Novinky
 • 31. 07.
  Pozvánka na Psychologické dny v Bratislavě.
 • 03. 07.
  Dotazník o stresu, 1970-1999 - prosíme o spolupráci.
 • 25. 06.
  V těchto dnech vychází letní Zpravodaj ČMPS. Přejeme krásné léto a dostatek odpočinku :-)
 • 06. 06.
  ČMPS spolu s dalšími zašťiťuje letní školy zaměřené na metodologii.
 • 05. 06.
  Etická komise ČMPS oznamuje pozastavení příjmu stížností a podnětů.
 • 13. 05.
  Vyšlo první číslo 13. ročníku E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 09. 04.
  Sekce pro výuku psychologie při ČMPS je od roku 2019 členem EFPTA.
 • 30. 03.
  Vydali jsme sborník příspěvků z Psychologických dnů 2018. Děkujeme autorům, recenzentům a editorům :-)
 • 06. 03.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 23. 11.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 09. 09.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 07. 06.
  Stanovisko rady ČMPS k TV dokumentu je dostupné zde.
 • 31. 01.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné požádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
Kursy - výcviky - semináře

RAFAEL INSTITUT z.s. otevírá novou výcvikovou skupinu – podzim/zima 2019

V rámci Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii – výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu otevíráme novou skupinu.

Vedoucí výcvikové skupiny: PhDr. Daniela Vizinová a doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.

Program je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii a schválený komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.
Program je určen psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat, nebo se zabývají léčbou duševních poruch a podporou duševního zdraví.

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím přihlášku, profesní životopis, motivační dopis a fotografii na rafael@rafaelinstitut.cz, Marek.Preiss@nudz.cz a vizinova@psychoterapie-andel.cz.

K prvním pohovorům je třeba dodat podklady do 15. 6. 2019.
Další pohovory budou probíhat v průběhu září (deadline je do 31. 8. 2019).
Bližší informace o Rafael Institutu, Komplexním vzdělávacím programu a přijímacím řízení naleznete na webových stránkách www.rafaelinstitut.cz.


Výcviky.cz – body-psychoterapeutické kurzy a výcviky

 • Diagnostika a čtení těla a typologie podle Gerdy Boyesen
  Kurz nabídne nejen teorii v podobě typologie Gerdy Boyesen, ale především praktickou výuku pozorování těla a tělesných projevů u klientů včetně nácviku v malých skupinkách. Kurz se nebude zabývat odečítáním situačních gest a jejich významem, ale trvalejšími tělesnými charakteristikami, které body-psychoterapie považuje za propojené s osobnostními charakteristikami daného jedince. Vede Květa Palusková, 20. - 22. 9. 2019 v Praze.

 • Imaginativní a dotekové techniky u poruch příjmu potravy
  Víkendový kurz pod vedením Květy Paluskové, která zkušenosti s touto problematikou získala během svého osmiletého působení v Německu. Jednotlivé techniky budou probrány sebezkušenostním způsobem a bude mezi ně patřit např. imaginace rodinného stolu, některá z vhodných biodynamických masáží (součást biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen) nebo technika zaměřená na vnímání vlastního těla (srovnání kresby těla se skutečností) a další. Kurz je určen pro psychoterapeuty a pomáhající profese, nikoliv pro osoby, které samy trpí některou z forem poruch příjmu potravy. Koná se 1. - 3. 11. 2019 v Praze.

 • Úvodní víkend Cesty sebepoznání
  Ochutnávkový prožitkový víkend se zaměřením na seberozvoj a sebepoznání vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Účast na tomto úvodním víkendu je také podmínkou pro vstup do ročního cyklu Cesta sebepoznání, ale je možné jej absolvovat také pouze samostatně. Vede Honza Nejedlý, koná se 4. - 6. 10. 2019 v Praze.

 • Cesta Sebepoznání (roční seberozvojový cyklus)
  Roční sebezkušenostní kurz zaměřený na seberozvoj účastníků formou prožitku, vycházející z biodynamické body-psychoterapie a z bioenergetiky, ale nejen z nich. Vede Honza Nejedlý. Podmínkou je účast na Úvodním víkendu Cesty sebepoznání (viz výše). Podrobnosti na webu. Zahájení 15. - 17. 11. 2019 v Praze.

 • Reichovy charakterové typy - základy
  Víkendový kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha, což je jeden z jeho základních přínosů pro psychoterapii zaměřenou na tělo. Budou probrány všechny jeho typy (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický) a to jak teoreticky, tak i pomocí malých demonstrujících sebezkušenostních cvičení. Vede Mona Lisa Boyesen, koná se 8. - 10. 11. 2019 v Praze.

