Novinky
 • 14. 02.
  Pozvánka na výroční konferenci Sekce psychologie zdraví 2018 je ZDE.
 • 21. 01.
  Vyšlo nové číslo E-psychologie. Letáček najdete zde.
 • 08. 01.
  Prosíme o návrhy nových členů etické komise ČMPS. Formulář je ZDE. Děkujeme!
 • 04. 01.
  Etický kodex psychologické profese byl schválen na sněmu ČMPS 1. 12. 2017. Jeho znění naleznete zde.
 • 31. 12.
  Dobrý rok 2018 přeje rada ČMPS.
 • 08. 12.
  Evropský semestr psychologie 2017 zaštítil řadu akcí, poslední se koná právě dnes...
 • 18. 09.
  Rada ČMPS žádá členy/členky o přihlášení se do sekcí prostřednictvím formuláře na této adrese. Současně děkuje za již provedená přihlášení.
 • 14. 09.
  Aktuální číslo Bulletinu IUPsyS je dostupné ZDE. Pozdravení prezidenta ICP 2020 jde tak do celého světa.
 • 02. 09.
  O certifikát EuroPsy v režimu grandparentingu je stále možné žádat. Informace naleznete na tomto odkazu.
 • 15. 08.
  Vítáme nové číslo časopisu pro psychologickou diagnostiku - Testfórum :-)
 • 01. 06.
  Dotazník k tématu náhradní rodinné péče - sekce pro NRP plánuje podrobné šetření. Info a link na formulář najdete na stránce sekce.
Kursy - výcviky - semináře

ČSAP - Výcvik v jungovské psychoterapii

Česká Společnost pro Analytickou Psychologii - jungovskou psychoterapii (ČSAP), poskytující výcvikové programy v psychoterapii akreditované pro práci ve zdravotnictví oznamuje, že v září 2018 bude otevřen další čtyřletý kurz výcvikového programu orientovaného na analytickou psychoterapii.

Semináře budou probíhat paralelně v Brně a Praze, vybrané semináře bude možné absolvovat i na Slovensku. Další informace o výcviku najdete na stránkách csap-cz.eu na záložce „Výcvik“.

Preferovány jsou osoby se zájmem o jungovskou psychologii, ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního směru (či před dokončením), základní orientace v oblasti psychoterapie a s minimálním věkem 23 let.

Přijímací pohovory proběhnou na jaře 2018. Svůj zájem můžete oznámit na sekretarka.csap@seznam.cz, budete informováni o všech náležitost potřebných pro přijímací řízení. Poslední možnost přihlášení do nově otevíraného běhu výcviku je do 28. 2. 2018.


Výcviky.cz – body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře

 • Úvodní víkend biodynamických masáží
  Víkendový kurz zaměřený na sebezkušenostní výuku několika základních biodynamických masážních ošetření. Jedná se o součást biodynamické body-psychoterapie. 9. - 11. 3. 2018 v Praze. Je případně možné pokračovat ročním kurzem Terapeutická práce s dotekem, který bude začínat v červnu nebo říjnu 2018.

 • Oidipovské období - hledání zdrojů
  Sebezkušenostní kurz zaměřený na jedno z nejvýznamnějších vývojových období. Lektorka Mona Lisa Boyesen se zaměřuje nikoliv na řešení konfliktů z tohoto období, ale na uvolnění zablokovaných zdrojů. Pracuje s hraním rolí s případnými body-terapeutickými intervencemi nebo využitím hudby. Každý účastník má na kurzu možnost mít svou individuální sessi před skupinou vedenou lektorkou.
  Kurz proběhne: 8. - 12. 3. 2018 v Brně.
U všech kurzů žádáme a pravidelně dostáváme schválení od AKP v rámci v rámci dalšího vzdělávání klinických psychologů.
Více informací na www.vycviky.cz. Organizace MUDr. Tomáš Morcinek, tel. 608 888 867.


Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii 2018-2021

Otevíráme další běh integrativního výcviku, tentokrát kratší verzi určenou primárně pro nezdravotníky a zaměřenou především sebezkušenostně.
Program je odvozen od pro zdravotnictví schváleného (dříve akreditovaného) programu. Přestože je program kratší a poskytuje méně výcvikové supervize a méně teorie, než by měl program schválený pro zdravotnictví poskytovat, nabízí opravdu hodně sebezkušenosti, která je pro kvalitní sebepoznání nezbytná (celkem 420hodin). Program schválený pro zdravotníky plánujeme otevřít až v roce 2020.
V současnosti byla schválena přísnější kritéria pro psychoterapeutické programy pro zdravotnictví, které frekventantům zřejmě přinesou i vyšší náklady, větší časovou náročnost (např. navíc hodiny individuální supervize) a menší přístup nezdravotníků do pro zdravotnictví schválených programů (jen 50 % frekventantů bude moci být nezdravotníky).
Program je rozvržen na 4 roky a má celkem 520 hodin. Cena je 130 Kč za výcvikovou hodinu.
Začátek předpokládáme v roce 2018.
Místo konání bude Jeseník nebo Lipová lázně.
Další informace: MUDr. Jan Kubánek, email: integvycvik@email.cz, www.psychoterapiekubanek.cz.


Základní kurz Rorschachovy metody – PhDr. Anton Polák

Termín otevření: červen 2018 nebo září 2018 v Brně (podle rychlosti naplnění skupiny).

Základní kurz Rorschachovy metody je certifikovaný MZ ČR (84 kreditů), je tedy vhodný zejména pro psychology pracující ve zdravotnictví, ale i pro psychology pracující v oblasti poradenství či personalistiky.

Kurz celkově trvá 2-3 semestry (140 hodin), s obvyklou frekvencí 1 víkend (pátek-sobota) za 6-7 týdnů (celkem 9 setkání) a účastníci pracují s protokoly z vlastní praxe. Cílem programu je prohloubení znalosti testu a kompetence v práci s ním, se zaměřením na principy kvantitativního a kvalitativního zpracování testového materiálu a individualizaci přístupu v sestavovaní klinického nálezu a rozvoj dynamického klinického uvažování.

Cena jednoho setkání je 1700 Kč.
Maximální počet účastníků: 15.
Přihlášky a dotazy týkající se kurzu je možné směrovat na e-mail: anpolak@seznam.cz.