYCHOTRAUMATU

Hledáme muže do nové výcvikové skupiny v rámci Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii.

Program je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii a schválený komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.

Nová výcviková skupina se otevírá počátkem roku 2019.
Vedoucí výcviku jsou MUDr. Katarína Adamcová a PhDr. Mgr. Petr Štípek. Odborný garant Komplexního vzdělávacího programu: Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Program je určen psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat, nebo se zabývají léčbou duševních poruch a podporou duševního zdraví.

Bližší informace o Komplexním vzdělávacím programu a přijímacím řízení, včetně přihlášky a struktury osobního životopisu, naleznete na našich webových stránkách www.rafaelinstitut.cz.


Institut psychologických služeb s.r.o.

nabízí kurzy ROR a TAT pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví.

ZÁKLADNÍ RORSCHACHOVY METODY
Kurz je určen pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví. Je koncipován jako dvouletý, výuka probíhá ve 20 setkáních v jednodenních blocích po 7 hodinách + 16 hodin pro e-learning (celkem 156 hodin).
Půjde o teoreticko-praktickou výuku zaměřenou na zvládnutí administrace, vyhodnocení a interpretaci protokolů získaných ROR metodou.
Podstatnou část kurzu tvoří práce s protokoly z praxe účastníků kurzu a výukových protokolů lektorů.
Účastníci kurzu dále získají v ceně kurzu asistenční počítačový program ROR online k vyhodnocení strukturálního souhrnu k trvalému užívání a e-learningové materiály.
Kurz je má akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR (84 kreditů za absolvování vzdělávacího programu).
- Lektoři: PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D., PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
- Cena: 22 500 Kč (je možné hradit po částech)
- Zahájení dalšího běhu proběhne 29. 11. 2019 v Olomouci
- Podrobné informace o kurzu a přihlašování: institutps.cz/rorschachova-metoda

TEMATICKÝ-APERCEPČNÍ TEST V KLINICKO-PSYCHOLOGICKÉ PRAXI
Kurz je určen pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví. Je také otevřen pro zájemce z řad psychologů mimo zdravotnictví.
Kurz je koncipován jako teoreticko-praktická výuka s celkovou dotací 35 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny do 5 jednodenních setkání po 7 vyučovacích hodinách. Celková doba trvání je půl roku při frekvenci jednoho bloku za jeden měsíc.
Bude věnována pozornost těmto okruhům: Administrace metody TAT. Škály a systémy TAT. Aplikace v klinicko-psychologické praxi. Řešení modelových případů. Řešení kazuistik z praxe frekventantů kurzu.
- Lektor: PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.
- Cena: 8 000 Kč (je možné hradit po částech)
- Zahájení dalšího běhu proběhne 11. 4. 2019 v Olomouci
- Podrobné informace o kurzu a přihlašování: institutps.cz/tematicky-asociacni-test


PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA KLIENTA (dle C. R. Rogerse)

Český institut PCA Brno zahajuje v říjnu 2019 nový psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro oblast zdravotnictví.
Je určen absolventům a studujícím psychologie, medicíny, pedagogiky a sociální práce.
Bližší informace obdržíte na emailové adrese: info@pcabrno.cz

Uzávěrka přihlášek je na konci srpna 2019. Na spolupráci s vámi se těší tým zkušených facilitátorů.

Vše, co dává smysl, přináší změnu!