 • Oidipovské období - hledání zdrojů
  Sebezkušenostní kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi nebo využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou. Do pořadníku zájemců o kurz je možné se hlásit průběžně, nejbližší termín je plánovaný na podzim 2019.
Více informací na www.vycviky.cz. Organizace MUDr. Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.

ČSAP - Výcvik v jungovské psychoterapii

Česká Společnost pro Analytickou Psychologii - jungovskou psychoterapii (ČSAP), sídlící v Brně a poskytující výcvikové programy v psychoterapii akreditované pro práci ve zdravotnictví s více než 20ti letou tradicí bude otevírat v září 2020 pravidelný čtyřletý kurz výcvikového programu orientovaného na analytickou psychoterapii. Semináře budou probíhat paralelně v Brně a Praze, většinu seminářů je možné absolvovat také na Slovensku.

Předpokládán je zájem o jungovskou psychologii, podmínkou je ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního směru (či před dokončením), základní orientace v oblasti psychoterapie a minimální věk 25 let.

Přihlášení do nově otevíraného běhu výcviku je do 28.2. 2020. Přijímací pohovory proběhnou na jaře 2020.
Další podrobnosti a aktuální informace o výcviku a přijímacím řízení najdete na stránkách csap-cz.eu/vycvik. Přihlášení a dotazy k průběhu řízení výcviku rádi přijmeme a zodpovíme na emailu: sekretarka.csap@seznam.cz.


S.E.N.A., s.r.o. pořádá

 • kurz akreditovaný MŠMT ČR hlavně pro učitele: Učení se na základě vztahů
  Všechny informace včetně odkazů na některé minulé absolventy naleznete na stránkách: www.sena-praha.cz.
  Plakát ke stažení.

 • základní kurz TA 101 tentokráte v Brně na NCONZO ve dnech 6. - 7. 1. 2020.
  Kurz je mezinárodně uznaný a potřebný pro jakékoli další oficiální vzdělávání v transakční analýze kdekoli ve světě. Bližší informace a přihlášky: www.sena-praha.cz.


Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby

Zveme na seminář s přednášející Mgr. Hanou Vojtovou – psychoterapeutkou, klinickou psycholožkou, supervizorkou, lektorkou SIPE (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR), národní reprezentantkou Slovenska ve správní radě Evropské společnosti pro EMDR a prezidentkou EMDR Slovensko, zakládající členkou Evropské společnosti pro trauma a disociaci (ESTD).

Seminář má za cíl přinést podstatné poznatky z psychotraumatologie, které pomohou profesionálům pracujícím s traumatizovanými, porozumět dopadu traumatizace. Seminář nám umožní orientaci v procesu zvládání traumat a nabídne lepší možnost spolupráce s traumatizovanými i těmi, kteří s nimi pracují. Poznatky ze semináře jsou zásadně využitelné také v psychoterapeutickém procesu a sociálním kontaktu s traumatizovanými lidmi.

Místo: Hotel Harmony Club Ostrava, ul. 28. října 170, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Termín: čtvrtek 26. 9. 2019; 10–18 hod a pátek 27. 9. 2019; 9–17 hod

Informační leták ke stažení.

Podrobnosti o semináři a registrační formulář najdete zde:
www.konferencepsych-znalci.cz/seminar-porozumeni-traumatu-a-disociaci/


Individuální psychologie Alfreda Adlera

Společnost MANSIO v.o.s. (www.mansio.cz) nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů. Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:
- pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;
- vést klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.

KURZ SPOLU A JINAK: Spolu a jinak ve školním poradenství
Čtyřdenní výcvik je praktickou aplikací poznatků individuální psychologie do prostředí školy, výchovného a pedagogicko-psychologického poradenství. Zaměříme se na problémové chování žáků ve škole (výukové selhávání, rizikové chování, nízká motivace atd.). Poskytneme účastníkům konkrétní strategie, týkající se budování a podpory vztahu s klientem (žákem, učitelem, rodičem), které jsou základem smysluplných intervencí. Metody, které si účastníci vyzkouší na vlastní kůži, mohou ihned využít při práci s učiteli, žáky a rodiči.
Akreditace: MŠMT
Délka: 36 hodin
Termín: 22. – 25. července 2019 v Brně
Cena: 6 400,- Kč bez DPH
Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/spolu-a-jinak-ve-skolnim-poradenstvi/


