Novinky
 • 11. 10.
  Aktuální stanovisko Etické komise a Rady ČMPS pro veřejnost.
 • 10. 10.
  Světový den duševního zdraví - letošní téma WHO: prevence sebevražd
 • 09. 10.
  Příležitost pro Ph.D. studenty psychologie - termín 30. 10. 2019.
 • 01. 10.
  Dostala se k nám velmi smutná zpráva, že v těchto dnech zemřela PhDr. Jarmila Klégrová. Poslední rozloučení se konalo 7. října v Praze. Vzpomeňte s námi.
 • 30. 09.
  Pozvánka a přihláška na Psychologické dny 2019 v Bratislavě.
 • 28. 09.
  Program podzimního KPD a téma zimního jsou tu již pro vás :-)
 • 28. 08.
  Vyšlo druhé číslo 13. ročníku E-psychologie. Letáček ke stažení.
 • 31. 07.
  Pozvánka na Psychologické dny v Bratislavě.
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 25. 06.
  V těchto dnech vychází letní Zpravodaj ČMPS. Přejeme krásné léto a dostatek odpočinku :-)
 • 06. 06.
  ČMPS spolu s dalšími zašťiťuje letní školy zaměřené na metodologii.
 • 05. 06.
  Etická komise ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
Kursy - výcviky - semináře

Výcviky.cz – body-psychoterapeutické kurzy a výcviky

 • Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy
  Víkendový kurz pod vedením Květy Paluskové, která zkušenosti s touto problematikou získala během svého osmiletého působení v Německu. Jednotlivé techniky budou probrány sebezkušenostním způsobem a bude mezi ně patřit např. imaginace rodinného stolu, některá z vhodných biodynamických masáží (součást biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen) nebo technika zaměřená na vnímání vlastního těla (srovnání kresby těla se skutečností) a další. Kurz je určen pro psychoterapeuty a pomáhající profese, nikoliv pro osoby, které samy trpí některou z forem poruch příjmu potravy. Koná se 1. - 3. 11. 2019 v Praze.

 • Úvodní víkend Cesty sebepoznání
  Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Účast na tomto úvodním víkendu je také podmínkou pro vstup do ročního cyklu Cesta sebepoznání , ale je možné jej absolvovat také pouze samostatně. Vede Honza Nejedlý, koná se 4. - 6. 10. 2019 v Praze.

 • Cesta Sebepoznání (roční kurz osobního rozvoje)
  Roční sebezkušenostní kurz zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Vede Honza Nejedlý. Podmínkou je účast na Úvodním víkendu Cesty sebepoznání (viz výše). Podrobnosti na webu. Zahájení 15. - 17. 11. 2019 v Praze.

 • Reichovy charakterové typy - základy
  Víkendový kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha, což je jeden z jeho základních přínosů pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Budou probrány všechny jeho typy (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický) a to jak teoreticky, tak i pomocí malých demonstrujících sebezkušenostních cvičení. Vede Mona Lisa Boyesen, koná se 8. - 10. 11. 2019 v Praze.

 • Úvodní víkend biodynamických masáží
  Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. Koná se 29. 11. - 1. 12. 2019 v Praze. Je případně možné pokračovat ročním kurzem Biodynamické masáže a práce s dotekem, který bude začínat na jaře 2020.

 • Oidipovské období - hledání zdrojů
  Sebezkušenostní kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi nebo využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou. Do pořadníku zájemců o kurz je možné se hlásit průběžně, nejbližší termíny jsou plánovaný na listopad 2019 a leden 2020.
Více informací na www.vycviky.cz. Organizace Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP)

- člen European Federation for Psychoanalytic Psychoterapy (EFPP)

nabízí kolegům z oboru psychologie, psychiatrie a dalších pomáhajících a příbuzných profesí a studentům příslušných VŠ

AKREDITOVANÝ PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK SKUPINOVÉ PSYCHOANALYTICKÉ PSYCHOTERAPIE

Novou výcvikovou skupinu připravujeme nyní, plánovaný začátek v roce 2020. Skupina pod vedením Mgr. Daniely Saifrtové bude probíhat blokově 1x měsíčně.

Zájemce o psychoanalytickou psychoterapii vzděláváme v ČSPAP letos již 26 let.
S psychoanalytickým přístupem se můžete přijít seznámit i na pravidelné přednášky a semináře psychoanalytického myšlení.

Více informací a možnost přihlášení na adrese www.cspap.cz nebo na emailu group@cspap.cz.