Novinky
 • 12. 12.
  Sdělujeme smutnou zprávu - dne 2. prosince 2018 zemřela doc. PhDr. Soňa Hermochová, která dlouhá léta působila na katedře psychologie FF UK. Její jméno je spjato mj. s rozvojem sociálně-psychologického výcviku u nás.
 • 10. 12.
  70. let výročí přijetí Deklarace lidských práv - stále potřebná, stále aktuální.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 22. 11.
  Volby do nové Rady ČMPS byly ukončeny k 21. 11. 2018. Složení najdete zde.
 • 09. 11.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozvání na ICP 2020 do Prahy jde tak do celého světa.
 • 28. 10.
  Nově najdete celkový přehled seminářů sekcí při ČMPS zde.
 • 15. 10.
  Katedra psychologie FF UP chystá nový studijní Ph.D. program. Více ZDE.
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 30. 08.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Je tu pro Vás!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 28. 02.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
Kursy - výcviky - semináře

RAFAEL INSTITUT, z.s.

otevírá novou výcvikovou skupinu v rámci Komplexního vzdělávacího programu - výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu.

Výcvik je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii a schválený komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.

Nová výcviková skupina se otevírá v zimě 2018 / 2019.
Vedoucí výcviku jsou MUDr. Katarína Adamcová a PhDr. Mgr. Petr Štípek.

Výcvik je určen psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat, nebo se zabývají léčbou duševních poruch a podporou duševního zdraví.

Bližší informace o výcviku a přijímacím řízení, včetně přihlášky a struktury osobního životopisu, naleznete na našich webových stránkách www.rafaelinstitut.cz.


S.E.N.A., s.r.o. pořádá

v termínu od poloviny prosince 2018 do poloviny května 2019 speciální vzdělávací program určený především pedagogům (ale mohou se účastnit i jiní zájemci):

„Učení se vztahům: transakčně analytický přístup pro pedagogy“.

Jde o 10 dnů rozdělených do 3 setkání v celkovém objemu 75 hodin.
Hlavním lektorem bude Giles Barrow, TSTA - Education (GB), druhým PhDr. Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA – Psychotherapy.

Více (obsah, cena, místo, přihláška apod) naleznete na webové adrese http://www.sena-praha.cz/specialni-vzdelavaci-aktivity-pro-smer-ta-v-pedagogice-a-vychovev-r-20182019/.

Tento vzdělávací modul byl akreditován MŠMT ČR do systému DVPP.


Výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii

V rámci Institutu aplikované psychoanalýzy otevíráme akreditovaný výcvik v psychoanalytické skupinové psychoterapii, více informací najdete na www.iapsa.cz

Sebezkušenostní skupina trvá pět let, probíhá na Psychoanalytické klinice v Opočně pod vedením doc. PhDr. Jiřího Kocourka, PhD., supervizního a tréninkového psychoanalytika Mezinárodní psychoanalytické společnosti.

Zájemci se mohou hlásit na tel. 603 438 544, e-mail: kocourek.jiri@upcmail.cz.


Výcviky.cz – body-psychoterapeutické kurzy a výcviky

 • Úvodní víkend biodynamických masáží
  Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. Vede MUDr. Dana Hlaváčková. Koná se 18.- 20. 1. 2019 v Praze. Je případně možné pokračovat ročním kurzem Terapeutická práce s dotekem, který bude začínat v dubnu 2019.

 • Terapeutická práce s dotekem
  Osmé pokračování ročního kurzu zaměřeného na využití doteku v psychoterapii včetně výuky základních biodynamických masáží, což je součást biodynamické body-psychoterapie. Šest víkendů v průběhu jednoho roku v Praze. Vede MUDr. Dana Hlaváčková. Podmínkou je účast na Úvodním víkendu biodynamických masáží (viz výše). Zahájení 5.- 7. 4. 2019 v Praze.

 • Úvodní víkend Cesty sebepoznání
  Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Účast na tomto úvodním víkendu je také podmínkou pro vstup do ročního cyklu Cesta sebepoznání, ale je možné jej absolvovat také pouze samostatně. Vede Honza Nejedlý, koná se 11. - 13. 1. 2019 v Praze.

 • Cesta Sebepoznání (roční seberozvojový cyklus)
  Roční sebezkušenostní kurz zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Vede Honza Nejedlý. Podmínkou je účast na Úvodním víkendu Cesty sebepoznání (viz výše). Podrobnosti na webu. Zahájení 4. - 6. 10. 2019 v Praze.

 • Oidipovské období - hledání zdrojů
  Sebezkušenostní kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi nebo využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou.31. 1. - 4. 2. 2019 v Brně.

 • Reichovy charakterové typy - základy
  Víkendový kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha, což je jeden z jeho základních přínosů pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Budou probrány všechny jeho typy (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický), a to jak teoreticky, tak i pomocí malých demonstrujících sebezkušenostních cvičení. Vede Mona Lisa Boyesen, koná se 12. - 14. 4. 2019 v Praze.
Více informací na adrese www.vycviky.cz
Organizace MUDr. Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.