KRÁTKODOBÉ VÝCVIKY

 • Edukativní rodičovská terapie
  Edukativní rodičovská terapie se zaměřuje na rozvoj rodičovských kompetencí a budování funkčních vztahů mezi rodiči a dětmi prostřednictvím porozumění rodičovským přesvědčením a reflexe rodičovského stylu. Provedeme vás těmito tématy: analýza životního stylu, rodinná a sourozenecká konstelace, interakce v rodině, problémové chování dětí, budování pocitu sounáležitosti v rodině a význam podporujícího přístupu ve výchově. Naučíte se, jak vést rodiče k reflexi oblastí, které jsou zdrojem překážek v jejich vztahu k dětem. Naučíte se pracovat s rozhovorovými schématy, která umožňují porozumění a motivují klienty ke změně postojů i chování. Výcvik představuje ověřený postup pro terapeutickou práci s rodinným systémem.
  Akreditace: MŠMT a MPSV
  Délka: 51 hodin
  Termín: 12. – 15. srpna + 4. – 5. září 2019 v Brně
  Cena: 9 600 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/edukativni-rodicovska-terapie/

 • Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
  Šest dní věnovaných tématu podpory a sebepodpory, které zužitkujete v profesní i osobní oblasti. Kontakt s tématy podpory umožní pochopit proč je někdy tolik těžké věřit sobě a uvidět zdroje, o které se můžeme opřít – identifikujeme subjektivní přesvědčení, která nám berou odvahu realizovat změny v životě. Naučíme se používat techniky a metody dodávání odvahy, které vedou k posílení pocitu sounáležitosti, lepšímu sebeprožívání a spolupráci s ostatními. Ukážeme si cestu, jak klientům pomoci překonávat vlastní limity, objevovat vnitřní zdroje a motivovat je k aktivnímu řešení problémů.
  Akreditace MŠMT a MPSV
  Délka: 48 hodin
  Termín: 29. – 31. července + 23. – 25. září 2019 v Praze
  Cena: 9 600 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/encouragement-kurz-dodavani-odvahy/

 • Choreografie rozhovoru. Rozhovor je cesta ke změně
  Choreografie rozhovoru je intenzivní a prakticky zaměřený výcvik v pokročilých dovednostech vedení rozhovoru. Naučíte se, jak v rozhovoru klientovi porozumět, jak ho motivovat ke změně a jak hledat realistická řešení. Naučíte se pracovat s otázkami a používat je jako nástroj k aktivizaci klienta. Osvojíte si dovednosti, které Vám umožní získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce.
  Akreditace MŠMT a MPSV.
  Délka: 48 hodin
  Termín: 2. – 3. září + 26. – 27. září + 17. – 18. října 2019
  Cena: 9 600 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/choreografie-rozhovoru/

DLOUHODOBÉ VÝCVIKY
 • Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích
  Ukážeme, jak životní zkušenosti ovlivňují komunikaci, jednání a chování. Prostřednictvím analýzy rané vzpomínky a obrazu původní rodiny porozumíme, co lidem brání vycházet s druhými lidmi i se sebou samotnými. Životní styl profesionála může intervenovat do jeho práce s klientem. Osobní rozvoj přispěje ke kultivaci profesních postojů a komunikačních prostředků, což se odrazí ve zvýšení profesionality vaší práce.
  Akreditace: MŠMT a MPSV
  Délka: 250 hodin (8 setkání)
  Termín: zahájení od 30. září 2019 v Brně (další termíny k dispozici na webu)
  Cena: 42 000 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: https://www.mansio.cz/kurzy/sebezkusenostni-vycvik/

 • Edukativní rodičovská terapie – pokročilé dovednosti Pro všechny, kteří potřebují podpořit kompetence dospělých, aby pomohli dětem s běžnými i vážnějšími výchovnými problémy. Zaměříme se na pochopení systémů vztahů v rodině. Budeme se zabývat tématy, jimiž provázíte i svoje klienty: rodinná atmosféra, vztahy mezi sourozenci, pozice a role v rodině, výchovné styly. Půjde nám o pochopení dynamiky interakcí v rodině. Dostanete prostor dát strukturu prožitým zkušenostem a potrénovat se ve vedení rozhovorů s klienty. Ukážeme si také, která témata s rodiči potřebujeme rozvíjet, aby naše práce byla účinná (emoce dětí i rodičů, komunikace s dětmi, podpora k samostatnosti a odpovědnosti a další). Nebudeme přednášet, ale propojovat poznatky z naší i Vaší praxe.
  Akreditace: MŠMT a MPSV
  Délka: 250 hodin (9 setkání)
  Termín: zahájení od 8. října 2019 v Brně (další termíny k dispozici na webu)
  Cena: 42 000 Kč bez DPH
  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  Přihlášky: www.mansio.cz/kurzy/edukativni-rodicovska-terapie-pokrocile-dovednosti/