Novinky
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 28. 03.
  Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné - informace k průběhu dotačního řízení.
 • 07. 03.
  Ceny za přínos v psychologii, nabídka fellowship u WHO a další info v aktuálním čísle Bulletinu IUPsyS.
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 25. 02.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 01. 02.
  Zvýhodněný poplatek pro členy ČMPS na konferenci, více zde.
 • 15. 01.
  Sekce při ČMPS již chystají jarní semináře, viz zde.
 • 24. 12.
  Přejeme sváteční pohodu a šťastný nový rok!
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Kursy - výcviky - semináře

PORADENSTVÍ A PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA KLIENTA (dle C. R. Rogerse)

Český institut PCA Brno zahajuje v říjnu 2019 nový psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro oblast zdravotnictví.
Je určen absolventům a studujícím psychologie, medicíny, pedagogiky a sociální práce.
Bližší informace obdržíte na emailové adrese: info@pcabrno.cz

Uzávěrka přihlášek je na konci srpna 2019. Na spolupráci s vámi se těší tým zkušených facilitátorů.

Vše, co dává smysl, přináší změnu!


Výcviky.cz – body-psychoterapeutické kurzy a výcviky

 • Úvodní víkend Cesty sebepoznání
  Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Účast na tomto úvodním víkendu je také podmínkou pro vstup do ročního cyklu Cesta sebepoznání, ale je možné jej absolvovat také pouze samostatně. Vede Honza Nejedlý, koná se 17. - 19. 5. 2019 v Praze.

 • Cesta Sebepoznání (roční seberozvojový cyklus)
  Roční sebezkušenostní kurz zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Vede Honza Nejedlý. Podmínkou je účast na Úvodním víkendu Cesty sebepoznání (viz výše). Podrobnosti na webu. Zahájení 4. - 6. 10. 2019 v Praze.

 • Reichovy charakterové typy - základy
  Víkendový kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha, což je jeden z jeho základních přínosů pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Budou probrány všechny jeho typy (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický) a to jak teoreticky, tak i pomocí malých demonstrujících sebezkušenostních cvičení. Vede Mona Lisa Boyesen, koná se 12. - 14. 4. 2019 v Praze.

 • Terapeutická práce s dotekem
  Osmé pokračování ročního kurzu zaměřeného na využití doteku v psychoterapii a především pak výuky základních biodynamických masáží, což je součást biodynamické body-psychoterapie. Šest víkendů v průběhu jednoho roku v Praze. Vede MUDr. Dana Hlaváčková. Zahájení 5. - 7. 4. 2019 v Praze.

 • Oidipovské období - hledání zdrojů
  Sebezkušenostní kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi nebo využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou. Do pořadníku zájemců o kurz je možné se hlásit průběžně, nejbližší termín je plánovaný na podzim 2019.

Více informací na www.vycviky.cz. Organizace MUDr. Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.